Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

”Avslaget på omprövningen är grundat i saker som inte står i intyget”

Vilket år fick du avslag på sjukpenning?
2019

Hur längre hade du varit sjukskriven när du fick avslag?
180 dagar

Vad vill läkaren sjukskriva dig för och i vilken omfattning?
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), depression 50%

Hur försörjer du dig nu?
Sjukskriven deltid utan sjukpenning till maj. Nu åter i arbete. 

Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?
Jag kan arbeta 25% till på ett mindre kognitivt krävande arbete. Min läkare skriver tydligt att arbetsuppgifterna inte är det begränsande och att det inte skulle öka min arbetsförmåga att byta jobb, utan jag skulle bli sämre. 

• • •

Försäkringskassan pekar på ”motsägelsefulla uppgifter” om hur mycket jag kan arbeta och att ”uppgifterna om hur mycket jag anser mig kunna arbeta kommer från mig”. (Står aldrig något om min uppfattning i intyget. Enbart en väldigt utförlig beskrivning av min läkares bedömning). 

Avslaget på omprövningen är grundat i saker som inte står i intyget och rena missuppfattningar/bristande läsförståelse från Försäkringskassans sida.

 1. Förminskning av min sjukdom och allvarligheten i den, och att de inte tar på allvar att sjukdomen i sig minskar min arbetsförmåga, inte arbetsuppgifterna.

2. Försämrad ekonomi. (Glad att jag var uppe i högkostnad iallafall!!) 

3. Förminskning av min kamp att faktiskt hålla mig kvar på arbetet i den mån jag kan, att låta insatta behandlingar ha sin tid. 

4. Allt ovan ledde till försämring av min sjukdom. Ökad ångest och depression. Svårare klara arbetet. 

Jag blir också arg över hur det kan gå åt så mycket resurser (pengar) till att ge mig avslag på 25% sjukpenning i 3 månader. Nu ska jag överklaga till förvaltningsrätten, och har numer ork att göra det. Jag gör det inte bara för mig utan hoppas det kan hjälpa andra. Jag har goda resurser och kan slåss för min sak när jag är frisk. Jag vet att alla inte kan det, att alla inte ens har friska perioder. 

/Anne

#Anne

Bild: PrivatAnnons


%d bloggare gillar detta: