Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

INFOTORGET

Här har vi försökt samla lite allmän information av olika slag som kan vara bra att ha.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Sjukpenninggrundande inkomst och är det som ligger till grund för hur mycket ersättning du kan få vid exempelvis sjukdom. SGI beräknas för fler ersättningar, men här koncentrerar vi oss på området sjukpenning. Försäkringskassan räknar fram och beslutar hur mycket du får i SGI.  Har du ingen SGI kan du oftast inte heller få ersättning från Försäkringskassan, eller så blir den mycket mindre. Håll därför koll på din SGI och hur du påverkar den…

Läs mer

Domstolarna och rättssäkerheten

I Sverige har alla möjlighet att få sitt ärende prövat i en opartisk domstol – det är en grundläggande rättighet. Domstolarna är grunden i rättsväsendet och en grundpelare i det demokratiska samhället. Rättssäkerhetens syfte är att alla i Sverige ska vara skyddade från övergrepp av andra invånare, myndighetspersoner och från samhället. Det innebär att alla har ett skydd mot godtyckliga ingrepp, till exempel att du inte döms utan tillräcklig bevisning. Det innebär också att du…

Läs mer

Viktiga lagar

Försäkringskassan är en myndighet som ska följa de grundläggande lagarna. Dessa gäller före Försäkringskassan egna regler, vägledningar och annat. Lagarna gäller även före eventuella regleringsbrev från regeringar. Lagen står alltid över alla dessa andra ”saker”. Socialförsäkringsbalken Socialförsäkringsbalken (2010:110) är en sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag som trädde i kraft januari 2011. Den reglerar de flesta ersättningar som Försäkringskassan betalar ut. Förvaltningslagen Förvaltningslagen(2017:900) är en svensk lag som reglerar förvaltningsmyndigheternasverksamhet.  Syftet med lagen är att…

Läs mer

Domar som kan vara användbara

På den här sidan försöker vi samla domslut i sjukpenningärenden. Alla har inte länkar till originalbeslutet tyvärr, men merparten har det. Vi fyller på allteftersom vi hittar något användbart eller får tips om desamma. KR Mål 9520-18, 9521-18 (DFA-kedja och objektiva fynd)”Vissa sjukdomar låter sig endast med svårighet fastställas objektivt. När det exempelvis gäller de psykiatriska diagnoserna finns sällan några objektiva undersökningsfynd. Bedömningen av funktionsnedsättningen måste i dessa fall i huvudsak grunda sig…

Läs mer

Rehabiliteringskedjan

År 2008 infördes den så kallade rehabiliteringskedjan inom sjukförsäkringen. Syftet var att råda bot på den passivitet som kännetecknade sjukskrivningsprocessen enligt Prop. 2007/08:136, s. 58 och dåvarande regering (Alliansen). I rehabiliteringskedjan finns fasta tidsgränser som ställer särskilda krav på aktiv handläggning, utredning och planering av ett sjukpenningärende. Det är inte sjukdom i sig som ger rätt till sjukpenning utan det är på vilket sätt sjukdom sätter ner förmågan (aktivitetsbegränsning) att utföra ett arbete,…

Läs mer

Försäkringskassans regler, vägledningar mm

Den 1 januari 2005 inrättades Försäkringskassan i sin nuvarande form. Innan dess var det Riksförsäkringsverket och de 21 allmänna försäkringskassorna som handlade alla ärenden. Men alla de föreskrifter och allmänna råd som beslutats av Riksförsäkringsverket, gäller även nu efter nuvarande Försäkringskassans inrättande.  Här finns bindande föreskrifter: Försäkringskassans författningssamling Allmänna råd – är inte bindande:Försäkringskassans allmänna rådDe är generella rekommendationer om tillämpningen av en bestämmelse och anger hur man kan eller bör handla i…

Läs mer

Personligt ombud

Ett personligt ombud (PO) finns till för dig som bland annat har en psykisk funktionsnedsättning, är över 18 år, har svårigheter i vardagen och har ett sammansatt behov av vård, stöd och service. Ett personligt ombud har tystnadsplikt och har inget krav eller skyldighet att dokumentera.  Kontakta din kommun för att komma i kontakt med ett personligt ombud. Tjänsten är gratis. Ingen annan kan bestämma att du ska ha ett personligt ombud,…

Läs mer

Vad ska du göra när du blir sjuk eller skadar dig?

Vi försöker skriva ihop en lista på vad som gäller för dig, men kan inte lova att vi fått med alla olika varianter, orsaker, händelser mm. Försäkringskassans kundcenter har telefonnummer 0771-524 524 och är väldigt bra att kontakta i fall ni känner er osäkra. Du behöver inte uppge ditt personnummer om du vill ställa en fråga anonymt, vilket kan kännas tryggare i vissa situationer. Bättre att dubbelkolla med dem än att det…

Läs mer

Bra att veta inför första läkarbesöket

Läkarbesöket är viktigt och många drabbas av glömska på grund av den stress som uppkommer när man träffar en läkare och det som man anar ligger framåt i processen. Därför kan det vara bra att i god tid börja förbereda sig.  Det viktiga är att du och din arbetsgivare sjukanmäler dig till Försäkringskassan på en gång dina dagar hos arbetsgivaren med sjuklön är slut. Om du missar att göra en sjukanmälan kan Försäkringskassan…

Läs mer

Vid komplettering av läkarintyget

När man varit sjukskriven ett tag, och speciellt om man närmar sig rehabiliteringsgränserna, kan Försäkringskassan begär en komplettering av sjukintyget. Eller så får man indikationer på att en FMR inkluderats i ärendet. Sker något av dessa saker kan man dessvärre ta det som en varningssignal för att Försäkringskassan ”överväger” att avslå in sjukpenningsansökan.  Nu brukar stressen i kroppen bli olidlig och många drabbas av en fruktansvärd ilska och agerar i affekt. Försök…

Läs mer

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Många som nekas sjukpenning under lång tid hamnar i svåra ekonomiska situationer och att be om hjälp kan vara extremt svårt att göra. Tänk på att både facket, banken och kommunen kan hjälpa dig på olika sätt. Det finns kanske hjälp du inte visste fanns. Allt handlar inte alltid om pengar, även om man har svårt att se det så när man inte ens får mat på bordet, utan att se saker…

Läs mer

Vill du bidra?
Har du sett eller vet något du vill dela med dig av till andra?
Skicka ett meddelande till oss med lite kort info kring saken samt länkar till källorna.
Om vi hjälps åt tillsammans så blir vi starka. 

Har du sett om vi skrivit något fel, eller är något otydligt och svårt att förstå? 
Meddela oss gärna. Vi vill inte försvåra eller hänvisa till felaktig fakta.

%d bloggare gillar detta: