Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

”Försäkringskassan sa att det är den sjukes plikt att se till att läkaren svarar på frågorna” /Noita

Vilket år fick du avslag på din sjukpenning?
2017

Hur länge hade du varit sjukskriven när du fick avslaget?
2013

Vad ville läkaren sjukskriva dig för?
Skador efter olycka samt följdsjukdomar och funktionsnedsättning efter olyckan 

I vilken omfattning ville läkaren sjukskriva dig?
100%

Hur försörjer/försörjde du dig vid avslaget?
Jag får leva på min mans inkomst, då Försäkringskassan säger att jag ska leva på försörjningsstöd via kommunen men får avslag på försörjningsstödet för min man har för hög inkomst.

Om avslaget var för en tid sedan, hur försörjer du dig nu?
Lever på min man

Hur motiverar Försäkringskassan avslaget?
Försäkringskassan skickade brev till min läkare som hen vägrade svara på och då drogs min sjukpenning in och Försäkringskassan sa att det är den sjukes plikt att se till att läkaren svarar på frågorna. Jag har försökt men läkaren och vd på vårdcentralen vägrar svara Försäkringskassan. Försäkringskassan drog in sjukpenning och så att jag har rätt till sämre via kommunen och att söka försörjningsstöd. Men Försäkringskassan hade inte kollat med kommunen hur sämre fungerar då man måste ha försörjningsstöd för att få samre och det får jag inte eftersom min man har hög inkomst. 

• • •

Råkade ut för en olycka feb 2013 skador i ländryggen, whiplash skada från magen upp till huvudet och ut i armarna, svårbotad depression och utmattning syndrom, flera följdsjukdomar och funktionsnedsättning för resten av mitt liv.

Har gjort 3 utredningar om min arbetskapacitet, det finns ingen och har gjort adl o tippa utredning hos rehab, blev utredd på speciallist rehab och utlåtande var att jag kommer aldrig ut i arbetslivet igen och att jag borde få sjukersättning, jag har skrivit till flera rehab och efter utredningar så här de bedömt att min kropp inte klarar av sjukgymnastik och rehabilitering men inget av detta godkänns av Försäkringskassan, jag har bett Försäkringskassan att skicka remiss till deras utredning på Danderyds sjukhus vilket jag stått i kö till 2ggr men sen har Försäkringskassan dragit in detta.

/ NoitaAnnons


%d bloggare gillar detta: