Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Lucka 4: Niokommanoll

Du kanske har hört någon prata om 9,0 i relation till sjukförsäkringen. Vad är det egentligen?
9.0 var ett mål som visades första gången i regleringsbrevet 2016-04-07 till Försäkringskassan och som skulle uppfyllas senaste december 2020. Målet innebar att Försäkringskassan fick ett siffersatt mål om hur många dagar varje människa i Sverige skulle få vara sjuka per år i snitt.

Så här beskriver Inspektionen för socialförsäkringen det:
”Målet om en långsiktigt låg och stabil sjukfrånvaro är inte nytt. Riksdag och regering har haft det som ett mål för utgiftsområde 10, Ekonomisk Trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, sedan år 2009. Det har också funnits med i regleringsbreven för Försäkringskassan som ett mål för sjukförsäkringen sedan dess. Under hösten år 2015 presenterade regeringen ett åtgärdsprogram som syftar till att göra sjukförsäkringen tryggare, effektivare och mer förutsägbar. I åtgärdsprogrammet formulerade regeringen ett nytt mål för sjukförsäkringen: sjukpenningtalet skulle uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av 2020.” Länk

Niklas Altermark, statsvetare och forskare skriver också om detta i sin bok Avslagsmaskinen:
”Inför valet 2014 hade Socialdemokraterna lovat en mänskligare sjukförsäkring. Den konkreta åtgärden blev att man avskaffade sjukförsäkringens bortre tidsgräns. Det system som Alliansen infört 2008 innebar att det fanns ett slutdatum för hur längre man kunde vara sjukskriven, men nu skulle en rimligare politik ersätta stupstocken. Målet om sänkt sjuktal dyker upp på ett ungefär samtidigt som den bortre tidsgränsen avskaffas. För de som tar sig tid att titta närmare blir det snart tydligt att kursändringen innebär att det blir svårare att komma in och mycket lättare att halka ur sjukförsäkringen. Stupstocken ersätts av en fallucka som kan finnas lite var som helst under sjukperioden. I synnerhet ökar avslagen efter 180 dagar, då den enskilde ska prövas mot ”ett sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden” (Socialförsäkringsbalken 27 kap. 48 §). Som vi kommer att se blir konsekvenserna drastiska för vissa patientgrupper, men till en början är det få som uppmärksammar vad som händer. Medan Alliansen annonserade sin uppstramning av sjukförsäkringen med fanfarer, trumpeter och applåder i riksdagskammaren, förändras sjukförsäkringen nu i skymundan, till en början bortom massmediernas sökljus. Regeringen driver inte igenom sin sjukförsäkringspolitik i riksdagen, de gör inga stora utspel om att man vill spara pengar och de aktar sig noga för att förklara hur det är tänkt att Försäkringskassan ska svara på de nya direktiven. Ingen verkar vilja stå för den nya sjukförsäkringspolitiken, men den blir till ändå.”

”…sjuktalet sjunker eftersom man har hittat sätt att göra hårdare bedömningar av vem som har rätt till ersättning. Det är helt enkelt en avslagsmaskin som har konstruerats och som enträget maler på för att producera sänkt sjuktal. Maskineriet fungerar med hjälp av ett antal begrepp – som ”normalt förekommande arbete”, ”objektiva undersökningsfynd” och ”DFA-kedjan”. Dessa är sorteringsinstrument, de existerar inte som beskrivningar av en objektivt existerande verklighet, utan för att sjukförsäkringssystemet behöver kategorisera vem som har rätt till sjukpenning. Avslagsmaskinens effektivitet hänger på hur snillrikt dessa sorteringsinstrument konfigureras. Samtidigt är det samspelet mellan regeringen och Försäkringskassan som får maskinens hjul att snurra. Kurvan över sjuktalet visar att saker och ting fungerar enligt ritningarna, det har blivit svårare att få sjukpenning, i synnerhet om man är sjuk länge och i diagnoser där det saknas biologiska markörer.”

9.0 togs bort ur regleringsbrevet i slutet av 2018 och efter det kom det inte tillbaka. Inte siffersatt alla fall, utan heter nu ”långsiktigt stabil och låg nivå”.

Bild från regleringsbrevet till Försäkringskassan daterat 2020-11-26

Diagrammet visas för att visa hur antalet avslag ökade drastiskt vid införandet av 9.0. Klicka på bilden så blir den större i ett nytt fönster.

Om man söker på Försäkringskassan efter statistik och letar efter aktuella sjukpenningtalet så uppenbaras en intressant sida/länk (se vad länken heter) : https://www.forsakringskassan.se/omfk/vart_uppdrag/vagen_till_9_0 Ändå togs målet med 9.0 bort 2018, officiellt i alla fall.

Fler länkar:
Professor i rättsvetenskap Ruth Mannelqvist ”Regeringens nya mål pressar Försäkringskassan att avslå sjukpenning”

Från och med den 1 december kan du följa Sjukförsäkringskalendern
här i stället för våra vanliga berättelser. 
Kalendern innehåller saker vi samlat på oss under åren
vi försökt förändra sjukförsäkringen och sådant vi blivit frustrerade över att väldigt många saknar kunskap om. Det handlar helt enkelt om sånt du behöver ha koll på om du vill förstå, rapportera om, debattera eller försöka förändra sjukförsäkringen. 
För, även om ett stort steg för förändring tagits så finns det väldigt mycket kvar att förändra. 
På julafton blir det förstås överraskningspaket! 
Sprid vidare!

Har du fått avslag på sjukpenningen och känner att du vill skicka in din berättelse till oss?
Gå in på vår sida här och fyll i det enkla formuläret. Din berättelse är viktig.

#116omdagen tar avstånd från all form av rasism och främlingsfientlighet
– och alla försök att utnyttja vår kritik mot nuvarande sjukförsäkringspolitik i syfte att gynna politiska partier med sådana värderingar.

Annons


%d bloggare gillar detta: