Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

”Min läkare ser ingen arbetsförmåga, i något arbete. Försäkringskassan bedömer att jag har 100% arbetsförmåga”

Vilket år fick du avslag på sjukpenning?
2018

Hur längre hade du varit sjukskriven när du fick avslag?
6 år

Vad vill läkaren sjukskriva dig för och i vilken omfattning?
100% pga sena effekter av virusencefalit, mental uttröttbarhet, utmattningssyndrom

Hur försörjer du dig nu?
Makens lön, haft sjuklön 6 månader. Stämpla om jag får.

Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?
Min arbetsförmåga är inte nedsatt i förhållande till ett normalt förekommande arbete.

• • •

 Jag har grav hjärntrötthet som starkt begränsar mina fysiska och psykiska förmågor. Min funktionsnedsättning ger kraftig allmänpåverkan när jag befinner mig i miljöer jag inte kan påverka.

Problem med bla minne, koncentration, stor ljud- och ljuskänslighet. Svårt att filtrera bort rörelser eller ljud i omgivningen, det tar mycket energi. Väldigt låg stresströskel, måste utföra en sak i taget. Tappar fokus, glömmer bort det jag gör. Använder checklista och påminnelser på telefon, kan inte skjuta upp saker till sedan då det glöms bort. Svårt att komma igång med aktivitet. Begränsad ork att förflytta mig. Blir påverkad av egen rörelse eller rörlig/rörig miljö. Blir illamående, huvudvärk och sedan balanspåverkan.

Lång återhämtning efter aktivitet, dagar ibland mer än en vecka. Allt tar energi då sjukdomen förstört automatiken. Måste tänka på hur jag ska utföra rörelser tex gång. Överansträngning ger illamående, huvudvärk mm samt ytterligare sänkt funktion dvs min energidepå blir mindre och dräneras snabbare.

Försäkringskassan har inte deltagit i min rehab, ingen att rådgöra med eller fått några indikationer på hur jag skulle göra framöver innan jag blev nekad sjukpenning. Nekad sjukersättning, min läkare ser ingen arbetsförmåga i något arbete, inte ens anpassat arbete. Provat arbetsträna på mitt gamla arbete med väldigt anpassade uppgifter, en timme per vecka, blev försämrad så det avbröts.

/Anonym

Hemsida om hjärntrötthet jag vill länka till: https://mf.gu.se/om-mental-trotthet:


Läs mer om mental uttröttbarhet, utmattningssyndrom, virusencefalit

Bild: PixabayAnnons


%d bloggare gillar detta: