Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Har du blivit nekad sjukintyg av läkaren med motiveringen att Försäkringskassan ändå kommer att underkänna det?

I dagens Sverige får de sjuka bära skampålen åt andra, och vad de än gör så blir de den skyldige, den kostsamma, den late och den obekväma. 

När Försäkringskassan ger avslag så uppstår ett mardrömsscenario där konsekvenserna blir omänskliga. Genom berättelserna på #116omdagen (exempelvis 27 oktober) synliggörs en konsekvens som det inte talas så ofta om. Ändå debatteras det ofta om läkarnas ökade arbetsbelastning och maktlösa strid för att få en handläggare på Försäkringskassan att förstå deras intyg.

Läkarnas situation är inte den lättaste, det är vi medvetna om, och att de år 2011 blev fråntagna rätten att bedöma arbetsförmågan har skapat en lavin av möjligheter för regering och riksdag att styra Försäkringskassans bedömningsiver och därmed även kostnader. I somras gick några läkare ut och klagade, i en debattartikel i SvD 2019-07-10, på Försäkringskassans sätt att hantera sjukförsäkringen. De sa bland annat:

”Om läkaren misslyckas med att förklara situationen för handläggaren så straffas patienten som inte får sjukpenningen. Det har blivit läkarens ansvar att handläggaren förstår en medicinsk situation utan att handläggaren har utbildningen som krävs för det.”

Äntligen ställde sig läkarna upp och protesterade med oss – trodde vi. Men om vi läser vidare så säger de också att de sjuka som behöver sjukintyg är en arbetsbörda för dem och genom att de sjuka nekas sjukpenning så ökar deras arbete och de ifrågasätts som läkare och deras arbete görs till ett moment 22. Därför skulle de patienter som var sjuka och i behov av sjukpenning flyttas på. Till Försäkringskassans ansvar. De skriver: 

”Det vore också lämpligt om Försäkringskassan tog över ansvaret för sjukskrivningen efter en viss period och då också tog ansvaret för den medicinska delen. Det innebär att Försäkringskassan skulle få använda egna läkare för undersökning och bedömning av sjukdomstillståndet. Det befriar primärvårdsläkaren från denna börda och låter oss använda våra resurser till att istället möta fler patienter.” 

”Befriar primärvårdsläkaren från denna börda”….vem av oss sjuka har inte känt oss som den där bördan? Att vi mest besvärar läkaren som nu får skriva intyg efter intyg som Försäkringskassan underkänner och att all tid går åt till just detta – istället för vård och hjälp till läkande. Försäkringskassans agerande har alltså på senare år drivit fram nya former av konsekvenser för den sjukskrivne och där vården, den som ska hjälpa oss, är den som bistår att stjälpa oss. Redan hos läkaren nekas rätten till sjukpenning och den trygghet samhället har lovat oss, och det för att en myndighet att förstört deras arbetsmiljö genom att underkänna intyg efter intyg. Men återigen får patienten stämpeln som den obekväme, den kostsamma och den man vill slippa ansvaret för.

Det här skapar också en grogrund till att patient-vård-relationen skadas och därmed blir patienten inte bara nekad sjukskrivning och sjukpenning hos läkaren utan även i förlängningen den vård som behövs. En konsekvens blir att ohälsan ökar när tilliten sjunker och därmed ökar arbetsbördan för både läkarna och Försäkringskassan. En spricka i patientsäkerheten skapas och dessutom har otryggheten, rädslan och bristande respekten för samhällskontraktet ökat.

Diskussionerna går heta kring hur arbetsgivare ska ta ansvar för arbetsmiljön och genom det motverka den stigande ohälsan i samhället. Det pratas mycket om att samverkan mellan olika samhällsinstanser ska stärkas för att skydda individen. Nyligen kom det även en lag som innebär att arbetsgivaren ska upprätta en rehabplan för den sjukskrivne snabbt. Det låter bra. Men hur fungerar det i förhållandet hur Försäkringskassan påverkar läkarnas arbetsmiljö? Försäkringskassan (eller egentligen regeringen genom sin styrning) är inte läkarnas arbetsgivare, men de styr läkarnas arbetssituation i allra högsta grad.  

Varken regering, Försäkringskassan eller vården är utan skuld i det här, men den som straffas är den sjuke som knuffas och sparkas runt till de olika myndigheterna som vänder ryggen till.


Har du erfarenhet av att nekas sjukskrivning/sjukintyg,
trots att läkaren medger behovet av en sådan?

#116omdagen vill genom era olika berättelser upplysa om var sjukförsäkringen brister och vilka konsekvenser det får. Genom det kan vi även påvisa lösningarna och få mer konstruktiva diskussioner och debatter.

Bild: Pixabay


Annons


%d bloggare gillar detta: