Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Lucka 5: Normalt förekommande arbete

Apropå detta med dag 180 och normalt förekommande arbete som har varit rätt på tapeten nu på slutet. Vad innebär begreppet egentligen, och vad är det som har blivit så problematiskt kring just detta? 

Vi tar återigen hjälp av statsvetare och forskare Niklas Altermarks bok Avslagsmaskinen:
”Sett ur ett juridiskt perspektiv är Försäkringskassans tolkningar av vad som är ett normalt förekommande arbete märklig. I lagtextens förarbeten framgår att normalt förekommande arbeten ska vara vanliga och endast kräva små anpassningar. Den här tolkningen har också slagits fast av Högsta förvaltningsdomstolen: ”Det ska röra sig om vanliga arbeten som den försäkrade trots sin sjukdom kan utföra med ringa eller inga krav på anpassning med hänsyn till hans eller hennes medicinska besvär. Anställningar som på något sätt subventioneras av det allmänna kan inte anses ingå i begreppet. Med arbetsmarknaden avses den nationella arbetsmarknaden.” (HFD 2018 ref. 51) 

Det ska alltså handla om jobb som finns och som människor kan söka, inte hypotetiska jobb som handläggare rasslar fram medelst introspektion. Även om Försäkringskassan inte bör specificera exakt vilka arbeten en sökande skulle klara förefaller det märkligt att det finns ”vanliga arbeten” som till exempel varken kräver koncentration eller fysisk ansträngning, vilket påstås i vissa avslagsmotiveringar. Och trots att den ovan refererade domen uttryckligen specificerar att normalt förekommande arbeten inte är specialanpassade återkommer formuleringar om ”möjlighet att ta pauser” och att ”arbeta utan att stå eller att sitta” i myndighetens avslagsbesked.”

Från och med den 1 december kan du följa Sjukförsäkringskalendern
här i stället för våra vanliga berättelser. 
Kalendern innehåller saker vi samlat på oss under åren
vi försökt förändra sjukförsäkringen och sådant vi blivit frustrerade över att väldigt många saknar kunskap om. Det handlar helt enkelt om sånt du behöver ha koll på om du vill förstå, rapportera om, debattera eller försöka förändra sjukförsäkringen. 
För, även om ett stort steg för förändring tagits så finns det väldigt mycket kvar att förändra. 
På julafton blir det förstås överraskningspaket! 
Sprid vidare!

Har du fått avslag på sjukpenningen och känner att du vill skicka in din berättelse till oss?
Gå in på vår sida här och fyll i det enkla formuläret. Din berättelse är viktig.

#116omdagen tar avstånd från all form av rasism och främlingsfientlighet
– och alla försök att utnyttja vår kritik mot nuvarande sjukförsäkringspolitik i syfte att gynna politiska partier med sådana värderingar.

Annons


%d bloggare gillar detta: