#116omdagen

Ett Almedalstal från de #116omdagen

Jag kommer på mig med att undra varför i hela friden jag skäms så, när jag läser Försäkringskassans ”hot om avslag”. Undrar varför det vrider sig på insidan då jag tar del av den försäkringsmedicinska rådgivarens bedömning av mitt läkarintyg? Varför känns det som jag vill gå under jorden? Gömma mig tills det är över? Att jag bara är så fel? Jag har ju absolut ingenting att skämmas för. Har inte gjort något fel.

Jag är ju inte fel – ”bara”sjuk.

Och därför kan jag inte låta bli att undra om det här är en medveten strategi? Att Försäkringskassan förminskar människor på löpande band och behandlar dem så de skäms och därmed i lägre grad överklagar.

Problem solved?!

Den försäkringsmedicinska rådgivaren dissekerar mitt läkarintyg och vänder min sjukdom emot mig. Väljer att lyfta fram de delar som ställer mig i en ofördelaktig dager. Underminerar min trovärdighet. Som en mobbare som omvandlar en persons positiva egenskaper till något negativt. Något att skämmas för. Som fortsätter så tills den andra bryts ner fullständigt, och börjar tro på den som trycker ner mer än sig själv.

Totalt förintad.

Varför anses det subjektiva – mina upplevelser och ord – inte trovärdigt? Varför är det som faktiskt är förstahandsuppgifter, något som per automatik ska bortses från? Den inställningen innebär att du förutsätter att sjuka människor ljuger. Och är ett effektivt sätt att misskreditera sjuka människors upplevelser av sin sjukdom. Ett sätt att underminera förtroendet för en stor grupp människor som hamnat i en icke valbar situation. Det är att undergräva trovärdigheten hos de mest utsatta.

Att ta ifrån oss vår röst.

Genom att mina erfarenheter bannlyses görs jag försvarslös. Jag tystas. När endast andras ord om mig räknas – och helst prover helt utan koppling till en mänsklig observation – ifrågasätts min verklighetsuppfattning. I slutändan gör det att människan framställs som farlig, manipulativ och opålitlig. Någon som alltid skor sig på andra. Och som inte skyr några medel för att slippa arbeta.

Någon som måste kontrolleras.

Och så har man skapat en situation med fullkomligt maktövertag. Där sjuka människor tillslut tystar sig själva och nedvärderar värdet av sin egen berättelse. Värdet av sitt liv.

Aktionen #116omdagen handlar om att ta tillbaka makten över sin berättelse. Att se till att våra ord om vår situation hörs. Att visa att de är giltiga, och en väg till förändring! Aktionen handlar också om att placera skammen där den hör hemma. För vi har absolut ingenting att skämmas över! Det finns många andra som ska bära skammen över Sveriges trygghetssystem inte fungerar.

Men det är INTE vi!

Du behövs. Och du och din berättelse är viktig! Tillsammans kan vi förändra det här!


Är du en av de #116omdagen ?

Har du fått avslag på sjukpenning eller indrag av densamma under pågående sjukskrivning under åren 2016 – 2018? Vill du berätta om det för att människor ska förstå bättre vad ett avslag/indrag kan få för konsekvenser?

Läs mer här om hur du kan delta i aktionen #116omdagen


#116omdagen tar avstånd från all form av rasism och främlingsfientlighet – och alla försök att utnyttja vår kritik mot nuvarande sjukförsäkringspolitik i syfte att gynna politiska partier med sådana värderingar.%d bloggare gillar detta: