Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Ulrika: ”Jag har skuldsatt mig svårt.”

Vilket år fick du avslag på sjukpenning?

2015. I samband med de avslagen halverades även min sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Hur längre hade du varit sjukskriven när du fick avslag?

Ett år

Vad vill läkaren sjukskriva dig för och i vilken omfattning?

ME, kronisk huvudvärk och Försäkringskasseutlöst utmattningssyndrom

Hur försörjer du dig nu?

25% lön och 25% sjukpenning pga sänkt SGI. Ingen ersättning på övriga 50%. Tvungen att ta lån och därför svårt skuldsatt.

Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?

Att det saknas objektiva fynd

Jag fick avslag 2015, när min ME-diagnos sattes, då jag varit sjukskriven 365 dagar. Jag har fått avslag upp i högsta instans. Jag har dock efter 2,5 år plötsligt börjat få sjukpenning igen, från oktober 2017, men på halverad SGI. Det är fortfarande samma symtom som orsakar min nedsatta arbetsförmåga.

Läkaren har sjukskrivit mig för ME, kronisk huvudvärk på grund av svåråtgärdad dold skelning (fyra operationer av ögonmuskulaturen har gjorts utan att det blivit bra), och även utmattningssyndrom på grund av den oerhört pressande situationen med ständigt processande mot Försäkringskassan och den djupa oron över hur jag ska klara mig ekonomiskt. Den här psykiska pressen och överansträngningen har lett till kraftig försämring av min ME. Jag är sämre nu än för 1,5 år sedan vid mitt nybesök på Stora Sköndals specialistmottagning för ME.

Jag har hemtjänst för hjälp med städning, tvätt och inköp av mat. Jag är sjukskriven på 75% och kämpar för att klara 25% arbete eftersom att gå till jobbet är så viktigt för mig, både för att det ger mening till mitt liv och för inkomsten.

Jag försörjer mig numera på 25% lön och sjukpenning på 25% då min SGI halverades 2015 i samband med att FK avslog min ansökan om sjukpenning. Jag får alltså ingenting för övriga 50%. Jag är ensamstående och har försörjningsplikt för en hemmavarande son. Jag har överklagat sänkningen av SGI:n också, men fick inte rätt på det heller. Anledningen till att den sänktes var att jag inte anmälde mig till Arbetsförmedlingen som jag skulle. Jag förstod inte att det gällde mig eftersom jag hade fast anställning, var sjukskriven, och jobbet ville/vill ha mig kvar.

Under de 2,5 åren jag inte fick någon sjukpenning alls och dessutom var heltidssjukskriven en lång period var jag tvungen att varje månad låna pengar från anhöriga för att kunna betala för mitt boende och mat. Jag har skuldsatt mig svårt. Jag får inget försörjningsstöd från soc, men bostadsbidrag från FK.

Försäkringskassans motivering till avslag efter kontakt med FMR (Försäkringsmedicinsk rådgivare) är att det inte finns några objektiva fynd som bevisar min nedsatta aktivitetsförmåga och att de därmed inte bedömer att min arbetsförmåga är nedsatt. Att flera läkare skriftligen och muntligen har intygat min nedsatta arbetsförmåga har inte fått FK att ändra ståndpunkt. Förrän i oktober förra året av ny handläggare. Men nu är det för sent för att få min SGI höjd igen.

/Ulrika


Är du en av de #116omdagen ?

Har du fått avslag på sjukpenning eller indrag av densamma under pågående sjukskrivning under åren 2016 – 2018? Vill du berätta om det för att människor ska förstå bättre vad ett avslag/indrag kan få för konsekvenser?

Läs mer här om hur du kan delta i aktionen #116omdagen


#116omdagen tar avstånd från all form av rasism och främlingsfientlighet – och alla försök att utnyttja vår kritik mot nuvarande sjukförsäkringspolitik i syfte att gynna politiska partier med sådana värderingar.

Annons


%d bloggare gillar detta: