Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

”Vet inte hur jag ska klara vardagen”

Vilket år fick du avslag på sjukpenning?
2019

Hur längre hade du varit sjukskriven när du fick avslag?
2017-12-01

Vad vill läkaren sjukskriva dig för och i vilken omfattning?
Utmattning, depression, ångest, ulcerös colit, artrit, svår IBS

Hur försörjer du dig nu?
AFA-försäkring när man nekats sjukpenning och är anställd.

Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?
Att min arbetsförmåga är inte nedsatt med 1/4 del. Trots läkarintyg och arbetsförmågeutredning som visar 0% arbetsförmåga. Har inte ens fått påbörja rehabilitering. Och jag ska söka normalt förekommande jobb på heltid.

• • •

Jag har nekats både sjukpenning och sjukersättning. Min självkänsla är i botten. Och jag har ingen livslust. Är ständigt ångestfylld och deprimerad.

Vet inte hur jag ska klara vardagen. Har en kroniskt sjuk son som varit sjuk sedan 3 års ålder. Har dessutom nekats vårdbidrag vid behov när han var liten. Så oro och tungt arbete har givetvis bidragit till sämre mående.

Jag lever inte. Bara överlever. Värk i kroppen och svår IBS och ulcerös colit, gör att jag måste anpassa vardagen efter mina problem. Nu är mina barn stora. Men försäkringskassan menar att jag orkar ta hand om sonen. Han är snart 18, så han klarar sig själv. Försäkringskassan skriver inte ner alla mina funktionsnedsättningar i beslutet, utan tar bort flera saker som är viktiga. De förstör liv och reagerar inte ens.

/ Annica

Bild: PixabayAnnons


%d bloggare gillar detta: