Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Lucka 10: Avslag på sjukpenning – totalt

Enligt Försäkringskassan fick 591 000 personer beviljad sjukpenning under 2019. Samma år fick sammanlagt 57 123 människor avslag på densamma. Precis som de som beviljades sjukpenning hade dessa personer ett läkarintyg som intygade att de behövde sjukskrivas. Utan ett sådant kan man inte ens ansöka om ersättning från Försäkringskassan. 

Du kanske inte tycker att 57 123 människor är så många? Men om vi skulle samla alla dessa människor på samma ställe skulle vi kunna ersätta hela Gotlands befolkning med personer som fått avslag under 2019. Bara det att alla hushåll då skulle bestå av vuxna personer utan inkomst. Om vi istället slår ut avslagen jämt över ett helt år blir det 157 personer varje dag. När vi startade 116omdagen under 2018 var samma siffra 116, och det är därifrån vårt namn kommer. 

Betänk. Alla dessa människor under bara ett år – och avslagen har ju ökat konstant under rätt många år nu.

Häromdagen publicerade 17 framstående forskare i socialförsäkrings- och välfärdsfrågor en debattartikel om sjukförsäkringen i DN. Vi vill att ni tar med er statistiken över avslag in i det här citatet och funderar på vad det här egentligen har gjort med vårt samhälle:

”Ett centralt tema i forskningen om sjukförsäkringen är att Försäkrings­kassan har fått en alltmer kontrollerande och administrativ roll, som bygger på en misstänksamhet mot att sjuka vill ha mer ersättning än de har rätt till. Studier av sjukskrivnas agerande i utredningar pekar på motsatsen – de vill vara ärliga och göra rätt för sig. För att tala klarspråk: tusentals, kanske till och med tiotusentals, män­niskor har fått avslag som har byggt på bedömningar som inte stämmer överens med hur lagstiftningen ser ut. Försäkringskassan kan inte skylla detta på regeringens styrning, eftersom deras uppdrag är att tillämpa lagen såsom den är beslutad av riksdagen. Detta är en stor rättsskandal som har fått för­ödande konsekvenser för enskilda.”

Statistiken är hämtad från Försäkringskassans hemsida samt deras statistikavdelning.

Från och med den 1 december kan du följa Sjukförsäkringskalendern här i stället för våra vanliga berättelser. Kalendern innehåller saker vi samlat på oss under åren vi försökt förändra sjukförsäkringen och sådant vi blivit frustrerade över att väldigt många saknar kunskap om. Det handlar helt enkelt om sånt du behöver ha koll på om du vill förstå, rapportera om, debattera eller försöka förändra sjukförsäkringen. För, även om ett stort steg för förändring tagits så finns det väldigt mycket kvar att förändra. På julafton blir det förstås överraskningspaket! Sprid vidare!

Har du fått avslag på sjukpenning och vill skicka in din berättelse till oss? Gå in på vår sida här och fyll i formuläret. Din berättelse är viktig.

#116omdagen tar avstånd från all form av rasism och främlingsfientlighet – och alla försök att utnyttja vår kritik mot nuvarande sjukförsäkringspolitik i syfte att gynna politiska partier med sådana värderingar.%d bloggare gillar detta: