Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

.

Ingen ska glömmas och ingen ska gömmas, så vi repeterar berättelserna då de är viktiga och värdefulla.

I en serie under ”Glöm inte #116omdagen ”kommer vi påminna om några berättelser i korthet några i taget. För att läsa hela berättelsen klickar ni på namnet så dirigeras ni om till den sidan.

Johanna • svår ME/CFS

”Min läkare är docent, överläkare och specialist på sjukdomen, hen skriver mycket utförliga och bra sjukintyg. Som tydligt beskriver att jag är sängbunden, klarar inte egen ADL och har hemsjukvård. Jag har också intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast och Arbetsförmedlingen som anser att jag är för sjuk för all aktivitet.”

Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?

Försäkringskassans motivering till avslag efter kontakt med FMR (Försäkringsmedicinsk rådgivare) är att det inte finns några objektiva fynd som bevisar mina funktionsnedsättningar.

Marie • Hypotyreos och utmattningssyndrom

”2015 utreddes jag av en specialist i psykiatri på FK:s uppmaning. Han sa att utmattningstillståndet var stationärt och att jag ej svarat på diverse olika behandlingar. FMR höll med då. Sen kom FK på att det skulle göras en TMU hösten 2017, och vips ansågs jag 100% arbetsför trots mina besvär. Trots att en företagsläkare (som ledde TMU) har långt ifrån den kompetens som specialist i psykiatri har!”

Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?

Att jag trots mina besvär skulle kunna klara av ett arbete som ställer lägre krav på minne och uppmärksamhet/koncentration.

Erika • ME/CFS

”Jag är utredd av arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog, psykiatriker och har intyg från ME-mottagning att min arbetsförmåga är 0%. Jag klarar inte ens mitt vardagliga liv i hemmet. De tester som gjorts visar på mycket låg förmåga både fysiskt och kognitivt.”

Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?

De bedömer att min arbetsförmåga inte är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom och att det sammantaget inte finns några medicinska uppgifter som bekräftar de omfattande begränsningar som det anges att jag har.

Eva • ME/CFS

”Jag har under alla mina år som sjuk, undantaget insjuknandefasen då jag en tid (några månader) var nästan helt sängliggande, nästan alltid klarat att jobba 75%. Det är när jag försöker gå upp till 100% som jag blir sämre, förlorar arbetsförmåga och mer (ibland helt) sjukskriven.”

Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?

Avslaget motiveras med att jag/vården inte kan presentera objektiva fynd som bevis för hur jag säger att jag mår.

Malin • Långvarig behandlingsresistent smärta, hypermobilitetssyndrom, utmattningssyndrom/misstänkt ME/CFS, autonom dysfunktion.

”Försäkringskassan gör alltså själva helt motsatta bedömningar av ett och samma intyg. Å ena sidan anser de att det inte berättigar till sjukpenning eftersom det inte innehåller något nytt – men å andra sidan säger de att det inte kan användas i rättsprocessen just på grund av att det innehåller ny information. De väljer alltså att konsekvent tolka intyget till sin egen fördel, i stället för att göra en korrekt bedömning av mina behov.”

Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?

De avslår för att ”det inte i underlaget framkommer några objektiva observerade fynd som beskriver nedsättningar och begränsningar. Det förekommer endast subjektiva upplevelser och beskrivningar.”

Stefan • ME/CFS

”Jag blev nekad sjukpenning i augusti 2017, enbart för att jag då varit sjukskriven 180 dagar. Är sjukskriven till 50%, men orkar bara jobba c:a 30-40%. Jag har ME/CFS, och blir fysiskt/psykiskt utmattad efter 3-5 timmars aktivitet, oberoende av vad detta är.”

Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?

De anser att jag kan arbeta 100% i ett annat yrke.

Maria • ME/CFS

”Jag har alltså varit sjukskriven för ME i drygt ett år. Det är bara under de senaste månaderna som jag fått hjälp från vården med arbetsterapeut och kurator. Under hösten och vintern var jag sängliggande 22-23 timmar per dygn. Under tiden jag har varit sjuk är det min man som gjort allt hushållsarbete. Jag klarar inte att hjälpa till med någonting, annat än i undantagsfall, och då handlar det om att kanske laga mat någon gång, eller baka ett bröd. Men det sker inte ens en gång i månaden.”

Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?

”Sammanfattningsvis så styrker inte det aktuella medicinska underlaget trots dina besvär att du har så omfattande funktions-eller aktivitetsbegränsningar att du inte skulle klara en sysselsättning där det inte finns krav på höga kognitiva funktioner eller högt armarbete”.

Ulrika • ME/CFS, kronisk huvudvärk och Försäkringskasseutlöst utmattningssyndrom

”Försäkringskassans motivering till avslag efter kontakt med FMR (Försäkringsmedicinsk rådgivare) är att det inte finns några objektiva fynd som bevisar min nedsatta aktivitetsförmåga och att de därmed inte bedömer att min arbetsförmåga är nedsatt. Att flera läkare skriftligen och muntligen har intygat min nedsatta arbetsförmåga har inte fått FK att ändra ståndpunkt. Förrän i oktober förra året av ny handläggare. Men nu är det för sent för att få min SGI höjd igen.”

Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?

Att det saknas objektiva fynd

Inga-Lill • depression, utmattningssyndrom, hjärtarytmi och kronisk smärta på grund av pisksnärtsskada.

”– När jag jobbar så orkar jag ingenting, jag sitter i en fåtölj här. Jag får inte till någonting, jag kan inte handla jag är helt slut i huvudet. Bara att sätta mig i bilen och åka till jobbet tar hela min kraft, jag är helt slut redan innan jag kommer dit.”

Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?

”Sjukdomarna som anges orsakar inte funktionshinder eller aktivitetsbegränsningar, besvären som beskrivs är välbehandlade och utger inga medicinska hinder.”

Katarina • ME, fibromyalgi, astma, IBS, kroniska inflammationer i axlar, handleder och höfter, hjärtrytmrubbningar, vänstersidigt skänkelblock, kronisk bihåleinflammation, migrän, glutenintolerans, mjölkallergi, köldallergi mm.

Jag har skickat in sjukintyg hela tiden och fått sjukpenning i perioder. 2015 var jag med på en så kallad Team medicinsk utredning, TMU, som Försäkringskassan beställt. Läkaren i teamet sa efter att ha gått igenom min sjukdomshistoria att det vore ”helt orimligt” att begära att jag ska arbeta. ”Men det får jag inte rapportera”, sa läkaren.

Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?

”Försäkringskassan bedömer att din arbetsförmåga inte är nedsatt med minst 25%. Objektiva verifierbara fynd saknas.” Eller: Det läkaren beskriver är bara vad patienten berättat. Även i kris när de tog bort sjukpenning, då svarade de: ”Det är en förväntad reaktion på ett avslag från Försäkringskassan.”


Är du en av de #116omdagen? Vi publicerar gärna din berättelse!

Har du fått avslag på sjukpenning eller indrag av densamma under pågående sjukskrivning under åren 2016 – 2018? Vill du berätta om det för att människor ska förstå bättre vad ett avslag/indrag kan få för konsekvenser?

Läs mer här om hur du kan delta i aktionen #116omdagen


#116omdagen tar avstånd från all form av rasism och främlingsfientlighet – och alla försök att utnyttja vår kritik mot nuvarande sjukförsäkringspolitik i syfte att gynna politiska partier med sådana värderingar.

Annons


%d bloggare gillar detta: