Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Lucka 13: Avslag på sjukersättning

Sverige har OECDs hårdaste regler för att få sjukersättning (tidigare kallat förtidspension). Under 2019 fick 13 410 personer avslag på sin ansökan om sjukersättning, det var 69 procent av alla som ansökte. Om du är i ett rum med tio personer som har sökt sjukersättning är det alltså – med 2019 års siffror – endast tre som får ansökan om sjukersättning godkänd.

Något som ofta inte nämns är att andelen långa sjukskrivningar ökar när kraven för att få sjukersättning är så här hårda. Och eftersom den som söker sjukersättning har varit sjukskriven länge finns hen alltså i samma grupp där avslagen på sjukpenning nu är som störst. Som vi såg i gårdagens lucka har avslagen på sjukpenning efter dag 180 ökat dramatiskt under de senaste åren, så risken är alltså överhängande att en person som aldrig kommer återfå arbetsförmågan och är i behov av sjukersättning inte bara kommer få avslag på det utan också få sin sjukpenning indragen.

Källa för statistik: Försäkringskassans årsredovisning 2019

Från och med den 1 december kan du följa Sjukförsäkringskalendern här i stället för våra vanliga berättelser. Kalendern innehåller saker vi samlat på oss under åren vi försökt förändra sjukförsäkringen och sådant vi blivit frustrerade över att väldigt många saknar kunskap om. Det handlar helt enkelt om sånt du behöver ha koll på om du vill förstå, rapportera om, debattera eller försöka förändra sjukförsäkringen. För, även om ett stort steg för förändring tagits så finns det väldigt mycket kvar att förändra. På julafton blir det förstås överraskningspaket! Sprid vidare!

Har du fått avslag på sjukpenning och vill skicka in din berättelse till oss? Gå in på vår sida här och fyll i formuläret. Din berättelse är viktig.

#116omdagen tar avstånd från all form av rasism och främlingsfientlighet – och alla försök att utnyttja vår kritik mot nuvarande sjukförsäkringspolitik i syfte att gynna politiska partier med sådana värderingar.

Annons


%d bloggare gillar detta: