Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

”Försäkringskassan motsäger sig tre läkares intyg”

Vilket år fick du avslag på sjukpenning?
2019

Hur längre hade du varit sjukskriven när du fick avslag?
Ett år

Vad vill läkaren sjukskriva dig för och i vilken omfattning?
ME/CFS, 100%

Hur försörjer du dig nu?
Interimistisk sjukpenning

Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?
Försäkringskassan motsäger sig tre läkares intyg på att jag är svårt och allvarligt sjuk enligt socialstyrelsens kriterier för allvarlig sjukdom och menar att jag i väntan på aktivitetsutredning ska interimistisk sjukpennning på fortsättningsnivå. Läkarna hävdar att jag absolut har rätt till sjukpenning på normalnivå i väntan på sjukersättning.

• • •

Jag har överklagat beslut om sjukpenning på fortsättningsnivå då jag inte är rehabiliteringsbar och ej har kraft att göra aktivitetsutredning. Lider av mycket svår ME/CFS, som otvivelaktigt skulle förvärras ytterligare av ansträngning.

Försäkringskassan har nu kallat mig till aktivitetsutredning trots extra intyg från min läkare att en sådan säkerligen förvärrar min sjukdom. Tre läkare har skickat intyg om att jag på grund av allvarlig och svår sjukdom har rätt till sjukpenning på normalnivå i väntan på sjukersättning. 

/Anonym

Bild: PrivatAnnons


%d bloggare gillar detta: