Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Konsekvenserna av valet mellan strömmen och källan

Många gånger ställer vi sjuka oss frågan varför vi utmålas som fuskare, lata, upprorsmakare, oförstående och de kostsamma som det ska sparas på. I våra diskussioner med andra märks ofta en misstänksamhet och ett ifrågasättande, istället för att vi får det stöd och den hjälp vi skulle behöva. Hur har det blivit så här? 

Genom åren har vi fått höra och uppleva en utveckling som oroar i samhället. Den kring vår gemensamma trygghet och välfärd och att det finns grupper, såsom vi sjuka, som bara vill utnyttja och sabotera för andra. Gång på gång, och förvånansvärt lämpligt, ser vi rubrikerna om stora bidragsfusk och det är miljoner, till och med miljarder, som anses fuskas bort av lata, klåfingriga individer.

Det har lyfts fram fullt friska personer som sagt sig vara väldigt begränsade och därmed fått stora summor, eller personer som lycktas övertala en läkare att skriva ett sjukintyg bara för att man vill vara ledig. I dessa fall är myndigheterna väldigt pratsamma och uttalar sig mer än gärna och bidrar med uppgifter kring både fuskaren och lögnaren.

Men när vi ser rubriker från oss sjuka, där vi visar på att systemet är rättssäkert och otryggt, då plötsligt uttalar sig inte de ansvariga. För vi anses vara ett enskilt fall och vi framställs mer som att vi inte förstår, vi inbillar oss och bara upplever. Vi utmålas även som upprorsmakare och att det är vi anses skapa den otrygga tillvaron för de anställda på Försäkringskassan och för de övriga och laglydiga samhällsmedborgarna.

Sjukförsäkringen och Försäkringskassans hantering av oss sjuka, funktionshindrade eller skadade är en ständig löpsedelsblänkare som säljer. Och tidningar vill sälja, hemsidor vill ha klick. Med dagens resultathets är det tacksamt med sensationsrubriker och man utnyttjar gärna det faktum att människor är måna om sitt och inte vill bli utnyttjade.

En artikel, skriven av Petter Larsson, i Aftonbladet den 5 juni 2019, belyser äntligen hur politiker och myndigheter använder sig av gissningslekar och fingertoppskänsla för att få fram ett så kallat ”hum” kring hur omfattande det påstådda fusket är i välfärden. Petter Larsson belyser också hur myndigheterna utnyttjar medias sensationshunger och därmed får ut budskapet om fuskare och bidragsbrott. Det relevanta ”hummet” smygs in efteråt och försvinner i bruset och blir osynligt. 

Delar av befolkningen blir utpekade syndare som man minsann ska bevaka, avslöja och minska på, så att allas välfärd värnas. Genom det här skapas en otrygghet i vem man kan lita på i samhället och otryggheten göder rädslan som i sin tur föder misstänkliggörandet och därmed väcks känslan av att bara se om sitt egna hus. Ett enkelt sätt att se om sin egna tillvaro är att peka på andra, anklaga andra. Anfall är som bekant bästa försvar. Så vi sjuka anklagas i anfall efter anfall och ytterst få försöker hitta orsakerna till varför vi anses vara de skyldiga.

Det här syns tydligt i sjukförsäkringen och den debatt som är kring Försäkringskassans agerande. En myndighet och politiker ska vara något vi kan lita på och deras ord är något man är uppfostrad till att lyssna på, förlita sig på. Men vad händer när de är svarte petter i leken? Och varför väljer de att vara det?

Pengar är politik. Politik är pengar. Och för att kunna omfördela den pengahög man har, måste olika områden prioriteras ner eller upp. För att kunna prioritera ner utflödet ur sjukförsäkringen till de behövande, är årslånga upprepningar om fusk en utmärkt ursäkt för att legitimt att ta de pengar som flödar in i den potten och istället lägga dem på andra områden. Och därefter peka på att sjukförsäkringen är för kostsam på grund av alla som fuskar.

Niklas Altermark, statsvetare och forskare vid Lunds universitet, har i sin blogg besvarat den rapport som Delegationen för korrekta utbetalningar publicerade och som skapade sensationsrubriker innan Petter Larsson skrev sin artikel och belyste saker ur en annan synvinkel.

Niklas Altermark valde också helt nyligen att gå ut i förtid med delar av resultatet i sin studie om kroniskt sjuka som fått avslag. Han såg ett mönster som förskräckte och det var inte att de sjuka fuskade. Han har också granskat hur exempelvis Åsa Regnér använt sig av fuskdebatten i LSS för att begränsa assistenthjälpen. Niklas har även skrivit mycket läsvärt och tänkvärt om det här ”med att jag bara lydde order” och därmed avsäga sig något ansvar för de konsekvenser agerandet bidragit till. Man kanske till och med får en bra fallskärm så att man kan lata sig ett tag – på andras bekostnad.

Välj inte strömmen

Tanken att bara följa order eller folkmassans allmänna uppfattning, utan att ägna sig åt källkritik, är en bekväm lösning när man inte orkar eller vill veta. Man följer strömmen. Kraftlöst.

Tänk istället om vi sjuka är utsatta för ett gigantiskt politiskt förtal, där stressade människor utnyttjas att tro på sensationsrubriker och därigenom skapa den snedvridna debatten som legitimerar stöld ur fel pengahög? Tanken är inte så märklig när man vågar se fakta.

Lyd inte bara order – välj källan

Vi sjuka har en innerlig önskan. Välj källan. Vi vill bli lyssnade på, respekterade för våra ord och upplevelser. Vi är medvetna om att det finns fuskare, att det finns läkare som känt sig tvingade att skriva läkarintyg – men de personerna är ett fåtal. Varför ska vi andra 130.000 som nekats sjukpenning under åren 2015-2018 förtalas, nedvärderas och misstänkliggöras?

Valet mellan strömmen och källan är vilket samhälle vi vill leva i. Och om det är legitimt att misstänkliggöra och anklaga 130.000 personer med familjer som nekats sjukpenning under åren 2015-2018 – för att det anses finnas ett ”hum” framtaget på gissningslekar.

 

Artikeln i Aftonbladet, skriven av Petter Larsson

Niklas Altermarks debattartikel i DN om assistansfusket (kan vara låst tyvärr för icke-betalande)

Niklas Altermarks blogginlägg ”bara lydde order”

Niklas Altermarks rapport om avslag mot kroniskt sjuka

Niklas bemöter delegationen för felaktiga utbetalningar del 1 del 2

Delegationen för korrekta utbetalningar rapport läckaget i välfärdssystemen, del 1

Bild: Pixabay


Är du en av de #116omdagen ?

Har du fått avslag på sjukpenning eller indrag av densamma under pågående sjukskrivning under åren 2016 – 2019? Vill du berätta om det för att människor ska förstå bättre vad ett avslag/indrag kan få för konsekvenser? Läs mer här om hur du kan delta i aktionen #116omdagen


#116omdagen tar avstånd från all form av rasism och främlingsfientlighet – och alla försök att utnyttja vår kritik mot nuvarande sjukförsäkringspolitik i syfte att gynna politiska partier med sådana värderingar.

Annons


%d bloggare gillar detta: