Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Lucka 6: Objektiva fynd

Försäkringskassan har uppfunnit ytterligare ett avslagsinstrument – som helt och hållet har kommit i skymundan i den senaste uppståndelsen kring sjukförsäkringen och dag 180 – nämligen att det krävs objektiva fynd för att någon ska få sjukpenning. Objektiva fynd är sådant som läkaren kan se, som kan bekräftas med olika undersökningar.

Återigen tar vi hjälp av Niklas Altermarks forskning och boken Avslagsmaskinen:
”Människor med psykisk ohälsa står för en stor del av sjukfallen, som dessutom ofta är långa och saknar en tydlig prognos om återgång i arbete. Den citerade bloggförfattaren ovan tillhör en annan problematisk grupp: kroniskt sjuka, där sjukfallen är långvariga och vägen tillbaka till arbete är osäker. Om man vill sänka sjuktalet är de här grupperna bekymmersamma. Kravet på objektiva undersökningsfynd är å andra sidan en strålande lösning, det blir ju en invändning som kan riktas mot snart sagt alla ansökningar från psykiskt sjuka och personer som har andra kriteriediagnoser. I mitt material blir det tydligt att hänvisningar till objektiva undersökningsfynd är mycket vanliga i avslagsbeskeden för de här grupperna.

”De informanter på myndigheten som jag talat med menar att ”objektiva fynd och observationer” är rättsavdelningens alldeles egna uppfinning, helt plötsligt finns den bara där som en bedömningsgrund utan att någon utanför denna avdelning och myndighetsledningen verkar veta hur det har gått till. 

”Det Domsnytt som refereras ovan och som etablerar kravet på undersökningsfynd eller observationer skrivs enligt flera informanter på myndigheten av en tongivande jurist på rättsavdelningen. Hon stämmer av med den dåvarande rättschefen Eva Nordqvist och sen är det klart. Därefter får sam- ma jurist både turnera internt med en utbildning om hur lagen ska tolkas och göra rättsliga kvalitetsuppföljningar som allt som oftast kommer fram till att man behöver göra striktare bedömningar för att rättstillämpningen ska bli korrekt. Snart ekar argumentet också i många handläggares beskrivningar av hur de ser på rätten till ersättning; det ska vara undersökningsfynd eller observationer som backar upp anspråken på ersättning. De domar som pekar i en annan riktning utelämnas däremot från de här versionerna av Domsnytt, liksom en diskussion kring hur kravet på objektiva fynd och observationer förhåller sig till vad som faktiskt står i lagen och dess förarbeten. En trolig orsak är att detta krav faktiskt inte finns i lagstiftningen eller dess förarbeten.” 

Från och med den 1 december kan du följa Sjukförsäkringskalendern
här i stället för våra vanliga berättelser. 
Kalendern innehåller saker vi samlat på oss under åren
vi försökt förändra sjukförsäkringen och sådant vi blivit frustrerade över att väldigt många saknar kunskap om. Det handlar helt enkelt om sånt du behöver ha koll på om du vill förstå, rapportera om, debattera eller försöka förändra sjukförsäkringen. 
För, även om ett stort steg för förändring tagits så finns det väldigt mycket kvar att förändra. 
På julafton blir det förstås överraskningspaket! 
Sprid vidare!

Har du fått avslag på sjukpenningen och känner att du vill skicka in din berättelse till oss?
Gå in på vår sida här och fyll i det enkla formuläret. Din berättelse är viktig.

#116omdagen tar avstånd från all form av rasism och främlingsfientlighet
– och alla försök att utnyttja vår kritik mot nuvarande sjukförsäkringspolitik i syfte att gynna politiska partier med sådana värderingar.%d bloggare gillar detta: