Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

”Försäkringskassan tog ifrån mig min yttersta ekonomiska trygghet och möjlighet att tillfriskna i lugn och ro”

Vilket år fick du avslag på sjukpenning?
September 2018

Hur längre hade du varit sjukskriven när du fick avslag?
Sedan december 2014

Vad vill läkaren sjukskriva dig för och i vilken omfattning?
Utmattningssyndrom, 100%

Hur försörjer du dig nu?
Sparpengar, samt sedan juli 2019 a-kassa på 25%. Eller rättare sagt 20% eftersom a-kassan bara ersätter hela dagar. 

Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?
Försäkringskassan ansåg att jag har full arbetsförmåga för ”vanligt förekommande arbete på arbetsmarknaden”. Vidare anser de att jag kan ”kompensera min nedsättning av kognitiv förmåga med min kognitiva förmåga”. Nej, det är inget skrivfel, de förtydligade muntligt att eftersom jag var intelligent, verbal och akademiker skulle jag klara mig ändå. 

• • •

Utförsäkringen skedde trots att min läkare och Försäkringskassans egen utredare rekommenderat fortsatt sjukskrivning på heltid pga ett gravt utmattningssyndrom som fördjupats av flera års felaktig läkemedelsbehandling, kronisk värk av annan sjukdom samt en akut sorgereaktion vid ett dödsfall våren 2018.

Jag känner mig fullkomligt rättslös och orkar snart inte mer. Det är som att ha blivit osynlig, har man inte sjukpenning finns man inte. 

Hösten 2018 när jag utförsäkrades kunde jag inte stå upp mer än någon timme i taget. Den dåvarande vårdcentralen drog in mitt kuratorstöd, eftersom de bara kunde prioritera patienter med behov av stöd i kontakt med Försäkringskassan.

Jag fick även säga upp mig eftersom jag inte kunde jobba, men togs inte emot av Arbetsförmedlingen eftersom jag var för sjuk. Jag ombads gå hem och vila. Så jag har förlorat min SGI och lever på sparpengar. Jag kände dock förtröstan i att det fanns hjälp att få hos Arbetsförmedlingen när jag orkade lite mer.

I maj 2019 hade jag med nöd och näppe 25% arbetsförmåga och gick då till Arbetsförmedlingen. Där fick jag veta att trots mina sjukintyg får jag ingen hjälp. På grund av omorganisationen av Arbetsförmedlingen är allt stöd till sjuka indraget. De hänvisar mig till Försäkringskassan (som inte tar emot mig), eller Socialtjänsten.

Socialtjänsten hjälper mig inte eftersom jag har pengar på banken, hade jag inte haft det hade jag fått hjälp med jobb direkt via dem.

Sjukdomen har tagit ifrån mig så mycket av mitt liv – vänner, intressen, jobb, hälsa, hopp, livslust mm. Försäkringskassan tog ifrån mig min yttersta ekonomiska trygghet och möjlighet att tillfriskna i lugn och ro med det stöd jag behöver. 

/Maria

#Maria

Bild: PixabayAnnons


%d bloggare gillar detta: