Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

”Jag fick avslag för att jag inte var färdigutredd för mina skallskador”

Vilket år fick du avslag på sjukpenning?
2016 och 2018

Hur längre hade du varit sjukskriven när du fick avslag?
0 respektive 6 månader 

Vad vill läkaren sjukskriva dig för och i vilken omfattning?
ME/CFS 100%

Hur försörjer du dig nu?
Aktivitetsstöd

Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?
Försäkringskassan anser inte att din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel i normalt förekommande arbeten. Vi anser att du trots dina besvär klarar av lättare arbeten där du inte behöver koncentrera dig och där du får ta pauser med liggande vila.

• • •

Vid avslaget i juni 2016 hade jag egentligen varit sjukskriven i cirka 4 månader redan med CSN då jag inte ville ge upp min pågående utbildning ännu och hoppades hela tiden att kunna återgå till studierna och då kunde jag välja att ha kvar CSN även om jag var sjukskriven och ej närvarande på utbildningen. Gjorde det också till stor del på grund av jag visste att då får jag med större sannolikhet mindre problem med försäkringskassan! (hade haft besvär med avslag redan 2014 för andra åkommor)

De månaderna som jag kunde, det vill säga så länge utbildningen pågick och jag var kvar inskriven i den, (trots sjukskrivning på heltid) valde jag att ta ut CSN och försäkringskassan godkände sjukskrivningen under hela den tiden. Men så fort jag gick över till att få sjukpenning utbetalt från dem så avslog de! Det sades bero på att jag ju nu var arbetslös istället för studerande och skulle söka ”alla normalt förekommande arbeten”. Trots att jag var alldeles för sjuk för att arbeta.

 Gick givetvis till arbetsförmedlingen snarast och blev inskriven. 5 veckors inkomst var dock förlorad redan och jag kunde inget göra åt den förlorade perioden!

Arbetsförmedlingen tog väl hand om mig, tack och lov, en utredning sattes igång hösten 2016 och arbetspsykologen gjorde en lång och mycket noggrann utredning om mig som ledde till att hon tyckte att sjukvården utrett mig alldeles för dåligt och behövde utreda mig mer gällande mina skallskador som sjukvården aldrig utrett. 

Under tiden vi började pusha på sjukvården började jag arbetsprövning och när den efter 5 månader var klar så kom de fram till att jag ”ingen arbetsförmåga”. Jag lämnades över till Försäkringskassan igen!

December 2017. Denna gång tog de emot mig direkt från Arbetsförmedlingen och jag fick godkänd sjukpenning direkt på heltid. Till min stora förvåning! Jag var ju van vid att de bara avslår och bråkar.

Allt var frid och fröjd men när 5 månader gått skulle jag skickas på en AFU. Den gjordes i slutet på maj 2018 och även om läkaren där sammanfattat det hela med att jag inte är färdigutredd så de kan inte fastställa min arbetsförmåga innan utredning på mina skallskador har gjorts – så fick jag avslag så fort Försäkringskassan fick resultatet skickat till sig! Och ut med pipan före och ingen diskussion. Inget överlämningsmöte, de bröt kontakten med handläggaren jag hade haft under hela den perioden och plötsligt fick jag inte längre tag i henne. Hon som hade vart så bra de månaderna jag fick sjukpenning!

 Jag förlorade återigen några veckors inkomst, noll kronor, men fick sedan som tur är komma tillbaka till Arbetsförmedlingen. Nu utreds jag igen och arbetsprövar. Har slut på a-kassan så får nu aktivitetstöd sedan i höstas. 

Försäkringskassan är totalt opålitliga. De skickar på egna utredningar som de sedan väljer att inte lyssna på. Och de lyssnar inte heller på om andra arbetsförmågeutredningar gjorts. Arbetsförmedlingen är proffsen på vad som funkar på arbetsmarknaden, så varför respekteras inte deras utredningar?! Om de kommer fram till att denna individ ”har ingen arbetsförmåga” på någon nivå. Inte i någon slags jobb! Varken lättare eller svårare. Arbetsförmedlingen testar faktiskt på riktigt och får riktiga resultat!  

/No more

#NoMore

Bild: PixabayAnnons


%d bloggare gillar detta: