Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Lucka 2: Sänkta sjuktal – friskare befolkning?

Under åren som gått har vi hört politiker och företrädare för Försäkringskassan prata om att Sverige blivit friskare grundat i att sjuktalen sjunkit. Stämmer det verkligen?

Nej, sjuktalet mäter inte alls hur sjuk någon är, utan handlar om hur många som fått beviljat sjukpenning. Ökade avslag kan alltså leda till sänkta sjuktal utan att en enda kotte blivit friskare. Detta gäller förövrigt även de andra mätmetoderna som Försäkringskassan använder. 

Så här skriver Försäkringskassan själva på sin sida:

”Ohälsotalet, sjuktalet och sjukpenningtalet är alla mått på hur många dagar under en tolvmånadersperiod som Försäkringskassan betalar ut ersättning vid nedsatt arbetsförmåga i förhållande till antalet försäkrade i åldrarna 16–64 år. Beräkningssättet och vilka ersättningar som ingår skiljer sig åt för de olika måtten: 

• Ohälsotalet: Ersättningar som ingår är Sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.
Måttet baseras på antalet utbetalda nettodagar. 

• Sjuktalet: Ersättningar som ingår är Sjukpenning.
Måttet baseras på antalet utbetalda bruttodagar 

• Sjukpenningtalet: Ersättningar som ingår är Sjukpenning och rehabiliteringspenning.
Måttet baseras på antalet utbetalda nettodagar”

Länk till Försäkringskassans hemsida

Och för ”enkelhetens” skull ser ni att Försäkringskassan räknar de olika talen på olika sätt:
• Nettodagar =  dagar med partiell ersättning omräknas till hela dagar, t ex två dagar med halv ersättning blir en nettodag.
• Bruttodagar = alla dagar räknas som en dag oavsett omfattning.


Nedan ser ni ett diagram med början år 2006 som tydligt visar att när avslagsantalet är lågt är sjukpenningtalet högt och sedan tvärtom. Det speglar alltså inte hälsan hos befolkningen, utan endast hur många som beviljats sjukpenning.

Tabellen visar hur sjukpenningtalet ”anpassar” sig efter antal avslag eller indrag på sjukpenningen. Ingen slump.
Klicka på bilden så blir den större i ett nytt fönster

Från och med den 1 december kan du följa Sjukförsäkringskalendern
här i stället för våra vanliga berättelser. 
Kalendern innehåller saker vi samlat på oss under åren
vi försökt förändra sjukförsäkringen och sådant vi blivit frustrerade över att väldigt många saknar kunskap om. Det handlar helt enkelt om sånt du behöver ha koll på om du vill förstå, rapportera om, debattera eller försöka förändra sjukförsäkringen. 
För, även om ett stort steg för förändring tagits så finns det väldigt mycket kvar att förändra. 
På julafton blir det förstås överraskningspaket! 
Sprid vidare!

Har du fått avslag på sjukpenningen och känner att du vill skicka in din berättelse till oss?
Gå in på vår sida här och fyll i det enkla formuläret. Din berättelse är viktig.

#116omdagen tar avstånd från all form av rasism och främlingsfientlighet
– och alla försök att utnyttja vår kritik mot nuvarande sjukförsäkringspolitik i syfte att gynna politiska partier med sådana värderingar.%d bloggare gillar detta: