Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Vi har tyvärr något sorgligt att berätta

Det har kommit till vår kännedom att siffrorna för de som fick indragen sjukpenning år 2017 har redigerats och därmed ökats på. Fler människor och deras familjer har alltså fått vetskapen om hur otrygg sjukförsäkringen är idag, fler människor som går omkring med ett stort svart hål i magen av ångest.

#116omdagen är fel, det borde vara #135omdagen

Enligt Försäkringskassans statistikavdelning, deras rapporter och årsredovisningar är det nu är 15 762 personer som fått avslag på sin sjukpenningsansökan och det är 33 677 personer som fått indragen sjukpenning, oftast vid 180 dagar visar ISF’s rapport.

Sammanlagt är det alltså 49 439 personer som fått veta att de är en siffra, att deras svårigheter beklagas men de kan arbeta ändå – trots läkarens intyg.  49 439 personer på ett år (365 dagar) blir 135 personer om dagen. Det är inte rätt. Det är inte humant. Det borde inte få vara så här i dagens Sverige. 135 personer varje dag som får avslag på sin sjukpenning, idag, imorgon, på söndag, måndag, tisdag osv.

Vi på #116omdagen har dock beslutat att vi behåller nuvarande namnet. Vi ändrar inte. För siffror ändras hela tiden och statistik beräknas olika hos Försäkringskassan. Vi låter därför #116omdagen vara kvar. Enklast så.

Vi har tidigare skrivit om bakgrunden till varför #116omdagen startades och syftet med hela aktionen. Läs mer om det här.

De senaste åren har det i media rapporterats om sjunkande sjuktal samtidigt som fler och fler människor fått avslag på sin sjukpenning. Något stämmer inte. Speciellt inte när de ansvariga politikerna och representanterna från Försäkringskassan gång på gång hävdar med bestämdhet att rättssäkerheten ökat och att det därför sker fler avslag. Vad gör detta mot den sjuke? Vad gör det mot den läkaren som efter lång utbildning får sin kompetens att bedöma människors sjukdomar, nedsättningar och konsekvenserna av dessa ifrågasatt? Indirekta förminskar som nöter ner förtroendet.

Var ligger rättssäkerheten i att kompetensen inte tas tillvara utan slängs på soptippen och all fakta som redovisas avvisas med orden ”Vi bedömer arbetsförmågan och vi anser utifrån de underlag vi fått in att personen visst kan arbeta”. Det vore betydligt mer klädsamt och absolut angeläget om en så stor och viktig myndighet som Försäkringskassan kunde visa på hur ett sånt agerande och bemötande kan anses rättssäkert. Vad är rättssäkert i verkligheten, inte bara i ord i media?

Nu visas det gång på gång, dagligen, att Försäkringskassan står över all medicinsk kompetens och dömer helt skilt från den läkare som träffat, undersökt och kan sin patient. Och flertalet av alla friska hejar på och tror att vi sparar ju pengar nu, de sjuka kostar och Försäkringskassan bedömer ju att de kan arbeta, så då kan de ju det.

Men tänk då på de 49 439 som år 2017 fick avslag på sin sjukpenning. Hur är det möjligt att alla dessa människor egentligen skulle kunna arbeta, trots vad läkaren intygar?

Att stupstocken var fel borde flertalet ha insett. Ambitionen är bra, men den som ska drabbas är inte den sjuke. Samma sak gäller nu också med sjuktalsjakten, den sjuke ska inte drabbas när Försäkringskassan har en annan bedömning än läkaren, diverse utredningar eller Arbetsförmedlingen i sin ambition att jaga mål. När ansvariga så beklagansvärt i media säger att samarbetet måste bli bättre myndigheterna emellan, och att diverse utredningar har startats, så utsätts fortfarande den sjuke av ett felaktigt system. Systemet straffas inte. Det är bara den sjuke och dess tillvaro som drabbas. Utöver sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Det är inte rätt. Det är grymt mot de 49 439 som drabbades år 2017. Det är grymt mot de minst 135 personerna som drabbas idag, imorgon och dagarna efter det.

Det är även grymt mot de 135 personernas anhöriga som får stödja när samhället sviker. För det drabbar så många fler än den som får avslaget. Läs inlägget ”Ringar på vattnet – om konsekvenserna av ett avslag” (OBS triggervarning pga just konsekvenserna). Konsekvenserna kan bli livslånga och påverka på många sätt. Så det man tycker sig spara in nu med ett sjuktalsmål och påstå att alla sjuka kostar för mycket, det kommer att kosta så mycket mer i längden. Men politik är kortsiktig idag och sjukförsäkringen är absolut politik. Och den som får betala är den sjuke när ansvariga pekar på varandra.

Som en sista tanke inför helgen – glöm inte människan bakom dessa siffror. Misstro inte det de berättar. Lyssna på dem. Stöd dem. Med den erfarenhet vi har av egna upplevelser och andras berättelser kring sjukförsäkringen och att vara sjuk, så skäms många helt felaktigt för att att sjuka idag då de har blivit ett lätt mål att sparka på. När det borde vara tvärtom. Misstro är sällan hälsosamt.

avslag:indrag:stupstock 2009-2017 färg


Är du en av de #116omdagen? Vi publicerar gärna din berättelse!

Har du fått avslag på sjukpenning eller indrag av densamma under pågående sjukskrivning under åren 2016 – 2018? Vill du berätta om det för att människor ska förstå bättre vad ett avslag/indrag kan få för konsekvenser?

Läs mer här om hur du kan delta i aktionen #116omdagen


#116omdagen tar avstånd från all form av rasism och främlingsfientlighet – och alla försök att utnyttja vår kritik mot nuvarande sjukförsäkringspolitik i syfte att gynna politiska partier med sådana värderingar.

Annons


%d bloggare gillar detta: