Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

”Jag är ju inte ens välkommen till Arbetsförmedlingen p.g.a att jag anses för sjuk till att arbeta enligt deras utredningar.” /Anonym

Vilket år fick du avslag på sjukpenning?
2018

Hur längre hade du varit sjukskriven när du fick avslag?
Någon månad – kriget pågår

Vad vill läkaren sjukskriva dig för och i vilken omfattning?
Ångest, polyneuropati

Hur försörjer du dig nu?
Hjälp från föräldrar, vänner, kyrkan

Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?
I avslaget från Försäkringskassan står det att det finns arbete man kan klara av även om man inte kan stå och gå och har lätt för att få ångestattacker.

• • •

Jag skickar med min överklagan på det beslut Försäkringskassan fattat, samt anteckningar från Arbetsförmedlingen, så får det bli min berättelse.

Överklagan:
Jag anser att jag borde ha rätt till sjukpenning för perioden 180704-180930. Samt tills vidare fr.o.m 181001 då jag fortfarande är 100% sjukskriven. Senaste läkarbesök 190107, förlängt sjukskrivning 2 månader till, intyget ska vara på väg till Försäkringskassan.

Ber er vänligen läsa läkarintygen igen; Arbetsförmågan nedsatt 100 % och osäkert om jag kommer att kunna arbeta i framtiden.

Jag har senaste åren haft tre olika arbetsträningar och senast en arbetsprövning på Kompetensverkstan via xxx kommun/ AF. Senaste mötet med handläggarna i juni kom det tydligt fram att jag anses inte arbetsför samt att det nu prövats på alla sätt som finns via AF/Kommun. Jag hänvisades till vården. 180704 fick jag samma besked från min läkare samt sjukskrevs 100%. Detsamma har även bl.a. min kurator ansett.

Har bara blivit sämre och kan numera inte ens gå med två kryckor, vid vårdbesök hämtades och lämnades jag av personal på parkering med rullstol. Har sedan en tid tillbaka rullator samt P-tillstånd för rörelsehindrade så det underlättar lite.

Kan inte ens sköta hemmet, grannar och vänner hjälper till med att ta in posten, slänga sopor m.m i den mån dom har tid och möjlighet då dom ju har fullt upp med sina egna liv! Har numera även hemtjänst.

Utöver ovanstående depression och ångest som jag medicineras för – inget av det har blivit enklare att leva med tack vare Försäkringskassans omänskliga behandling. Sover dåligt och är konstant trött.

I avslaget från Försäkringskassan står det att det finns arbete man kan klara av även om man inte kan stå och gå och har lätt för att få ångestattacker. Jag skulle vilja veta vad det är för arbete och vilken arbetsgivare anställer någon som inte klarar mycket annat än att i bästa fall tänka själv…? Samt att jag är ju inte ens välkommen till Arbetsförmedlingen p.g.a att jag anses för sjuk till att arbeta. Har frågat om kampanjen ”Gör plats” men inte ens det gäller mig enligt Arbetsförmedlingen!

Försäkringskassan ska beakta bedömningar som Arbetsförmedlingen gjort och dessa bedömningar skall vara vägledande vid beslut.

Dessutom anser jag det väldigt konstigt att göra den bedömningen Försäkringskassan gjort när den medicinska utredningen inte ens var klar samt att min läkare utförligt i intyget skriver om det samt om framtida rehab-planer.

Jag var på möte på Arbetsförmedlingen 181030 och efter det mötet har rehabsamordnare skrivit följande utkast till anteckning om mig – utifrån telefonsamtal hon haft med AF-handläggaren som närvarade vid mötet:

Antecknad av xxxx

2018-11-01 09:04

KontaktorsakOklarheter kring varför tidigare pågående arbetsrehabilitering avbröts i somras samt vilken myndighet som initierat aktiviteten.
AktuelltKontakt tagen med handläggare på AF som arbetar inom FRIS. Pat har den 30/10 varit på ett omställningmöte på AF tillsammans med FK då hon ej längre erhåller sjukpenning utan skall slussas ut till AF.
TelefonkontaktFramkommer i samtalet med handläggaren att pat i våras åter aktuell för arbetsprövning via AF. Var då inskriven i jobb och utvecklingsgaranti programmet och erhöll då aktivitetsstöd. Arbetsprövade på kompetensverkstan,  under april – juni, vilket är det ställe som minst krav av alla. Även om pat trivdes bra och utförde sina sysslor så var hon mycket frånvarande och kom aldrig upp i en arbetstid om 10h vilket är det lägsta satta målet. Hon var vid de tillfällen hon arbetsprövat tidigare aldrig kommit upp i arbetstid om 10h/v. En förhoppning fanns att komma upp till 10h/v och sedan byta arbetsträningsplats inom kommunens regim. Arbetsprövningen visade dock att pat stod långt från arbetsmarknaden i sitt dåvarande skick och ej vara redo att gå vidare i arbetsträning varvid den avbröts. I och med avbrytet fick pat ej heller längre aktivitetsstödsersättningen.AF ser det svårt att få ut pat i arbete och har påtalat att kommunen behöver bli involverade för att få till insatser som på sikt kan hjälpa pat. Utifrån det skrivna sjukintyget och efter mötet med pat ser de två helt olika personer. Personen de möte har större svårigheter än den person som beskrivs på intyget. Det kan vara en anledning till att sjukpenning ej beviljas längre.”

/Anonym

Läs mer om ångest och polyneuropati

%d bloggare gillar detta: