Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

”Handläggaren till och med beklagade att beslutet inte tagits tidigare”

Vilket år fick du avslag på sjukpenning?
2019

Hur längre hade du varit sjukskriven när du fick avslag?
1991

Vad vill läkaren sjukskriva dig för och i vilken omfattning?
Fibromyalgi, migrän, generellt ångestsyndrom (GAD) mm, 100%

Hur försörjer du dig nu?
Då = ?. Nu har jag blivit beviljad hel sjukersättning genom Förvaltningsrätten sedan april 2019.

Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?
Försäkringskassan bedömer att det inte framkommer genom läkarintyget att jag inte har så omfattande medicinska besvär att det nedsätter min arbetsförmåga med minst en fjärdedel på grund av sjukdom i normalt förekommande arbete som inte innehåller tunga lyft eller statiska arbetsställningar.

• • •

Handläggaren hade lika gärna kunnat slagit till mig, det hade gjort mindre ont. Hon till och med beklagade att beslutet inte tagits tidigare. Har aldrig känt mig så liten och värdelös som då.

Och nu, efter lång väntan, har Förvaltningsrätten bedömt att Försäkringskassan hade fel som nekade mig sjukersättning tidigare, så jag behöver inte längre hålla på med sjukpenningansökningar längre.

/Anonym

Bild: PixabayAnnons


%d bloggare gillar detta: