#116omdagen

”Sjukdomarna är svåra att leva med, men det är kontakten med Försäkringskassan som knäcker mig.”

Vilket år fick du avslag på din sjukpenning?
2020

Hur länge hade du varit sjukskriven när du fick avslaget?
3 år

Vad ville läkaren sjukskriva dig för?
ME/CFS och fibromyalgi

I vilken omfattning ville läkaren sjukskriva dig?
100%

Hur försörjer/försörjde du dig vid avslaget?
Först AFA sedan aktivitetsersättning plus mannens lön

Hur motiverar Försäkringskassan avslaget?
ME/CFS är ingen allvarlig sjukdom och avsaknad av objektiva fynd.

• • •

Körtelfeber och vattenkoppor i tonåren med efterföljande trötthet och utröttbarhet. Studerade, arbetade, fick tre barn. Var mycket trött och korttidssjuk.

Utmattningsdepression och ME/CFS och fibromyalgidiagnos 2010. Sjukskriven på heltid, 75%, 50% om vartannat. Började studera 50% distans. Arbetade sedan 25% med mycket korta sjukskrivningar.

Bodde utomlands i två år, arbetade inte då. Arbetade en kort tid efter hemkomst därefter heltissjukskriven i tre år. Fick sedan avslag på sjukpenningsansökan. Har överklagat till förvaltningsrätten.

Har gått två omgångar på multimodalrehab och arbetstränat två gånger – allt har lett till försämringar. Har ansökt om sjukersättning. Är nu på väg att få avslag på nästa periods sjukpenning. Tidigare upplevde jag sjukdomarna som fysiska, men har efter att ha bollats mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen även fått psykiska svårigheter. Sjukdomarna är svåra att leva med men det är kontakten med Försäkringskassan som knäcker mig.

/Anta

%d bloggare gillar detta: