Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Debattserie: Vi är också människor

Den 25 januari 2020 publicerades vår debattartikel i Expressen Debatt och vi publicerar den nu här på bloggen också. Passa på att dela så mycket ni kan från Expressen och här från bloggen nu i helgen. Vi måste få fler att inse att en fungerande sjukförsäkring berör även de som är friska, och att konsekvenserna idag är stora både för enskilda människor men även för samhället.

Vi är också människor!

Ansvariga tjänstemän och politiker har redan tidigare jobbat hårt för att understryka Försäkringskassans förträfflighet i debattartiklar och uttalanden. Man slår fast att rättssäkerheten är hög, handläggningen välfungerande och att rätt person får rätt ersättning. Försäkringskassan poängterar att man följer lagen. Ett mantra som ofta förstärks med påståendet att hela 97% faktiskt får sin sjukpenning beviljad. De nya filmerna med samma budskap används till och med på annonsplats i kvällspressen. 

Av samma artiklar och uttalanden kan vi också utläsa att vi sjuka har svårt att förstå och acceptera rättmätiga avslag. Vi utmålas som inkompetenta, lata, fuskare som skor oss på andra. Starka känsloreaktioner i mötet med Försäkringskassans personal registreras som trakasserier samtidigt som hot och trakasserier sägs ligga bakom en ohållbar arbetsmiljö. Filmerna går i linje med detta synsätt och budskapet om att all kritik bygger på de sjukas inkompetens förstärks genom en förminskande och överpedagogisk ton.

Vi skulle vilja påstå att det man gör är att avhumanisera oss.

Avhumanisering är en propagandametod och psykologisk process som ofta används i krig där man gör sin fiende till mindre människa för att själv behålla kontroll och enklare kunna rättfärdiga sina onda handlingar. Om jag ser en fiende som mindre mänsklig blir det både lättare att inte känna sympati med den som drabbas eller skuld för det jag gjort. 

Vi sjuka görs mindre mänskliga i mötet med Försäkringskassan. Vi blir till objekt som ska observeras och styras av andra. Vi ska lyda och respektera. Vår egen erfarenhet av vår situation klassas som otillförlitlig och våra känslor och reaktioner på Försäkringskassans beslut omvandlas till något hotfullt och otillåtet. Att vi görs mindre mänskliga gör det lättare för Försäkringskassan att ta obekväma beslut och utan sympati legitimera sitt eget agerande.

Uttalandena, debattartiklarna och kampanjerna spelar en viktig roll för att kunna rättfärdiga den bakomliggande politiken. Avhumanisering används för att uppnå målet om låga sjukpenningtal och minskade kostnader. Sjukdom ska vara mätbar för att vara giltig, även om alla sjukdomar inte låter sig mätas. Sjuka måste tillfriskna enligt en given mall för att accepteras, trots att sjukdom slår olika. Sjuka förväntas sakna kunskap och känslor kring sin situation och anses inte kompetenta nog att avgöra sina egna behov. För vi är mindre människor.

Att maskera propaganda – förlåt kampanjen – som ett redskap att sprida kunskap och fakta gör Försäkringskassans människosyn än mer obehaglig.

Aktionen #116omdagen har som mål att minska avhumaniseringen. Att visa att personer i behov av sjukförsäkringen också är människor. Genom våra berättelser vill vi visa på hur sjukförsäkringen fungerar idag och vilka konsekvenser ett avslag kan få, både för den sjuke och de som finns runt omkring. Vi vill visa att det är orimligt att säga att kritiken mot sjukförsäkringen handlar om missförstånd och okunskap.

Ta oss på allvar!

Försäkringskassan svarar:

F-kassan har inget direktiv om att ”pressa kostnader”

Den som har rätt till ersättning enligt lagstiftningen ska få det. Många har synpunkter på regelverket – men det är en politisk debatt som bör föras med andra än Försäkringskassan, skriver myndigheten i en replik till nätverket #116omdagen. (länk till repliken i Expressen)

REPLIK. I en debattartikel här i Expressen signerad aktionen #116omdagen den 25 januari riktas kritik mot Försäkringskassan i allmänhet, och de filmer vi tagit fram om sjukförsäkringen och dess villkor i synnerhet.

Låt mig börja med att säga att vi har full förståelse för att det kan vara tufft att få ett negativt beslut på sin ansökan om sjukpenning. Men med det sagt har vi som myndighet en enda agenda – att i enlighet med rådande lagstiftning bedöma arbetsförmågan och besluta om rätten till ersättning.

Många har synpunkter
I vare sig lagstiftningen eller i det regleringsbrev vi får årligen finns något direktiv om att ”pressa kostnader” för sjukförsäkringen. Den som har rätt till ersättning enligt lagstiftningen ska få det. Många har synpunkter på regelverket, och det är en politisk debatt som bör föras med andra debattörer än Försäkringskassan.

Vad som däremot ingår i Försäkringskassans uppdrag är att informera om socialförsäkringen och de förmåner som myndigheten ansvarar för.

Eftersom villkoren för sjukförsäkringen reformerades av riksdagen på ett ganska genomgripande sätt för runt tio år sedan är det långt ifrån alla som känner till vad som gäller i dag. Det är inte konstigt då de flesta inte har personlig erfarenhet av längre sjukskrivningar. 

Missförstånd bör inte få fäste
För att försöka bringa mer klarhet om villkoren har vi valt att informera genom ett antal filmer på Aftonbladets hemsida och Youtube. Det är viktigt att det finns en kunskap i samhället om socialförsäkringen. Filmerna tar upp vanliga missförstånd. 

Varken försäkrade, anställda inom vården eller inom staten har något intresse av att missförstånd får fäste.

Av Sten Eriksson
Kommunikationsdirektör Försäkringskassan

Vi ger Försäkringskassan svar.

När tänker obegripliga F-kassan erkänna felen?

SLUTREPLIK. #116omdagen tackar Sten Eriksson, kommunikationsdirektör på Försäkringskassan, för repliken den 31 januari här i Expressen. Vi undrade hur ett svar från Försäkringskassan på vår debattartikel skulle se ut, och om våra ord nådde fram. 

Det är därför sorgligt att se hur myndighetens avhumanisering av oss sjuka återigen synliggörs, där vår erfarenhet av att få avslag på sjukpenningen ”tröstas” med en klapp på huvudet, vår kunskap förminskas till att handla om synpunkter och vi sjuka kan tydligen varken läsa eller förstå regelverk – för att de tillkom för tio år sedan. 

Självrannsakan saknas helt
Att rätt försäkring tillfaller rätt person är ett mantra vi hört genom åren, och därför kan vi 128 853 personer som fått avslag på vår sjukpenning under åren 2016–2019 inte tolka det på annat sätt än att Försäkringskassan anser att vi är ”fel”. Ingen självrannsakan eller eftertanke från Försäkringskassan, utan som vanligt anser de att andra gör fel (missförstår).

Att debatten skulle vara enbart politisk och därför bör föras med andra än Försäkringskassan, visar hur de varken ser eller tar ansvar för eget agerande. När myndigheten dessutom lyder utan egen tanke och påstår att andra styr deras moral, så minns vi bakåt i tiden där liknande agerande aldrig slutat väl och knappast kan anses vara myndigt.

Regeringens utredning ger bakläxa
När utredningen ”En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering” presenterades blev det tydligt att vi sjuka, våra läkare, ombud och jurister har förstått (tolkat) lagarna och regelverket bättre än Försäkringskassan själva, för bakläxan till myndigheten var mycket omfattande.

Men en sak är #116omdagen överens med Sten Eriksson om – och det är att missförstånd inte ska få fäste. 

Därför är det beklagligt att Försäkringskassan gång på gång framhäver att vi sjuka missuppfattar saker som vi faktiskt har koll på. När ska vi sjuka få ett erkännande om att vi hela tiden haft rätt i vår kritik? Utredningen bekräftade nämligen att det inte är vi sjuka som missuppfattat lagar och att Försäkringskassans beslut inte ens varit begripliga för utredarna.

Det är dags att ta oss på allvar nu!

Tack till alla er som skrev under #116omdagens debattartikel:
Alice Abrahamsson, Amy Ingelman, Anita Andersson, Ann-Katrin Segerfeldt, Anna Billing, Anna-Lena Cicek, AnnaKarin Pettersson, Anneli Gisselson Brodin, Anneli Jakobsson, Annelie Bergman, Annika Zetterlund Elmbark, Bea Nallesdotter, Carin Victoria, Carina Daleby, Carola Nilsson, Cecilia Ekhem, Christina Swanström, Eva Karlsson, Eva Åkeblom, Frida Persson, Görel Ottosson, Helen Bruhno, Ida Koch, Ida Lidberg, Ing-marie Olsson, Ingela Burman, Irina Mellqvist, Jasmine Ramsin, Jessika Fernström, Joakim Söderberg, Julia Kitty Karlsson, Katarina Kicki Risshall, Katrin Friberg, Kristina Aspfors, Lena Liljequist, Lena M Karlsson, Lena Olsson, Liv Cecilia Jonsson, Madelene Petersén, Malin Carlbom, Malin Elofsson, Malin Snöman, Marcus Karlsson, Margaretha Svensson, Maria Bergström, Maria Hertzberg, Maria Nordin, Marie Bajnoci, Marie Borg, Marielle Marcus, Marit Landgren, Mia Efternamn, Mikael Johansson, Mona Borgh, Monica Beckenäs, Monica Forsberg, Niclas Ek, Immaculate K Okello, Pia Flink, Princess Leia, Rosie Back, Rosie Crowe, Sanna Laakso, Sara Alexandra Andersson, Silvy Strand, Sophie Rålin, Stefan Ekman, Stefan Hogland, Sture Eklund, Sussanne Svensson Lundberg, Sven Håkansson, Therese Lindholm Fd Helsing, Ulrica Alsmyr, Ulrika Ljungberg, Verena Toellner, Veronika Karlsson, Virpi Ikonen, Wiveca Andersson, Yvonne Blückert.

Och ett stort tack till Maria Bergström och Åsa E Melander som ställde upp med bild. Även Malin Snöman bidrog med bild men Expressen valde att ha två bilder.

Bild: Pixabay

Annons


%d bloggare gillar detta: