Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

”De väljer att konsekvent tolka intyget till sin egen fördel…”

Vilket år fick du avslag på sjukpenning?
Maj 2017

Hur längre hade du varit sjukskriven när du fick avslag?
Sex år på heltid utan tidigare problem med Försäkringskassan.

Vad vill läkaren sjukskriva dig för och i vilken omfattning?
Långvarig behandlingsresistent smärta, hypermobilitetssyndrom, utmattningssyndrom/misstänkt ME/CFS, autonom dysfunktion. Sängliggande 22-23h per dygn. Klarar inte basala vardagsaktiviteter självständigt. Arbetsförmedlingen bedömer att jag är för dålig för att påbörja arbetsförberedande rehab.

Hur försörjer du dig nu?
Jag lever på min mans inkomst och våra besparingar

Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?
De avslår för att ”det inte i underlaget framkommer några objektiva observerade fynd som beskriver nedsättningar och begränsningar. Det förekommer endast subjektiva upplevelser och beskrivningar.”

• • •

Under ett helt år har Försäkringskassan gett upprepade avslag på ansökan om sjukpenning med motiveringen att inget nytt tillkommit i det medicinska underlaget sedan de avslog första gången. Samma motivering används även som motivering till att de vill avslå det senaste läkarintyget.

Ärendet som de hela tiden jämför med har nu nått Förvaltningsrätten.

Vi bifogade senaste läkarintyget till handlingarna eftersom en läkare nu gått lite mer på djupet kring min autonoma dysfunktion (hur kroppen reglerar blodtryck och puls). Det finns nu alltså mätvärden från en mer omfattande observation som visar att min kropp rätt och slätt inte tolererar upprätt läge. Detta är i sig inget nytt, men det är först nu läkaren gjort en utvidgad bedömning och bifogar detta i sjukintyget.

Nu menar Försäkringskassan att Förvaltningsrätten ska bortse från detta läkarintyg eftersom läkaren i intyget beskriver ”vissa nya observationer av Malins funktion och förmåga till aktivitet. Om hon hade haft sådana begränsningar under aktuell period borde det rimligen ha framgått av det medicinska underlaget.”

Försäkringskassan gör alltså själva helt motsatta bedömningar av ett och samma intyg. Å ena sidan anser de att det inte berättigar till sjukpenning eftersom det inte innehåller något nytt – men å andra sidan säger de att det inte kan användas i rättsprocessen just på grund av att det innehåller ny information.

De väljer alltså att konsekvent tolka intyget till sin egen fördel, i stället för att göra en korrekt bedömning av mina behov.

/Malin


Är du en av de #116omdagen ?

Har du fått avslag på sjukpenning eller indrag av densamma under pågående sjukskrivning under åren 2016-2018? Vill du berätta om det för att människor ska förstå bättre vad ett avslag/indrag kan få för konsekvenser?

Läs mer här om hur du kan delta i aktionen #116omdagen


#116omdagen tar avstånd från all form av rasism och främlingsfientlighet – och alla försök att utnyttja vår kritik mot nuvarande sjukförsäkringspolitik i syfte att gynna politiska partier med sådana värderingar.

Annons


%d bloggare gillar detta: