Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Har du förlorat din SGI?

Hjälp oss att visa hur konsekvenserna av ett avslag på sjukpenningen påverkar på fler sätt. Att förutom allt man drabbas av som individ i stunden så kan ett avslag få livslånga konsekvenser om exempelvis SGI’n nollas.

Utan SGI blir man inte beviljad sjukpenning – oavsett hur sjuk man är. Därför ansöker en stor mängd personer inte om sjukpenning igen, utan är hänvisade till en tillvaro i otrygghet. #116omdagen reagerade därför när Försäkringskassan den 22 april 2020 gick ut med nyheten att det var färre som ansökte om sjukpenning 2019.

När #116omdagen ställde en fråga till Försäkringskassan om hur många som förlorar sin SGI per år fick vi ett svar som inte lugnade oss:

Senare i diskussionen på Twitter så lovades vi ytterligare siffror då vi ville ha för alla, inte bara de som förlorat sin SGI till och med dag 180. De långtidssjuka och kroniskt sjuka är betydligt fler per år misstänker vi utifrån de berättelser vi fått in och de diskussioner vi ser på olika forum.

Trots ett antal påminnelser till Försäkringskassan får vi inget svar på hur många det är som förlorat sin SGI och därmed inte kan söka sjukpenning, så vi tänkte göra en enkel undersökning själva för att kunna visa hur illa Försäkringskassans resonemang är och att det bidrar till att inte visa hela sanningen för övriga samhället.

FORMULÄR FÖR SGI

KORT INFO OM SGI

Försäkringskassan är den myndighet som beslutar vilken SGI du får och det baseras på hur mycket du tjänar, eller förväntas tjäna (minst 11 160 kronor/år) och om du har, eller förväntas ha, minst 6 månaders arbete i följd eller ha perioder av arbete som återkommer varje år.

Sjukpenningen baseras på 80 % av SGI’n. År 2020 är maxtaket 378 400 kr i årsinkomst. Tjänar du mer så får du inte mer (om du inte har någon privat försäkring) i ersättning. Lite siffror om hur mycket sjukpenning du får per kalenderdag:

Per dagper månad
(vid 30 dagar)
Efter 30% skatt:
Vid högsta SGI’n, 80% sjukpenning*80424 12016 884
Vid högsta SGI’n, 75% sjukpenning**75422 62015 834
Vid lägsta SGI’n, 80% sjukpenning*24720504
Vid lägsta SGI’n, 75% sjukpenning**23690483
Arbetslös54316 29011 382
*) 80% gäller när du är sjukskriven och inte uppnått tidsgränsen vid 1år.
**) 75% gäller efter 1 års sjukskrivning (om du inte lyckas få igenom särskilda skäl)

Vi har mer info kring bland annat SGI på vår systerblogg #116omdagenINFO

Annons


%d bloggare gillar detta: