Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

David mot Goliat: ”Jag använder besparingar för att kunna driva processen och hävda min rätt till ersättning när jag är sjuk”

Vilket år fick du avslag på sjukpenning?
2017, 2019

Hur längre hade du varit sjukskriven när du fick avslag?
Jag har varit sjukskriven 100% sedan maj 2016, trappade upp med 75% sjukskrivning och 50% från dec 2016. Sökte sjukersättning 50% och fick avslag april 2017. Fick även avslag på sjukpenning maj 2019, blev utförsäkrad, sökte jobb maj-sep 2019 och blev återigen beviljad sjukpenning retroaktivt från aug 2019. 

Vad vill läkaren sjukskriva dig för och i vilken omfattning?
Efter en tidigare genomgången cancerbehandling 2009 har jag kronisk lymfödem och kroniska svåra infektioner med ordinerad tillsvidare antibiotikabehandling. I maj 2016 fick jag även utmattning.  50%

Hur försörjer du dig nu?
Jag jobbar 50% och väntar på ett nytt beslut om sjukpenning på 50%. I somras när jag blev utförsäkrad från Försäkringskassan, tog jag tjänsteledigt på 50% från mitt arbete, anmälde mig hos Arbetsförmedlingen, sökte jobb och fick A-kasseersättning under tiden. När jag blev beviljad sjukpenning retroaktivt (förutom 1 månad), anmälde jag det till A-kassa för att betala tillbaka deras ersättning.

Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?
Vad gäller sjukpenning så skriver Försäkringskassan att min arbetsförmåga inte är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom i ett enkelt arbete som inte innebär tunga lyft och stressiga situationer. 


Vad gäller sjukpenning för en månad i somras, så har jag ett pågående mål hos Förvaltningsrätten.

Min företagsläkare intygar hela tiden om anpassningar i mitt arbete och att det är det optimala arbete efter mina förutsättningar/ begränsningar. En handläggare på Arbetsförmedlingen har styrkt, att de jobb som Försäkringskassan hänvisar mig till finns inte på arbetsmarknaden. Jag har styrkt med mina rapporter från Arbetsförmedlingen att jag har aktivt sökt arbeten och kunde inte uppfylla arbetsgivares krav. 

En jurist på Försäkringskassan har det som sin sysselsättning och överklagar för att kunna prestera på sitt jobb och kunna därmed behålla det. Jag på andra sidan gräver stora hål i min ekonomi, för att kunna driva vidare den här processen och nu ligger mitt ärende hos Kammarrätten. 

Vem som helst kan förstå vad en sådan process innebär. Det finns inget utrymme för läkning, man blir sämre och lever som i ett vacuum. Ekonomin är ansträng. Jag använder besparingar och gör uppoffringar för att kunna driva processen och hävda min rätt till ersättning när jag är sjuk! 

Det finns en kod Y0739, Misshandel utövad av en myndighet – ospec aktivitet. Funderar på om det kan användas i sådana fall. Jag undrar även vad JustitieKansler anser om den flera års långa handläggning och att Försäkringskassan väljer ändå att överklaga, att det ska ta sådan tid och så mycket pengar, för att hävda sin rätt.

Vad gäller sjukersättning, så fick jag avslag 2 gånger efter ytterligare kompletteringar fick jag även avslag på omprövning och har vidare överklagat ärendet med hjälp av ett juridiskt ombud till Förvaltningsrätten. Försäkringskassan anser att det saknas uppgifter i de medicinska underlagen som styrker en nedsättning i alla arbeten på arbetsmarknaden med minst en fjärdedel.

9 dec 2019 efter 2,5 år fick jag en dom på många sidor, då Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och förklarar att jag har rätt till halv sjukersättning retroaktivt fr o m april 2017. Vad gör Försäkringskassan då? Jo, överklagar det till Kammarrätten. Och det känns verkligen som en kamp mellan en liten människa och en Jätte.

/David mot Goliat 

Bild: Berättarens egna

Annons


%d bloggare gillar detta: