Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Sjukt friskförklarad: ”Den rehabilitering jag gått på under flera månader är nästan som bortblåst”

Vilket år fick du avslag på sjukpenning?
2019

Hur längre hade du varit sjukskriven när du fick avslag?
7 månader

Vad vill läkaren sjukskriva dig för och i vilken omfattning?
Utmattningssyndrom, smärtproblematik, 75%

Hur försörjer du dig nu?
Vi har lånat pengar av vänner, men det är ohållbart i längden när vi inte kan betala tillbaka, så nu ska vi på ett första möte om ett par veckor för att söka försörjningsstöd. Vi får inte ta emot några pengar som syns på bankkontot under denna tid då det ligger oss till last enligt Stadsdelskontoret, men har endast ett par hundra att leva på under dessa veckor som ska räcka till fyra personer.

Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?
Försäkringskassan har tagit med hälften av objektiva undersökningsfynd från ett av fem läkarintyg där det står att jag har gott allmäntillstånd m.m. Att det sedan står mycket om min sjukdomsbild i läkarintygen nämns i en enda kort mening och på ett förringande sätt.


 Jag hade aldrig trott att jag skulle riskera ett avslag, jag var (och är) ju sjuk och det var ju klart att jag hade rätt till sjukpenning tills den dag jag åter kunde arbeta 100 % igen.

Min utmattning och smärta har nu förvärrats och den rehabilitering jag gått på under flera månader är nästan som bortblåst. Dessutom har min hustrus utmattningsdepression satt fart igen, då ett avslag som detta ger ringar på vattnet. Försäkringskassans avslag är alltså ur ett samhällsperspektiv kontraproduktivt och kommer att kosta samhället mer nu, än om de beviljat mig sjukpenning. Även om vi är sjuka så är systemet än mer sjukt.

/Sjukt friskförklarad

Bild: Pixabay

Annons


%d bloggare gillar detta: