Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Lögn, förbannad lögn – eller verklighet?

Frasen ”lögn, förbannad lögn och statistik” används ofta för att visa på den osäkerhet och manipulerbarhet som finns i det statistiska området. Samma data användas för att ge uttryck för olika resultat.

Den vridningen syns dessvärre ofta i uttalanden kring sjukförsäkringen från de som tjänar mest på att inte visa verkligheten. Statistik anses vara ‘hardcore’ inom redovisning och därför blir det lockande att använda en anpassad statistik för att hävda sin sak, samtidigt som man väljer att inte visa hur statistiken tagits fram eller om allt redovisas i det man säger.

När media redovisar hur illa det är i sjukförsäkringen så kommer ofta något svar från de ansvariga där de visar på andra siffror. Siffror som är anpassade för deras agenda. Det är dags att vända den trenden. Det är dags att de granskningar som görs av utomstående från sjukförsäkringens ansvarsområde lyfts och ses på med öppna ögon och sinnen.

Ett exempel på hur media kämpar för att upplysa kring den ökning av avslag som lavinartat skett de senaste åren syns i citatet nedan, taget ur en artikel från tidningen Fastighetsfolket från den 19/2-19:

”Andelen personer som fått avslag på sjukpenning efter 180 dagar har nästan femfaldigats på tre år, enligt en färsk LO-rapport. Den pekar också på stora skillnader i landet på hur många som får avslag efter 180 dagar. /…/2015 börjar de regionala skillnaderna på andelen avslag på sjukförsäkringen att öka märkbart. År 2017 var det i Norrbottens län som störst andel personer fick sin sjukpenning indragen – 23 procent. I Östergötlands län fick lägst andel personer sin sjukpenning indragen – 5,2 procent. Störst relativ ökning, det vill säga i förhållande till hur det såg ut innan, var det i Jämtlands län – från 2014 till 2017 från 0,3 procent, vilket motsvarar 3 personer, till 20 procent, eller 190 personer.”

Ett tragiskt exempel på avhumanisering

Försäkringskassan har hittills förklarat de ökade avslagen med att de har arbetat med att få en ökad kvalité i handläggningen. Deras generaldirektör Maria Hemström Hemmingson har också vid ett flertal tillfällen poängterat att människor har dålig kunskap om och felaktiga förväntningar på sjukförsäkringen. Den 24/1 skriver hon på DN debatt:

”Det finns tyvärr en klyfta mellan å ena sidan förväntningarna på socialförsäkringen och Försäkringskassan och å andra sidan lagens utformning och myndighetens uppdrag. Så länge den klyftan existerar utgör den en grogrund för missförstånd, som kan leda till att enskilda personer upplever att de fått fel beslut, trots att lagen tillämpas korrekt.”

Här vill vi visa på att reglera som gäller idag sattes redan 2008 och de har inte ändrats.
Det som tillkommit är sjuktalet 9.0 som infördes september 2015.
Var skapades grogrunden för den klyfta som idag finns mellan verklighet och Försäkringskassan uppdrag?

Vi på @116omdagen anser att Försäkringskassans påståenden rimmar väldigt dåligt med vad både statistik och våra erfarenheter visar. Och från politiskt håll har det under lång tid varit oroväckande tyst. Vi hoppas att LOs rapport åter kan lyfta upp sjukförsäkringen på den politiska agendan. Målet med 116omdagen är att visa på vilka stora konsekvenser dagens sjukförsäkring får i sjuka människors liv.

Vi efterlyser och välkomnar en debatt kring sjukförsäkringen som grundar sig i verkligheten och inte från anpassade siffror eller påstådd fakta. En respektfull debatt och dialog som visar alla siffror och som tar hänsyn till människan.

Vi alla behöver en trygg sjukförsäkring nu!


Bild: Pixabay


Är du en av de #116omdagen ?

Har du fått avslag på sjukpenning eller indrag av densamma under pågående sjukskrivning under åren 2016 – 2019? Vill du berätta om det för att människor ska förstå bättre vad ett avslag/indrag kan få för konsekvenser? Läs mer här om hur du kan delta i aktionen #116omdagen


#116omdagen tar avstånd från all form av rasism och främlingsfientlighet – och alla försök att utnyttja vår kritik mot nuvarande sjukförsäkringspolitik i syfte att gynna politiska partier med sådana värderingar.

Annons


%d bloggare gillar detta: