Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Jessika: ”Jag är sängliggande 23,5 timmar om dygnet med svåra smärtor och andra svåra symptom”

Vilket år fick du avslag på sjukpenning?
2017

Hur längre hade du varit sjukskriven när du fick avslag?
Sedan 2016

Vad vill läkaren sjukskriva dig för och i vilken omfattning?
ME. Först 50%, sedan 75% och till sist 100%

Hur försörjer du dig nu?
Inte alls, får ut 4.000kr idag.

Hur motiverar Försäkringskassan sitt avslag?
Inga objektiva bevis


Min hälsa har blivit stadigt sämre under många år. I början av 2016 fick jag min ME diagnos. Under dessa år skalade jag av aktiviteter privat och sänkte mina och närståendes förväntningar. Jag förändrade min arbetssituation för att kunna klara min situation bättre. Gick ofta hos vården för att hitta problemet. 

Augusti 2016 gick jag ner i tid till ca 50%, utan att ens riktigt inse det själv (egenföretagare). Utan att anmäla det till Försäkringskassan. 1 felet, här borde någon ha hjälpt mig.

Jag började också arbeta med ett extra jobb (istället för mitt egna) som var kognitivt mycket lättare för mig. (Men med extremt dålig betalning).

Mars 2017 blev jag sjukskriven 75%. På grund av min psykolog som genom aktivitetsdagbok klargjorde hur lite jag klarade. Då blev det massa frågor om SGI. Beslut fram och tillbaka, arbetstid, lön, hur jag hade arbetat och med vad. Trots att jag fortfarande var under uppstartsperiod fick jag då inte ”uppstartspengen”. För att kunna räkna bakåt (när jag faktiskt gick ner i tid) behövde min handläggare beslut från SGI’n och SGI handläggaren behövde beslut att jag får räkna in den perioden från vanliga handläggaren. 2 skylla på varandra, hur skall jag då göra? Vad skall Försäkringskassan ha för service? Ge mig rätt info?

Efter jag gav upp fighten om SGI, så började de behandla mitt ärende. Frågade många gånger per telefon och mail om de hade all information som de behövde. Ja. Det hade de. Tills jag får samtalet att de planerade att ge mig avslag. De hade alltså tillräkligt med information för att avslå mitt ärende. Inte ett enda meddelande om önskan om komplettering har varken vården eller jag fått. Jag kan ju inte veta att de inte har tillräklig info om de inte ens meddelar det. Och de intygen som jag nu i efterhand kan bifoga gäller ju inte denna första aktuella period…. Fast i en rävsax igen. Alltså hur skall jag kunna göra rätt? Först vet jag inte att de behöver mer info och sedan kan jag naturligtvis inte skaffa det med datum för den perioden det gäller. Om man har samma problem men blivit sämre, kan man kanske anta att man inte lurades i början heller. Till saken hör också att jag fick stänga ner allt annat för att klara de timmar jobb som jag gjorde, alltså jag kämpade extremt för att klara att vara kvar i arbetslivet. 3. utredningsskyldighet (hur skall jag veta att jag behöver skicka in mer info om de inte meddelar det?)

I journalen ser jag att min handläggare har skrivit att min sjukskrivande läkare har i ett telefon samtal har sagt ”att jag inte borde komma in i sjukförsäkringen”. Frågade min läkare som blev totalt förbannad.  Han dementerade både muntligt och skriftligt men kommentaren försvann inte. 4 lögn

Då tar jag tag själv och bokar tider (väldigt svårt under sommaren). Och träffar specialist och två olika sjukgymnaster/Arbetsterapeupt för att få så mycket info till Försäkringskassan som möjligt. Jag hade till den 7/7 (två veckor) på mig och bad om förlängning eftersom jag skulle träffa dem den 20/7 och sedan någon dag extra för att kunna få deras utlåtande. Jag fick till den 20/7 – då skulle utlåtanden vara inkomna (skrev hon med stora bokstäver). 5 underlåta att förlänga tiden där det finns skäl. 

Omprövning lämnade jag in personligen på ett kundcenter och tvingade dem att stämpla ankommet med datum (vilket de först sa att de inte kunde). Några dagar senare får jag ett telefonsamtal från en dam på skatteverket som undrade varför hon hade en bunt med papper på hennes bord. Försäkringskassan hävdade då att jag måste se till att de kommer rätt samt att jag nu var för sen för omprövaning. Efter många telefonsamtal med chefer och chefers chefer så ”Gick de med på att jag hade lämnat in det på rätt dag). 6 lögn, sekretessbrott

Jag får alltså avslag den 20170726. Går dagen efter till Arbetsförmedlingen som skriver in mig som öppet arbetslös. 
Enligt Försäkringskassan skall jag jobba 100% i mitt eget företag för att skydda min SGI. Enbart detta alternativ! Varför inte Arbetsförmedlingen gäller för mig vet varken jag, jurister eller Försäkringskassan egen kundtjänst eller SGI ansvariga (som sa att det går bra). 7 Felaktig information, lögn

I min journal ser jag att jag har förlorat min SGI för att jag ”inte har gått tillbaka till mitt eget företag 100% samt att jag har varit inskriven som arbetslös med förhinder”. 8 Mitt företag var vid denna tidpunkt vilande samt att jag inte kunde jobba pga sjukdom. (varför gäller inte vanliga regler för att skydda sin SGI för mig? Jag var öppet arbetslös – Lögn  (vilket de har från AF och direkt från mig)

Under tiden hos Arbetsförmedlingen gör de en arbetsförmåga utredning (och arbetsprov) som säger att jag inte klarar ens ett helt anpassat arbete som samhall. Under denna tid får jag aktivitetsersättning från Försäkringskassan. 

Under denna tiden så sitter jag också mellan myndigheterna här i Sverige. Är som sagt i grunden egenföretagare och har förhoppningen att jag skall kunna arbeta något i framtiden (är ju fram till detta också ”bara” sjukskriven 75%). Enligt Arbetsförmedlingen måste jag lägga ner företaget eller åtminstone sätta det som vilande. Enligt a-kassa likaså. Enligt Försäkringskassan skall jag jobba 100% i nämnda företag. Men nu till det bästa. Enligt skatteverket FÅR jag inte avsluta företaget för när/om jag får ersättning som är baserat på den inkomsten så måste det registreras på företaget. Vilande företag finns inte något som heter längre, hade dock satt det som ”nolltaxerande”. 9 Samverkan mellan myndigheter. Tre myndigheter med olika krav på mig. Möjlighet att bevara sin inkomstmöjlighet?

20180123 får jag mitt andra avslag.

20180419 får jag godkänd 100% sjukpenning. (Jag antar på grund av att jag har fått utredningen från Arbetsförmedlingen, men kanske också på grund av att jag tvingade fram byte av handläggare). 

Men eftersom jag nu inte har skyddat min SGI (enligt dem), får jag nu och för all framtid (kronisk diagnos) inte mer ersättning än 6 timmar i veckan på ett dåligt betalt extra jobb! Jag får alltså ut ca 4000:-/månad. 10 Hur kan man räkna såhär? Jag blev sjuk och kommer för all framtid inte ha någon möjlighet att få rätt ersättning? 

Jag har överklagat de två ärenden sjukpenningärenden till Förvaltningsrätten, med hjälp av en jurist som jag måste anlita för mina egna pengar! Jag har ingen rätt att få tillbaka dem även om jag skulle vinna ärendet. Här måste jag alltså ha kraft, minne för tider och pengar för att klara våra system. 11 rättshjälp

20190612  Fick avslag i förvaltningsrätten. 2 år och 3 månader efter ansökan. Och avslag! Detta var den enda möjligheten att få återupprättelse för inte bara min sjukpenning men också min SGI nivå. Förvaltningsrätten avslår i stort på grund av Försäkringskassans linje, att det inte finns objektiva bevis. Vilket kammarrätten har dömt att de inte får vid diagnoser där det inte finns objektiva bevis. 12 lagtrots

20200211Kammarrätten som enbart tar upp ”fall av intresse” och nu får jag besked att jag inte får prövningstillstånd. Nu måste jag då också försöka överklaga till högsta förvaltningsdomstolen med juridiskt ombud som jag INTE har pengar till, med energi som jag inte har. 

Jag kanske också borde ha överklagat mina SGI beslut men, i början av 2018 hade jag 30!!! ärenden hos Försäkringskassan, vissa dokument säger bara beslut (utan ärendenummer alls) vissa säger ärendenummer men bara att de tagit beslut, inte i vad och vad beslutet är. Hur skall jag som är så dålig kunna veta hur de jobbar, vad jag skall göra för att göra rätt, hur skall jag ha kraft, energi och pengar att överklaga så många ärenden? 13 förvirrande information/kommunikation

Jag har trots att jag uppfyller ALLA kriterier för ”allvarlig sjukdom eller skada” inte fått sjukpenning på normal nivå. De skyller på att min diagnos inte finns med i beslutsstödet (vilket inte är ett krav från socialstyrelsen). De har använt sig av FMR (Försäkringsmedicinsk rådgivare) som bevisligen inte kan någonting om min sjukdom och ställer sig frågande till t.ex. varför jag blir sämre av ansträngning när just ansträngningsutlöst försämring är ett tvingande kriterier i min diagnos. 14 normal nivå 

Nu har det alltså gått över 3år från att jag inte klarade att arbeta. Under denna tid har jag inte fått något stöd/hjälp alls från en myndighet som skall finnas där för oss, oss som behöver hjälp när olyckan sker. Detta kan bara inte vara rätt! Om jag får prövningstillstånd så skall detta upp i kammarrätten, Jag vet faktiskt inte ens vad det är för väntetid totalt men prövningstillstånd är mer än 1 år idag. 15 Tid utan ersättning 5år -resten av livet 

Sjukersättning
Har alla underlag för beviljande av sjukersättning. Allt som de skulle kunna behöva, men nu skickar handläggaren detaljfrågor som är helt irrelevanta. Vilket bevisar kunskapsbrist hos handläggaren. Som om jag skulle säga att bilen inte fungerar för att batteriet är slut, bränsleförsörjningen fungerar inte, vilket innebär att motorn inte fungerar – så får man en fråga om det är rätt mönsterdjup på däcken….

Då måste jag och läkare på studs (max 2 veckor) träffas och bemöta dessa dumheter. Jag klarar inte att göra vårdbesök och läkaren kan inte få in hembesök på den korta tiden. Har nu fått kommunicering på avslag om sjukersättning på grund av att det inte finns bevis på att ME är kroniskt!!!??? (Jag har två läkarutlåtande som säger att jag inte kommer kunna återfå någon som helst arbetsförmåga). T.ex. utredningen från SBU säger att det är få som återfår arbetsförmågan med bredare kriterier än vad vi har idag, vilket innebär att det är färre än få…Dessutom tycker de att det är konstigt att jag kan köra bil någon gång varannan månad. 16 Irrelevanta frågor, kunskapsbrist, orimlig bevisbörda för mig samt lagtrots (objektiva fynd), orimliga krav.

Utredning
I dagarna utreder de min sjukpenning igen. Nu vill de veta vad jag har för arbetsförmåga IGEN. De skickade mig på en tvingad utredning där det tydligt visade att jag inte har någon aktivitetsförmåga (ej arbetsförmåga utan total funktion, fysisk och kognitiv) 20190610, men nu vill de ha en ny? 17 de tar inte bevis för att jag är sjuk, bara tvärtom

Diskriminering 
Trots att det finns elektronisk kommunikation så kräver FK kontakt via telefon (som inte jag klarar pga kognitiv funktionshinder samt extremintryckskänslighet, ljud). Jag har sagt att jag inte klarar det och de ringer och anklagar mig för det ena och det andra om jag inte svarar. Jag har god man just pga detta men honom ”vill” de inte prata med. 18 diskriminering


Levnadsförhållande
Pga extremt ansträngd ekonomi, men också nekande hjälp av hemtjänst, där min sambo skall sköta hela ekonomin, familj, 3 barn (varav 2 med npf diagnos, hem OCH mig, har han nu gett upp och lämnat mig. Nu skall jag klara mig och två barn själv på 4000:- /månad. Det finns inte hyresbostad att få tag på och lån får jag inte eftersom jag inte har inkomst. Socialen kan inte hjälpa mig med bostad. Eftersom. Vi äger huset jag bor i i dag har jag ju pengar att leva på. Att jag och BARNEN blir bostadslösa är inget man tänker på. 

Hemtjänst
Sökt hjälp via hemtjänst sedan 190531. De hävdade i första beslutet att jag inte hade rätt till någonting eftersom jag hade sambo (inte ens personlig ADL eller mat när han inte var hemma). I andra beslutet fick jag personlig ADL. Sedan när jag meddelade dem att jag blir lämnad 20190912 har det inte hänt någonting. Haft två personliga möten med dem (efter ändrade levnadsförhållanden), haft flertalet mailkontakter men INGET har hänt. De har ljugit och hotat att ta ifrån mig barnen. Nu har det alltså gått 4 månader igen, när jag fortsatt inte får i mig mat etc. Så jag tappade det och kontaktar en hög chef på socialnämnden och berättar hur det ser ut. På en vecka har det nu fått fart på min kontakt och ett nytt beslut är på väg (som verkar täcka mitt behov). 

Kognitiv hjälp
20180424 tog jag kontakt med den organisation som stod som kontakt för personligt ombud på kommunens hemsida. De kunde bara hjälpa mig om jag har psykisk diagnos., vilket jag inte har. Fick tag på em annan organisation, de kunde hjälpa mig med några saker men inte t.ex Försäkringskassan. Blev mer och förtvivlad kontaktar den första igen och säger att jag verkligen behöver hjälp. Nu har jag alltså haft möten flera gånger men får ingen hjälp. 

SIP
I mars 2019 kräver jag om ett SIP (samordnad individuell plan) möte hos vården, Läkare säger nej. i maj hos socialen, då måste jag ha flera möten med dem först…. Fick det äntligen i slutet av augusti. (Det är lag på att det skall ske inom 3 veckor). Här får jag också veta att det finns något som heter God man och äntligen kan jag få kognitiv hjälp. Nu är det januari 2020 och den uppföljningen som skulle ske 190924 har inte skett ännu. 

Vård
Pga sån okunskap från vården har jag blivit mycket sämre i min ME. Detta borde klassas som vårdskada. Jag var fullt fungerande (med vissa symptom) när jag sökte första gången. Var krävande men ME kom inte ens upp. KBT, psykolog och råd om träning. Det gick år.

När jag fortfarande arbetade heltid men var mycket sämre sökte jag igen. Denna gången krävde jag att få svar. Jag lyssnades inte på. Gnällde nog mest, enligt dem. Fick träning på recept, ny kontakt hos psykolog (Har nu haft över 12!! St psykologiska kontakter där ingen av dem kan hjälpa mig). Träningen tog slut på mig totalt även om det var ”rörelser i varmvatten”. Jag hittade själv ME och blev förbluffad att en diagnos innehöll alla symptom jag hade. Krävde (inte lätt) remiss till Gottfries som då var landstingsanslutna. Jag fick ”självklar diagnos”. Tänkte att ni blir det lättare. Nej, det finns ingen kunskap om ME i VGR. Om de har någon kunskap tror de fortfarande på en fuskrapport om att KBT och GET (gradvis ökad träning) kan bota!!!, ME. Detta är bevisat att det kan vara farlig och så var fallet för mig.

Årsskiftet 2018/2019 kom rapporten från SBU, men det är visst ingen som läser (ens om man påpekar det) och trots att det tydligt står att vi är i behov av symptomlindring. Så vägrar VGR läkare att skriva ut vitaminer/näringsämnen (som inte ens finns risk med) eller annat om det inte är vetenskapligt bevisat. De har tydligen glömt att reglerna säger ”beprövad erfarenhet eller vetenskapligt bevisat”.

Min läkare idag säger saker som: ” jag tror inte på ME”, ”Det finns inga bevis på att ME är en fysisk sjukdom”, ME diagnosen är kontroversiell” etc. Trots att patientnämnden sagt till min VC får jag inte hembesök. Att boka tid, få info eller liknande kräver telefonkontakt (vilket jag inte klarar). Allt är krav från mig. Ingenting kommer utan ”bråk”. Varför byter jag inte VC? Jo, för det finns inga i VGR som kan, är intresserade av att lära sig om ME. Och då är det VC som har uppdraget att ta hand om oss sjuka med en mycket svår (för att få ME diagnos, klassad som mild, måste man ha minst 50% inskad aktivitetsförmåga) kronisk diagnos. Katastrof.

Problemet är att vi är nedsatta inte bara fysiskt utan kognitivt OCKSÅ, vilket inte finns någon som helst support för i dagens vård. 

Idag är jag sängliggande 23,5 timmar om dygnet med svåra smärtor och andra svåra symptom. Klarar ca 10 min kognitivt per dag (vilket även måste användas till att komma ihåg att spola på toa eller hur man gör en macka). Får i genomsnitt i mig 1-2 mål mat om dagen och klarar i stort endast toabesök utöver det.

X läkarintyg, 2 specialister, 2 psykologer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter, arbetsförmedlingens arbetsförmågeutredning, Försäkringskassan egna FMR samt av Försäkringskassan inköpa arbetsförmågeutredning har alla intygat min svåra sjukdom och de begränsningar som den innebär. Alla intygar att jag inte har någon som helst arbetsförmåga även med alla anpassningar som skulle kunna göras (t.ex samhall) och att det inte kommer förbättras. 

/Jessika

Bild: Pixabay

Annons


%d bloggare gillar detta: