Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Försäkringskassans tf generaldirektör Maria Hemström-Hemmingson har gjort det igen!

I en debattartikel den 15 maj i Aftonbladet gör hon vad som ser ut att vara ett försök att återupprätta Försäkringskassans anseende. Hon gör det genom att berätta om allt som andra gör och fattar fel och ställer det mot Försäkringskassans egen förträfflighet.

Återigen får både sjuka och journalister höra att vi skapar onödig oro på grund av det vi berättar. Att det är vårt fel att människors känsla av trygghet vacklar.

”Om bilden av att socialförsäkringen inte längre fungerar blir en allmän sanning får det negativa effekter på människors känsla av trygghet. Vi märker en tydlig – onödig – oro hos många försäkrade över om man över huvud taget kommer att få sin sjukpenning.”

Vår erfarenhet är dock att oron hos många är högst befogad. Svårt sjuka människor drabbas av avslag varje dag, och många av oss är så pass införstådda med vad som händer i sjukförsäkringen att vi känner: ”Jaha, är det min tur nu?”, istället för förvåning. Inte för att vårt behov av sjukpenning saknas, utan på grund av hur vanligt det är idag att människor med långvarig sjukdom får avslag på sjukpenning. Där Försäkringskassans verklighetsfrämmande bedömningar blir orsaken till att vår känsla av trygghet vacklar.

Hemström Hemmingson hänvisar också i texten kring det hon kallar ”en vanlig berättelse” i media:

”En vanlig berättelse man kan läsa om i media handlar om personer som på ett moraliskt plan verkar ha rätt till ersättning men som trots detta antingen nekats eller blivit av med sin ersättning. Här vill jag vara tydlig: Om vi skulle neka någon ersättning som har rätt till det skulle det vara både olagligt, moraliskt fel och stå i total kontrast till den värdegrund som våra medarbetare lever efter.”

På ett ”moraliskt plan”? Vad är det hon menar?

Jo, i början av artikeln hänvisar generaldirektören bland annat till en ledare av Aftonbladets politiske chefsredaktör Anders Lindberg. Hela hans text utgår från att i mätningar är förtroendet för Försäkringskassan extremt lågt. Som exempel på varför tas bland annat Charlotte, kvinnan som förväntades ta sig från intensivvårdsavdelningen till Arbetsförmedlingen för att anmäla sig, trots att hon var uppkopplad till respirator. Och som sedan inte fock någon sjukpenning på grund av att hon inte gjort det. Men han tar också upp läkare vars kompetens totalt ignoreras. Gång på gång. Regelmässigt. Han konstaterar till sist att den största orsaken till att Försäkringskassans förtroende sjunker förmodligen ändå är att alla känner någon som blivit illa behandlad av Försäkringskassan.

Att det är så är nog egentligen inte så konstigt, för bara mellan 2016-2018 var det ungefär 130 000 människor som fick avslag på sjukpenning. Det motsvarar antalet invånare i kommuner som Lund och Umeå, hela folkmängden i Jämtlands län eller mer än dubbla Gotlands. Vi säger inte att alla avslag är felaktiga, men samtidigt ska vi inte glömma att det krävs ett läkarintyg som bekräftar nedsatt arbetsförmåga för att du ens ska kunna ansöka om sjukpenning.

Aktionen #116omdagen uppkom ur behovet av att låta människor få berätta. Människor vars egna ord Försäkringskassan ratar. Bedömer som otillförlitliga. Ett sätt att ge sjukförsäkringsstatistiken liv. Hittills har över 180 människor valt att delta – och det är lätt att se att berättelserna liknar varandra på många plan. Både i Försäkringskassans motiveringar till avslag, men också i vilka konsekvenser ett avslag får.

Skapar vi onödig oro genom att publicera dessa berättelser? Det vet vi förstås inte. Men vi vet att långt fler än de som står bakom våra berättelser lever med en konstant oro. En oro som handlar om överlevnad, raserad ekonomi och försämrad hälsa. Allt på grund av Försäkringskassans handlande. Därför fortsätter vi.

För att vår oro över hur systemet hanterar människor måste tas på allvar!

Vi publicerar gärna din berättelse. Klicka här för att komma till sidan som berättar hur du gör. Det är enkelt och man får vara anonym eller använda ett alias.


Länk till GDs debattartikel
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/qLQk7g/f-kassan-medkansla-far-inte-styra-vart-jobb

Länk till #116omdagens replik på GDs debattartikel https://www.aftonbladet.se/debatt/a/y3xX0R/f-kassan-skapar-osakerhet–inte-vi

Länk Anders Lindbergs ledare:
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/b5XQd5/charlotte-63-betalar-for-f-kassans-haveri

Länk till #116omdagens debattartikel/upprop
https://www.etc.se/debatt/vi-ar-de-som-drabbats-av-den-trasiga-sjukforsakringen

Länk till Niklas Altermarks text om sin forskning om kroniskt sjuka som får avslag på sjukpenning
https://bigstrongunion.blogspot.com/2019/05/enskilda-fall-vittnesmal-fran.html

Bild: Foto av artikeln i Aftonbladet


#116omdagen tar avstånd från all form av rasism och främlingsfientlighet – och alla försök att utnyttja vår kritik mot nuvarande sjukförsäkringspolitik i syfte att gynna politiska partier med sådana värderingar.%d bloggare gillar detta: