Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Vi har fått nog!

Det är nog nu.

Det hävdas om och om igen i media, av de ansvariga på Försäkringskassan och i regeringen, att sjukförsäkringen idag fungerar bra och att rättssäkerheten ökat. Det är tydligen därför alla avslag ökat så lavinartat…

Att det framställs så av de ansvariga i media, är det en mycket medveten strategi. För i samma andetag så framställs vi sjuka som att vi inte förstår den komplicerade sjukförsäkringens regler och vi bara upplever att vi behandlas illa. Bit för bit försöker de nedmontera vår röst, vår mänskliga rättighet att berätta. Våra ord är nämligen farliga, då de visar på hur sjukförsäkringen idag inte är allt de påstår.

Våra ord om vår situation borde alltså tas på extra stort allvar, sett till hur rättsprocessen vanligtvis fungerar. Ändå behandlar Försäkringskassan dem som betydelselösa. Som sjuk ska man presentera bevis, men bevisen underkänns av Försäkringskassan för att det är ord från den sjuke, domar som inte gäller just för den sjuke i detta ärende och därför ska bortses ifrån. Är inte det här diskriminering?

”Vissa kallar personliga berättelser för anekdotisk bevisföring. Det påstås vara något otillförlitligt. Något som ska tas med en nypa salt. Försäkringskassan gör något liknande och kallar den sjukes berättelse för subjektiv, och behandlar den som något de måste bortse från. Inte lita på.”

Vi fick respons på just detta av en jurist på Twitter. Han skrev:

”Inom alla övriga rättsområden ser man de berördas egna berättelser med deras egna ord som särskilt goda bevismedel. Men Försäkringskassan har en slags omvänd bevisrätt där primärkällor systematiskt misstros och sekundär- och tertiärkällor värderas högt.”

”Det intressanta är att förvaltningsdomstolarna helt köper t ex den här omvända bevisprincipen i socialmålen. Istället för att kontrollera förvaltningens beslut låter sig förvaltningsdomstolarna styras av dem i sådan grad att centrala juridiska principer underordnas myndigheterna.”


Så nu har vi fått nog. Vi kräver en trygg, rättssäker sjukförsäkring:

  • Där kompetens tas tillvara och respekteras.
  • Där våra ord, och våra anhörigas ord, också duger som bevis och respekteras.
  • Där läkaren, och dennes team, får tillbaka förtroendet att bedöma om arbetsförmågan finns just vid tillfället och läkarintyget återfår sin kraft.
  • Där domar och regler får vara det som de är meningen för, och inte för fantasifulla tolkningar som anpassas efter styrningar.
  • Där Försäkringskassans motiveringar ska grunda sig i verkligheten. Försäkringskassan ska kunna visa på det ett riktigt arbete som finns och dessutom kunna motivera sakligt varför en lång utbildning ska kastas i sjön för att man haft oturen att bli sjuk eller skadad just nu.
  • Där Försäkringskassans Försäkringsmedicinska rådgivare (FMR) agerande och onåbara ställning granskas. Att inte kunna föra en direkt dialog med FMR är att frångå rättssäkerheten.
  • Där människor får vara unika, med olika förutsättningar.
  • Där vi börjar lyssna på varandra.
  • Där nedvärderingar och avhumaniseringar upphör omgående.
  • Och mycket, mycket mer…

Bild: Pixabay och egen


Är du en av de #116omdagen ?

Har du fått avslag på sjukpenning eller indrag av densamma under pågående sjukskrivning under åren 2016 – 2019? Vill du berätta om det för att människor ska förstå bättre vad ett avslag/indrag kan få för konsekvenser? Läs mer här om hur du kan delta i aktionen #116omdagen


#116omdagen tar avstånd från all form av rasism och främlingsfientlighet – och alla försök att utnyttja vår kritik mot nuvarande sjukförsäkringspolitik i syfte att gynna politiska partier med sådana värderingar.

Annons


%d bloggare gillar detta: