Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Kom igen riksdagen, ge alla en fungerande sjukförsäkring nu.

Under de senaste dagarna har det diskuterats mycket kring att ett förslag framtaget av Vänsterpartiet kring dag 180 dagar har röstats ned av bland annat ansvarig sjukförsäkringsminister och att man genom det agerandet tolkat det som att man går emot egna ord. Troligen innehöll förslaget att det skulle till undantag i reglerna för att de Covid-sjuka nu når dag 180 i rehabiliteringskedjan och därför hade det varit svårt att hålla med då ett sådant förslag hade inneburit en diskriminering av andra sjuka.

Vi på #116omdagen har sökt Ida Gabrielsson som presenterade förslaget, för att få fakta direkt från källan, men tyvärr har vi i dagsläget inte hunnit få något svar. Vi hoppas att vi får svar snart, för det är inte bra att det pågår spekulationer och tolkningar av något vi i detalj inte vet vad det handlar om. Men om vi blivit rätt informerade så var det inte var ett förslag det röstades om i riksdagen för ett beslut, utan ett förslag i ett mer informellt möte på kansliet.

Då vi gärna följer debatterna såg vi nu med extra intresse fram emot den frågestund som skulle vara i riksdagen på torsdagen (24 sept 2020) för att få kanske en inblick i vad som sagts och diskuterats. I den utfrågningen så ställde Nooshi Dadgostar (V) en fråga till Ardalan Shekarabi (S) och deras dialog står här nedan.
(Manuset är taget från riksdagens sida och man kan även se och lyssna på frågestunden via den här länken Riksdagens webbTV.)

Anf. 52 Nooshi Dadgostar (V):
”Fru talman! Min fråga går till minister Ardalan Shekarabi.
Den borgerliga regeringen införde en bortre parentes i sjukförsäkringen. Det var politiker och inte läkare som utförsäkrade människor. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tog bort den bortre parentesen från sjukförsäkringen.
Det som har hänt nu är att i praktiken har vi fått en ny bortre parentes. Efter 180 dagar är det i dag väldigt många människor som blir utförsäkrade och fråntagna sin sjukpenning.
Många svenskar har i dag ihållande och svåra symtom från covid-19. Redan nu ser vi att Försäkringskassan utförsäkrar de personerna och vill att de ska gå in i arbetslivet igen.
Tycker ministern att det är rimligt att personer med svåra covidsymtom ska gå tillbaka till sina arbetsplatser och arbeta?”

Anf. 53 Statsrådet Ardalan Shekarabi (S):
”Fru talman! Tack, Nooshi Dadgostar, för den viktiga frågan!
Regelverket för sjukförsäkringen från och med den 180:e sjukdagen är problematiskt. Regelverket ger inte det skydd till de försäkrade som de förtjänar. Det innebär att många människor, en relativt stor andel av de försäkrade, blir av med sin sjukpenning den 180:e sjukdagen.
Regeringen har uppmärksammat detta. Vi har förslag på vårt bord från utredningen om en tryggare sjukförsäkring om hur regelverket kan förändras. Regeringen arbetar med de förslagen.
Under tiden har vi gett uppdrag till Försäkringskassan att förstärka arbetet med utredningar inför beslut och erbjudande om rehabilitering till människor de första 179 dagarna så att människor får den rehabilitering och det stöd de har rätt till.
Vi avser naturligtvis att jobba vidare med de ändringsförslag som ligger på regeringens bord. Här behövs det också regeländringar.”

Anf. 54 Nooshi Dadgostar (V):
”Fru talman! Jag är väldigt glad att regeringen har lyssnat på Vänsterpartiet i den här frågan och kommer att gå fram med en förändring av regeln vid 180 dagar.
Min fråga till ministern blir: När kommer denna proposition att läggas på riksdagens bord? Det är väldigt bråttom. Många människor hör av sig – det vet säkert ministern också – och frågar: När ska det ske en förändring av det som kallas för rehabiliteringskedjan och alla dessa utförsäkringar som kommer dag 180?”

Anf. 55 Statsrådet Ardalan Shekarabi (S):
”Fru talman! Tack, Nooshi Dadgostar!
Vi jobbar med frågan. Under tiden har vi säkerställt att vi har särskilda undantagsregler med anledning av coronasituationen. Det innebär att vi har genom tillfällig förändring av regelverket på kort sikt gett större handlingsutrymme till Försäkringskassan att fatta beslut om att människor får behålla sin sjukpenning i väntan på rehabilitering och vårdinsats. Det är särskilt aktuellt med anledning av den vårdskuld som uppstått på grund av corona.”

Det är bra att frågan kommer upp, för problemen kring bedömningarna kring (bland annat) dag 180 är fortfarande akuta. Men problemen är absolut inte nya och de drabbar inte bara de Covid-sjuka, som är fokus i den här frågeställningen och dialogen.

Vi skrev tidigare en debattartikel i Dagens Arena den 3 maj 2020 ”Temporära lösningar visar att sjukförsäkringen inte fungerar” där just effekten av pandemin belyser de fel i sjukförsäkringen vi sjuka upplyst om under flertalet år, och som vi nu ser på med förvåning när regler plötsligt kan ändras för att större delar av befolkningen drabbas och ämnet är ”hett”.

Vi ställer oss frågan om varför alla ord om bristerna från de sjuka tidigare om åren inte ansågs tillförlitliga, och hur nu agerandet och uttalandena från olika ansvariga, sätter människor och diagnoser i olika grupper, som värderas olika.

Pandemi eller ej, alla förtjänar en fungerande sjukförsäkring och vi hoppas nu att alla förstår att sjukdom kan drabba vem som helst, när som helst och den drabbar olika. Alla är vi olika och ingen sjukdom följer ett schema. Inte heller Covid19.

Försäkringskassan har under flertalet år haft en rehabiliteringkedja att bedöma utifrån med tidsbestämda brytpunkter, och att det inte fungerar i verkliga livet synliggörs nu för gemene man. Vi hoppas därför att ni lyssnar på alla de som under åren försökt berätta för er om just det här. Tro på deras ord.

Låt nu förbättringar och justeringar i sjukförsäkringen gälla för alla, utan undantag, utan att förminska eller tysta andra, utan att sätta grupper eller diagnoser mot varandra. Det gör ont i oss när ni inte förstår hur era ord skadar oss, när våra ord inte dög tidigare om åren. Sluta tala om undantagsregler och diagnosgräddfiler, för genom det förminskar och avhumaniserar ni alla de nästan 200.000 människorna som under 2016-2019 redan vet och fått uppleva det som nu diskuteras.

Det är vi alla, tillsammans, som kan påverka för en fungerande sjukförsäkring – för alla.

Bild: Pixabay

Annons


%d bloggare gillar detta: