Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

70 741 människor Nekades sin sjukpenning 2020!

Vi har nu läst Försäkringskassan gena årsredovisning för år 2020 och fört in siffrorna de redovisat i vårt egna excelark. Behöver vi säga att vi bröt ihop och grät? Se bara diagrammen längst ner i inlägget så förstår ni varför.

Nu får det vara nog!

I #116omdagens strävan efter att kunna påverka för en trygg, rättssäker och mänsklig sjukförsäkring så är alla era berättelser den centrala kärnan. Hittills har vi fått in över 560 berättelser som vi publicerat här på bloggen/hemsidan, på Instagram, på Facebook, på Twitter och även via våra fler på YouTube. Berättelserna delas även till politiker, journalister, forskare och andra som är intresserade.

Genom berättelserna så synliggörs det att siffror är inte människor, att ett ickefungerande system inte blir bättre när man tystar problemen eller står som en bortskämd unge i sandlådan och pekar ut syndabockar för sitt egna agerande.

Berättelserna visar att vi alla är människor. En del har haft oturen att bli sjuka eller skadade och vi är trötta på att skuldbeläggas för det!

På #116omdagen finns det även en strävan i att låta siffrorna tala, men nu för att påverka för den där sjukförsäkringen alla förtjänar. Vi vill genom våra diagram som uppkommer utifrån våra excelark med siffror och statisk vi samlar på oss från Försäkringskassans egna statistik synliggöra visuellt hur utvecklingen är.

För oss är det tydligt att om vi även vänder myndighetens egna siffror mot dem så raserar vi deras argument de använder för att förminska och avhumanisera alla oss som är sjuka och nekats sjukpenning.

Tillsammans med alla era berättelser blir då
myndighetens och de ansvarigas argument svåra att försvara för dem.

Vi har de sista dagarna att höra att Försäkringskassan ska granska sitt agerande. Själva. Vi har inga stora förhoppningar då vi känner ”vi har hört det där förut”. Men kanske, kanske är det så att sprickor börjar uppstå i fasaden som myndigheten och ansvariga målat upp och nu gäller det att vi alla sätter in medvetenhet och fakta i dessa sprickor för att påverka för att spränga dimridåerna och reparera sjukförsäkringen.

***TRIGGERVARNING ***
Diagram gjorda utifrån Försäkringskassans egna siffror för avslag och indrag på sjukpenning

Den här veckan kom Försäkringskassan ut med sin årsredovisning. Det är en av de underlag #116omdagen använder för att skapa våra diagram och tabeller. Vi lägger några av de vi skapat hittills utifrån årets årsredovisning här nedan. Klicka på dem så förstoras de

Diagram: 116omdagen


Din berättelse är viktig.
Berätta så att fler får möjligheten att förstå.
Skicka in din berättelse till oss här.

Har du fått, eller riskerar du att få, indragen eller avslagen sjukpenning under åren 2016-2021? Eller är du anhörig och vill berätta ur ett anhörigperspektiv? Din berättelse bidrar till att fler kan få en möjlighet att förstå vad ett avslag/indrag på sjukpenningen kan få för konsekvenser för en person och dess anhöriga.

Du får vara anonym.

#116omdagen koncentrerar sig på avslagen eller indragen sjukpenning i dagsläget
samt att det ska ha skett under åren 2016-2021. Sjukersättning, aktivitetsersättning och andra former av avslag från Försäkringskassan kan vi dessvärre inte publicera i dagsläget då vi skulle förlora ”den röda tråden” och då vi själva är sjuka så skulle vi inte mäkta med ett så stort projekt. Vi är mycket medvetna om att alldeles för många har väldigt upplysande berättelser kring andra år och andra ersättningar inom sjukförsäkringen, men hoppas att ni respekterar vår begränsade ork som vi behöver fokusera på ett område.


#116omdagen tar avstånd från all form
av rasism och främlingsfientlighet

#116omdagen tar också avstånd från alla försök att utnyttja
vår kritik mot nuvarande sjukförsäkringspolitik i syfte att gynna politiska partier med sådana värderingar. Vi anser inte att människor som säger att de strider för att förbättra för en utsatt grupp är trovärdiga, om de gör det genom att smutskasta och försämra förutsättningarna för en annan utsatt grupp! Att utnyttja sjukas utsatta position som slagträ i en debatt som borde omfatta alla utsatta grupper i vårt samhälle, går rakt mot våra värderingar.

Annons


%d bloggare gillar detta: