Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Lucka 12: Indrag av sjukpenning efter 180 dagar

Att få avslag på sjukpenning mitt under en pågående sjukskrivning kallas att få indrag. Sjukpenningen dras in och sjukskrivningen avslutas. Under 2019 var det totalt 36 712 personer som fick blev av med sin ersättning från sjukförsäkringen under pågående sjukskrivning. Den största delen av dessa fick sjukpenningen indragen när de hade varit sjukskrivna längre än ett halvår. 2019 rörde det sig om 28 325 personer.

I ett nyligen publicerat reportage från Sveriges Radio framkom att avslagen för denna grupp ökat dramatiskt bara nu under 2020, innan ens konsekvenserna av pandemin var ett faktum. 

”Det har skett en kraftig ökning av antalet personer som blir av med sin sjukpenning efter 180 dagar, när deras arbetsförmåga ska prövas mot hela arbetsmarknaden. Fram till början på november hade 40 procent av de som lämnade sjukförsäkringen mellan dag 180 och dag 364 gjort det på grund av avslag. Förra året var det 29 procent.”

De publicerade också en tabell hur det sett ut över tid om sjukfall som avslutas mellan dag 180 och 364 i rehabiliteringskedjan (andel avslag). Den visar en kraftig och stadig ökning från 2015 då andelen avslag låg på 10 procent.

Vad är då anledningen till att det ökat så kraftigt i år? I Arbetet kan vi läsa att alla beslut Försäkringskassan tar efter dag 180 dubbelkollas, tidigare granskade man bara avslagen. Detta genererar många fler beslut om avslag. Försäkringskassan kallar det de gör för en kvalitetssäkring:

”Samtidigt som coronapandemin slog mot Sverige införde Försäkringskassan striktare kontroll av sjukpenningen. Numera dubbelkollas inte bara avslag – utan även godkända beslut. Det kan vara en förklaring till att avslagen ökar./…/”I två steg har Försäkringskassan infört kvalitetssäkringar på ärenden av sjukpenning från dag 180. 1 september 2019 började specialister att dubbelkolla beslut som handläggare hade godkänt. Tidigare hade detta bara gjorts vid avslag. Kvalitetssäkringen gällde från början ärenden från arbetslösa och tillfälligt anställda som varit långtidssjuka. Från 1 mars i år började man även att kvalitetssäkra godkända ärenden från sjukskrivna som är tillsvidareanställda.”


Från och med den 1 december kan du följa Sjukförsäkringskalendern här i stället för våra vanliga berättelser. Kalendern innehåller saker vi samlat på oss under åren vi försökt förändra sjukförsäkringen och sådant vi blivit frustrerade över att väldigt många saknar kunskap om. Det handlar helt enkelt om sånt du behöver ha koll på om du vill förstå, rapportera om, debattera eller försöka förändra sjukförsäkringen. För, även om ett stort steg för förändring tagits så finns det väldigt mycket kvar att förändra. På julafton blir det förstås överraskningspaket! Sprid vidare!

Har du fått avslag på sjukpenning och vill skicka in din berättelse till oss? Gå in på vår sida här och fyll i formuläret. Din berättelse är viktig.

#116omdagen tar avstånd från all form av rasism och främlingsfientlighet – och alla försök att utnyttja vår kritik mot nuvarande sjukförsäkringspolitik i syfte att gynna politiska partier med sådana värderingar.

Annons


%d bloggare gillar detta: