Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Christina: ”Stressen det innebar att få avslag var förödande för min hälsa”

Vilket år fick du avslag på sjukpenning?
2017

Hur längre hade du varit sjukskriven när du fick avslag?
Drygt 4 år

Vad vill läkaren sjukskriva dig för och i vilken omfattning?
ME, 100%

Hur försörjer du dig nu?
Jag var utan inkomst i 2 år, jag levde på besparingar och och när de var slut fick min sambo ”bära hela lasset”. 
Överklagade upp till Förvaltningsrätten och där fick jag rätt och Försäkringskassan erkände också att de gjort fel.

Ärendet återvisades till Försäkringskassan som skulle ta ett nytt beslut om sjukpenning from jan 2018. Detta gjorde de dock inte utan stora påtryckningar och JO-anmälan av Försäkringskassan, och specifik handläggare som i telefon till mitt ombud sa att han inte hade tänkt ta i ärendet och om han gjorde det skulle det nog bli samma beslut som förra gången. Han hade inte ens läst pappren från Förvaltningsrätten. Till slut kom en specialisthandläggare in i ärendet och 2019 fick jag sjukpenning återinsatt +retroaktivt.

Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?
Att jag inte deltagit i SLU som jag var för sjuk för att ta mig till och var rekommenderad av min läkare att inte deltaga på grund av mitt hälsotillstånd. Mitt ombud kontaktade sjukhuset för SLU:n och avbokade. Läkaren hade veckan innan fått stoppat en AFU (arbetsförmågeutredning) och inbjudit Försäkringskassan till samtal efter semestrarna, men då drog Försäkringskassan igång en SLU när läkarna inte gick att nå.  


Den stressen det innebar att få avslag var förödande för min hälsa. För min del innebar det en oåterkallelig försämring med kraftigare symtombild med allt vad det innebär för en person med ME och fibromyalgi.

Den kraften det tar att överklaga har man inte, och det innebär att man får låna pengar för att ha råd med ett ombud. När man i mitt fall sedan får rätt i Förvaltningsrätten så är glädjen blandad med ilska och sorg över allt onödigt lidande som jag utsatts för av Försäkringskassan på grund av en handläggare som dök upp som gubben ur lådan och vägrade lyssna på mig, mitt ombud eller läkaren.

Avslaget har också inneburit en stor stress och mycket press på sambon ekonomiskt.

Det är hög tid för Tjänstemannaansvar i Sverige. 
Läkarna måste få tillbaka sin rätt att bedöma arbetsförmågan för vem kan det bättre än den som träffar patienten? För det kan sannerligen inte handläggare på Försäkringskassan eller deras FMR (försäkringsmedicinska rådgivare).

 /Christina, ME-sjuk

Bild: Privat

Annons


%d bloggare gillar detta: