#116omdagen

Åtta berättelser – åtta människor

Åtta människor. Åtta berättelser. De har både likheter och skillnader. Men en sak har de  gemensamt: Alla har fått avslag på sjukpenning med en motivering som går helt mot det läkaren intygat.

I kampanjen #116omdagen har du hittills fått möta:


IMG_0016

Johanna, som varit sjukskriven i två år innan hon fick sjukpenningen indragen, trots att hon omfattande intyg från specialist och flera andra instanser. Är är sängbunden, behöver hjälp med ADL och har hemsjukvård.


IMG_0019

Marie, som varit sjukskriven i varierande grad under sex år innan indrag av sjukpenning, trots att hennes förra handläggare på Försäkringskassan uppmanade henne att söka sjukersättning, eftersom alla möjligheter till arbetsförmåga var uttömd.


IMG_0021

Erika, som var sjukskriven ett år och sju månader innan hon fick sin sjukpenning indragen, trots att hon är välutredd av många yrkeskategorier som intygar att hennes arbetsförmåga saknas helt. Klarar inte ens sitt vardagliga liv i hemmet.


IMG_0023

Malin, som varit sjukskriven i sex år på heltid innan hon plötsligt bedöms fullt arbetsför över en natt, trots att hon är sängliggande större delen av dygnet och inte klarar av de basala vardagsaktiviteterna självständigt.


IMG_0018

Eva, som varit deltidssjukskriven sedan 2004 av och till, men där Försäkringskassan nu dragit in sjukpenningen och dessutom sänkt hennes SGI, trots att arbete på 100% gör att hon blir sämre och förlorar ytterligare arbetsförmåga.


IMG_0025

Stefan, som fått indragen sjukpenning efter 180 dagars sjukpenning med motivationen att de bedömer honom fullt arbetsför i ett annat arbete, trots att han har kapacitet till max tre till fem timmars aktivitet totalt per dag.


IMG_0027

Maria, som fått sin sjukpenning indragen efter drygt ett år och bedöms fullt arbetsför, trots att hon inte ens klarar av att göra kravlösa aktiviteter utanför hemmet två timmar per dag fyra dagar i sträck utan att bli kraftigt försämrad under lång tid.


IMG_0022

Ulrika, som fick indragen sjukpenning efter drygt ett år och bedöms fullt arbetsför, trots läkarintyg som säger motsatsen. Har försämrats kraftigt av belastningen som rättsprocessen utgjort vilket gett henne diagnosen Försäkringskasseutlöst utmattningssyndrom i tillägg till hennes tidigare diagnoser.


Det här var alltså åtta personer. Nu vill jag att du tänker en stund på det faktum att under 2017 fick 116 personer avslag på sin sjukpenning VARJE dag. 

Tanken är skrämmande…eller hur?


Är du en av de #116omdagen? Vi publicerar gärna din berättelse!

Har du fått avslag på sjukpenning eller indrag av densamma under pågående sjukskrivning under åren 2016 – 2018? Vill du berätta om det för att människor ska förstå bättre vad ett avslag/indrag kan få för konsekvenser? 

Läs mer här om hur du kan delta i aktionen #116omdagen


#116omdagen tar avstånd från all form av rasism och främlingsfientlighet – och alla försök att utnyttja vår kritik mot nuvarande sjukförsäkringspolitik i syfte att gynna politiska partier med sådana värderingar.%d bloggare gillar detta: