Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

”Botten är nu nådd när det gäller bedömningar av sjukskrivningar”

Vilket år fick du avslag på sjukpenning?
Våren 2019

Hur längre hade du varit sjukskriven när du fick avslag?
Sedan hösten 2017 på olika nivåer.

Vad vill läkaren sjukskriva dig för och i vilken omfattning?
Kronisk behandlingsresistent smärta och ryggvärk (egentligen Nociplastisk smärta). Har svårt att både sitta och stå en längre period utan långa vilopass emellan (liggande på magen). 25%, 50%

Hur försörjer du dig nu?
Har sedan i våras lyckats komma upp i 75% arbetstid så just nu går jag inte back varje månad utan kan överleva på den 75%-iga lön jag får. Sambon hjälper mig att överleva, men jag måste kunna försörja mig på egen hand.

Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?
Första avslaget hade tre motiveringar som alla gick tvärs emot det som stod i läkarintyget (som var ovanligt välskrivet och tydligt enligt mina icke-försäkringskasse-ögon): 
1. ”Försäkringskassan bedömer att din arbetsförmåga inte är nedsatt i förhållande till ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden där du kan variera arbetsställningar och har möjlighet att vila”. 
(oklart vilket arbete som avsågs här – då jag redan nu kan jobba hemifrån och där har en optimalt anpassad arbetsplats med avseende på mina besvär)
2. ”Bedömningen är att det på arbetsmarknaden är normalt förekommande med arbeten där du kan variera arbetsställningen.” 
(detta var inte problemet)
3. Du uppfyller inte socialstyrelsens kriterier på allvarligare sjukdom vidare har du inte ett sådant sjukdomstillstånd som skulle medge att skjuta på bedömningen på grunda av långvarig rehabilitering.”
(har bara ett tillstånd där jag har väldigt svårt att leva ett acceptabelt liv p.g.a. kontinuerlig smärta)

• • •

 Jag har påverkas mycket och på många olika sätt och ändå är jag inte alls bland de som har det värst idag. Först blev jag djupt förvånad och rädd inför framtiden när jag plötsligt upptäckte att för sjuka (som inte jobbar på försäkringskassan) har vi inte längre något skyddsnät.

Sedan blev jag förvånad och arg när jag upptäckte hur väldigt många som har fått sina liv helt förstörda av politiker och försäkringskassan helt utan egen förskyllan.

Sedan blev jag förbannad över att försäkringskassan tillåts döma ut medicinskt skickliga läkare med mångårig erfarenhet och detta utan att ha träffat patienten/försäkringstagaren och endast utifrån sjukintyg som de själva underkänner. De har helt enkelt mycket sämre kompetens att bedöma arbetsförmågan än vad läkarna som träffar patienten har.

Hanteringen på försäkringskassan är väldigt slumpmässig idag och väldigt mycket beroende av vilken handläggare man får. Vilket bland annat framgår tydligt i de helt olika motiveringarna som jag har fått i mina två avslag. Bedömningen görs dessutom helt utan samhällsperspektiv. Botten är nu nådd när det gäller bedömningar av sjukskrivningar!

Om jag får bakslag i min rehabilitering igen, eller om min arbetsgivare inte kommer att godkänna att jag inte kan jobba heltid (eftersom jag inte har någon godkänd sjukdom enligt försäkringskassan) så får jag åter ta av de pengar som jag tänkte bättra på min lilla pension med när jag blir pensionär. De får räcka så länge de räcker… Sedan vet jag inte.

I detta första beslutet blev jag uppmanad att genast börja jobba heltid, eller att söka nytt jobb på arbetsförmedlingen. Något nytt jobba hade jag aldrig kunnat ta som läget fortfarande är och innan kroppen blir tillräckligt bra hade det varit förödande att gå upp och arbeta heltid. Det hade spolierat min rehabilitering och lett till att jag åter igen inte hade kunnat jobba alls, under en obestämd tid framöver. Detta är jag säker på efter min långvariga erfarenhet av dessa besvär.

Både i mitt svar på det preliminära beslutet och i min begäran av omprövning påvisade jag att dessa motiveringar inte hade stöd i varken läkarintyget, i min djupare beskrivning av läget, eller i medicinsk kunskap om långvariga smärttillstånd. 

Omprövningen hade därför en helt annan motivering (endast följande):
1. ”Försäkringskassan bedömer att de medicinska underlagen inte ger stöd för att din arbetsförmåga var nedsatt på grund av sjukdom i förhållande till ditt ordinarie arbete. Det beror på att det inte finns någon konkret beskrivning i de medicinska underlagen av vad läkaren hittat eller sett vid sin undersökning av dig som kan bekräfta de omfattande besvär som du själv har beskrivit.”

Kommentar: Detta var ju en motivering som beskrev att det saknades information i sjukintyget och då borde ju läkaren fått möjlighet att uttrycka sig lite tydligare – inte är detta en motivering som skulle kunna resultera i avslag direkt. Tycker man… Till saken hör ju att det kan vara svårt för läkaren att under ett 10-minuters läkarbesök exakt studera hur det känns i kroppen hos patienten efter att han har jobbat i två timmar och hur mycket han sedan måste ligga på magen och vila för att få ner smärtnivån så att han åter kan jobba ett pass (i mitt fall tar det c:a 2 timmar efter 2 timmars jobb). Läkarens bedömning utgörs av iakttagelser, patientens berättelser, undersökningsfynd och erfarenheter av andra patienter som har liknande besvär. I mitt fall ansågs min berättelse vara väldigt typisk för mina problem, med undantag för att jag faktiskt har lyckats komma tillbaka till 100% arbetstid efter två längre sjukskrivningsperioder i samma sjukdom tidigare. Men rehabiliteringen är speciell och har tagit lång tid i alla dessa fall.  

/Mikael Johansson

#Mikael

Bild: PixabayAnnons


%d bloggare gillar detta: