Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Lucka 14: Avslag på aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning hette tidigare sjukbidrag och är en ersättning som du kan få om du inte har fyllt 30 år och inte kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning under minst ett år.

2019 fick 49 % av de som ansökte om aktivitetsersättning pga nedsatt arbetsförmåga avslag.

I dagarna har Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) publicerat en ny granskning som de gjort på uppdrag av regeringen. Den visar att Försäkringskassan gjort hårdare bedömningar som resulterat i ökade avslag trots att varken lag eller rättspraxis ändrats. Detta hände under samma period då avslagen på sjukpenning började öka:

”ISF:s granskning visar att Försäkringskassan började handlägga och tillämpa reglerna om aktivitetsersättning mer strukturerat och strikt än tidigare. Myndigheten betonade även betydelsen av de medicinska underlagen i utredningen och bedömningen av rätten till aktivitetsersättning på ett tydligare sätt. Vår granskning pekar mot att dessa förändringar ledde till fler avslag under 2017 och 2018.”

Sjukförsäkringsminister Ardalan Shekarabi säger att regeringen har ansvar, men ändå inte.

”Regeringen bär en stor del av ansvaret för den hårdare bedömningen av unga vuxna med en funktionsnedsättning. Det visar den rapport som Inspektionen för socialförsäkringen presenterade under torsdagen. – Självklart måste vi ta till oss den kritiska granskningen, men man kommer inte ifrån att grunden är ju lagstiftningen. Om du har en väldigt restriktiv lagstiftning så får det de här konsekvenserna.”

Källa till statistik: Försäkringskassans årsredovisning 2019

Från och med den 1 december kan du följa Sjukförsäkringskalendern här i stället för våra vanliga berättelser. Kalendern innehåller saker vi samlat på oss under åren vi försökt förändra sjukförsäkringen och sådant vi blivit frustrerade över att väldigt många saknar kunskap om. Det handlar helt enkelt om sånt du behöver ha koll på om du vill förstå, rapportera om, debattera eller försöka förändra sjukförsäkringen. För, även om ett stort steg för förändring tagits så finns det väldigt mycket kvar att förändra. På julafton blir det förstås överraskningspaket! Sprid vidare!

Har du fått avslag på sjukpenning och vill skicka in din berättelse till oss? Gå in på vår sida här och fyll i formuläret. Din berättelse är viktig.

#116omdagen tar avstånd från all form av rasism och främlingsfientlighet – och alla försök att utnyttja vår kritik mot nuvarande sjukförsäkringspolitik i syfte att gynna politiska partier med sådana värderingar.

Annons


%d bloggare gillar detta: