Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

”Försäkringskassan har inte alls tagit hänsyn till den arbetsförmågeutredning som de själva krävde.”

Vilket år fick du avslag på sjukpenning?
2018

Hur längre hade du varit sjukskriven när du fick avslag?
10 år

Vad vill läkaren sjukskriva dig för och i vilken omfattning?
ME/CFS, 50%

Hur försörjer du dig nu?
Halvtidslön och maken

Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?
”Av de medicinska underlagen framgår att du har vissa kognitiva begränsningar som nedsatt koncentration och minne, samt att du har svårt att lära dig nya arbetsuppgifter.” Försäkringskassan bedömer utifrån aktuella medicinsk underlag att du trots dina begränsningar har högre arbetsförmåga än 75% i ett arbete som inte ställer krav på hög kognitiv förmåga.

• • •

Försäkringskassan har inte alls tagit hänsyn till den arbetsförmågeutredning som de själva krävde. Där framkommer att jag efter bara 15 minuters datorarbete blir illamående och mentalt trött och kan inte koncentrera mig mer på uppgiften. De skriver att jag har låg psykiskt uthållighet. På denna utredning framkommer även att alla tester de gör presterar jag långt under normalvärdet, vilket FK inte alls tagit till sig.

Mitt arbete på 50% är mycket väl anpassat efter mina besvär och det har Försäkringskassan inte heller förstått. Jag har ingen som helst ork kvar efter arbetet och därmed ingen fritid att göra något på. Tillbringar den mesta tiden hemma och har inget socialt umgänge mer än på mitt arbete, för det har jag ingen energi till. Det har man heller inte förstått, trots att det framkommer i bedömningen.

Det som FMR (Försäkringsmedicinsk rådgivare) tycker är märkligt verkar vara att jag klarar att köra bil till jobbet, vilket är nödvändigt eftersom det inte går några bussar där jag bor. FMR ifrågasatte rimligheten att jag kör bil, men gjorde ändå bedömningen att jag klarar ett arbete på 100%. Hur går det ihop? 

Under de 10 åren som jag varit sjuk har jag haft mycket god kontakt och väldigt bra hjälp av mina handläggare på FK, ända fram till nu. Den nya handläggaren har inte träffat mig, trots att jag flera gånger begärt möte med henne. Jag har aldrig varit med om ett så nonchalant bemötande från någon av mina andra handläggare.

Hon gör bedömningen att inte ME/CFS är en allvarlig sjukdom vilket amerikanska intitute of medicin redan gjorde 2015. Försäkringskassan tycks inte känna till den rapporten.

Det räcker inte med att man blir utkastad ur försäkringen utan beslutet är så utformat att man tappar all ork till fortsatt kontakt med dem, vilket gör att jag inte klarar en överklagan. Då skulle jag gå under.

Försäkringskassan tycker inte jag är trovärdig alls, vilket framkommer tydligt i beslutet. Därmed försäkrar de sig om att ingen överklagan görs. Det är en beklaglig myndighet som inte hör hemma i vårt så kallade trygga samhälle, som ju inte finns längre tyvärr.

/Anonym

Bild: Pixabay

%d bloggare gillar detta: