#116omdagen

Lucka 16: En förändring, men är den tillräcklig?

I slutet av november beslutade januaripartierna att genomföra en lagändring som på sikt kommer göra det lättare att vara sjukskriven efter dag 180 genom att fler ska kunna att skjuta upp prövningen mot normalt förekommande arbete.

Det är bra. Men det behöver sättas i perspektiv för att vi ska förstå att det inte är tillräckligt. 

Hittills i denna kalender har ni fått veta att det sätt Försäkringskassan använder bedömningsgrunderna normalt förekommande arbete, objektiva fynd, DFA-kedjan samt deras tolkning av utredningsskyldigheten på ett sätt som inte stämmer överens med vad lagen säger. Utöver detta har ni fått en genomgång hur avslagen ser ut i de olika ersättningstyperna. Övervägande delen av det här är alltså sådant som inte berörs av de aktuella förändringarna – och detta påverkar väldigt många människor både bakåt i tiden och framöver.

Här är det ju enkelt att ta år 2019 som avskräckande exempel. Då fick 57 123 personer avslag på sjukpenning, 13 410 på sjukersättning, på initial ansökan om aktivitetsersättning fick 2872 personer avslag och på förlängningsansökan var det 1884 stycken. Bara under 2019 har vi alltså 75 289 människor som åkt ur sjukförsäkringen på det ena eller det andra sättet som inte påverkas av den aktuella förändringen. Och till detta kommer alla de som råkat ut för samma sak under andra år. Vi vet exempelvis att avslagen vid dag 180 ökat kraftigt i år.

Det här är människor som kastats ut i ekonomisk otrygghet, som tvingats till energikrävande rättsprocesser, som blivit skuldsatta för livet. Människor som kanske förlorat sin SGI och förlorat alla möjligheter att någonsin ta dela av vår socialförsäkringen igen. Många är de som inte klarat av att begära omprövning eller överklaga. Många är det som försämrats i sin sjukdom efter avslaget.

Det är bra att förändringar kommer till stånd. Men ingen får luras att tro att det som gjorts är tillräckligt!

Från och med den 1 december kan du följa Sjukförsäkringskalendern här i stället för våra vanliga berättelser. Kalendern innehåller saker vi samlat på oss under åren vi försökt förändra sjukförsäkringen och sådant vi blivit frustrerade över att väldigt många saknar kunskap om. Det handlar helt enkelt om sånt du behöver ha koll på om du vill förstå, rapportera om, debattera eller försöka förändra sjukförsäkringen. För, även om ett stort steg för förändring tagits så finns det väldigt mycket kvar att förändra. På julafton blir det förstås överraskningspaket! Sprid vidare!

Har du fått avslag på sjukpenning och vill skicka in din berättelse till oss? Gå in på vår sida här och fyll i formuläret. Din berättelse är viktig.

#116omdagen tar avstånd från all form av rasism och främlingsfientlighet – och alla försök att utnyttja vår kritik mot nuvarande sjukförsäkringspolitik i syfte att gynna politiska partier med sådana värderingar.%d bloggare gillar detta: