Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Öppet brev till Facebook


Plötsligt, helt utan förvarning och förklaring har ni blockerat alla möjligheter att dela länkar som leder till aktionen #116omdagens hemsida. Vår hemsida. Inte bara för oss som administrerar aktionens Facebooksida utan för alla människor. Våra protester till er möttes med ett: ”Tack för din anmälan.” utan ens ett försök till svar. Det är bakgrunden till att vi väljer att publicera detta brev.

Ni hävdar att vi bryter mot era communityregler, men utan att närmare specificera vad det är vi gör fel. Vi kan inte se att vi bryter mot några av era regler. Men däremot läser vi att målet med era communityregler är att ”skapa en plats för uttryck och göra det möjligt för människor att göra sina röster hörda.” Ni betonar att detta särskilt gäller människor och grupper som annars kan förbises eller marginaliseras.

Nu är det så att aktionen #116omdagen representerar
en förbisedd och marginaliserad grupp.
Just en sådan grupp ni menar att ni värnar om genom era regler, tystar ni nu alltså med hänvisning till samma regler.

Vi tänkte ge er en bakgrund till vad det är vi sysslar med via era kanaler och varför det är viktigt för oss och andra att få fortsätta sprida informationen som finns på vår hemsida.

För någon vecka sedan meddelade Försäkringskassan att kostnaderna för socialförsäkringen är de lägsta på 40 år, och det är på området sjuka och funktionsnedsatta utgifterna sjunkit allra mest. Samtidigt har politikerna sedan 2015 satt som mål att sjuktalen ska sänkas. Anledningen har varit något man kallat ”skenande kostnader för sjukpenning”. Detta fick till följd att Försäkringskassan genom striktare bedömningar gjort det mycket svårare för människor att få en ansökan om sjukpenning godkänd. Och avslagen har skjutit i höjden. 

Det har man har förmodligen sparat massor med pengar på. 

Men konsekvensen har blivit att en en mängd människor blivit fattiggjorda, tvingade att leva på besparingar, anhörigas inkomst eller försörjningsstöd. Människor som genom avslaget får sin svåra livssituation ifrågasatt av en myndighet som samtidigt säger sig värna människors trygghet. Många blir ännu sjukare av den påfrestning detta innebär.

Klicka på bilden för att förstora (öppnas i ett nytt fönster)
Försäkringskassan framställer det ofta att sjukpenningtalet visar att människor blivit friska och att deras arbete ger resultat. Titta på diagrammet och se hur avslagen ökar när sjukpenningtalet minskar. Ett klart samband anser vi.
Klicka på bilden för att förstora (öppnas i ett nytt fönster)

Från 2016 till 2019 har sammanlagt 190 975 människor fått avslag på eller indrag av sjukpenning. Det är alltså fall där läkare har bedömt att det finns ett behov av sjukskrivning och där en hög andel människor till och med blir av med sjukpenningen under pågående sjukperiod. Det kanske är lätt att tänka att det här är enstaka fall men det handlar faktiskt om lika många människor som bor i flera av våra svenska storstäder. Tänk dig till exempel om alla Linköpings 163 051 invånare skulle bli satta på bar backe på bara några år, utan livsnödvändig försörjning.

Tanken svindlar. Eller hur? 

Över 500 personer har valt att dela med sig av sina erfarenheter av avslag på sjukpenning via aktionen #116omdagen Vi samlar berättelserna på vår hemsida och det är dessa berättelser vi delar med oss av i olika sociala medier. Vi vill ge människor i en extremt utsatt position en röst. Vi vill ge statistiken ett ansikte. Visa att bakom siffrorna finns människor av kött och blod. För vi behöver få förändring av ett felaktigt system. Och människor behöver upprättelse!

Vi är många och våra berättelser är ofta förvillande lika. Men det är inte spam utan konsekvensen av ett skrämmande systemfel i vårt samhälle. Något som behöver uppmärksammas för att kunna förändras. Genom att blockera våra länkar hindrar ni oss att nå ut.

Har ni ens läst inläggen ni stoppar? Är det verkligen er önskan att tysta en utsatt grupp?


Här kan du läsa om facebooks communityregler:
https://m.facebook.com/communitystandards

Bild: 116omdagen

Annons


%d bloggare gillar detta: