Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

”Avslagen har lett till att jag blivit uppsagd från min bostad”

Vilket år fick du avslag på sjukpenning?
2016

Hur längre hade du varit sjukskriven när du fick avslag?
6 mån

Vad vill läkaren sjukskriva dig för och i vilken omfattning?
Fibromyalgi, Utmattningssyndrom, 100%

Hur försörjer du dig nu?
Socialbidrag får avslag. Lånade pengar

Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?
Att jag inte är tillräckligt sjuk. Att jag kan söka jobb där min kognitiva förmåga inte behövs. Inte behöver lyfta, gå långa sträckor allt sånt en människa ska klara av.

• • •

Under senaste 4 åren har min hälsa sviktat och jag har mått sämre och sämre. Allt började med avslag från försäkringskassan. Väntade och väntade på överklagan. Ledde till att jag tvingades vända mig till familj och vänner.

2019 blev situationen ohållbart. Då hade jag väntat åter igen på svar på min sjukskrivning från Försäkringskassan från december 2018. Handläggare på Försäkringskassan sa att jag skulle vända mig till Österåkers kommun och söka socialbidrag. Min första kontakt med ”soc” skede i slutet av februari 2019 efter andra avslaget från Försäkringskassan. 

Jag fick avslag från soc. För att jag ägde bil, och tomt. Under denna perioden hade jag inte betalat mina räkningar sedan jag blev sjuk december 2018. (jag har 2 kroniska sjukdomar som under 16 år i vissa perioder kan leda till skov och jag tvingas gå på rehabilitering för att återgå i arbete) men då Försäkringskassan avslog min ansökan. Har jag inte kunnat återgå till något arbete då min hälsa fortsätter att försämras. 

Under våren har jag hamnat på akuten ett flertal gånger. När sommaren anlände har jag dragits med en influensan som varade i 4 veckor och en böld som har krävt vårdkontroll 3 ggr i veckan under en 3 veckors period. 

Min första ansökan för ekonomisk bistånd avslogs med motiveringen att jag hade tillgångar i form av bil, tomt, hus etc som jag måste avyttra innan jag kunde anses vara i behov av ekonomiskbistånd. Efter överklagan om orimligheten i kraven att inom en kort tid avyttra mina ägodelar för att leva på dess avkastning inte kunde ske. Fick jag ett ytterligare beslut om att jag inte beviljats socialbidrag. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten, Österåkerskommun fick rätt och jag som individ fick ge mig.

Då min livssituation och en sviktande hälsa fortfarande inte behandlats, tvingas jag söka ekonomisk bistånd än idag. Jag har under våren och sommaren fått avslag med mycket märkliga motiveringar. Dessa avslag har lett till att jag blev uppsagd från min bostad 2019-08-01. Från 1/9 blev jag bostadslös.

Min handläggare på socialen, hänvisade mig till ett vandrahem till kostnaden av max 300 kr per dag inklusive mat. Det var ungefär under perioden som jag blev sjuk. Jag klarade helt enkelt inte av att vistas bland allmänheten i en sovsal på ett vandrarhem när jag hade feber, hosta och kräktes i 4 veckor. En vännina till mig föredrog att jag sov på hennes soffa där det var bättre att jag kunde återhämta mig.

 Under tiden sökte jag boende. Mina gudbarns moster föreslog att jag kunde hyra hennes 1a i några månader medan jag letar efter en permanent lösning. Jag blev enormt glad och kunde flytta in redan 21/8. 

Jag sökte socialbidrag igen och återigen avslog min ansökan om socialbidrag. Återigen hänvisade hon till diverse anledningar. Fick till slut nödhjälp hyra + 1750 kr. Anledningen till mitt avslag är att min socialhandläggare väljer att följa försäkringskassans motiveringar att avslå min för att avslå min ansökan för socialbidrag. Handläggaren skriver att: ” Försäkringskassan anser att jag inte är så pass sjuk att jag inte kan hitta ett jobb där jag inte behöver röra på mig, lyfta tungt, ha 100% kognitiativa förmågor, och där arbetsgivare kan erbjuda ett vilorum där jag kan sova mina 2-3 timmar då jag har utmattningssyndrom. ”

Socialhandläggare skriver vidare från dagen då min sjukskrivning gick ut, 26/8, samma dag som hon tog beslut att jag borde ha uppvisat att jag sökte 30 jobb under samma dag. Genom att ha brustit i att uppvisa detta skriver hon att jag bar ansvaret för att hon gav mig avslag. Genom att ha försvårat ” hennes”utredning.

I skrivande stund ligger jag i min säng, kl är 12:44 och jag har så ont i kroppen att jag inte kommer ur sängen.

Jag inväntar avslag på nästa ansökan med nästa otroliga motivation. 

/Immaculate K Okello

#Immaculate

Bild: Immaculates egnaAnnons


%d bloggare gillar detta: