Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

”Att vara sjuk i dagens Sverige är detsamma som att stå utanför samhället”

Vilket år fick du avslag på din sjukpenning?
2015, 2016, 2020

Hur länge hade du varit sjukskriven när du fick avslaget?
6 år, 8 år och drygt 10 år 

Vad ville läkaren sjukskriva dig för?
Ryggvärk, ledvärk och migrän, är fortfarande sjukskriven. 

I vilken omfattning ville läkaren sjukskriva dig?
100%

Hur försörjer/försörjde du dig vid avslaget?
Ekonomiskt bistånd från stadsdelsförvaltningen.

Hur motiverar Försäkringskassan avslaget?
Att arbetsförmågan inte är nedsatt i förhållande till normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden. Av läkarintyget framgår att du har smärta vid mobilisering av ryggraden, värk vid mobilisering av nedre extremiteter och nedsatt ork. Din läkare skriver också att du har svårigheter att utföra uppgifter så som att böja och sträcka dig samt att du har koncentrationssvårigheter. Försäkringskassan bedömer därför att du trots dina besvär klarar av ett fysiskt lättare arbete med möjlighet att variera kroppsposition och som utförs i lugnare miljö utan höga krav på koncentration. 

• • •

Mina problem med Fk började efter att jag blev utförsäkrad i slutet av 2013 med hjälp av Alliansens så kallade stupstock. När jag efter 3 månaders påtvingad arbetslivsintroduktion, som efter ett första personligt möte sköttes via telefonsamtal (eftersom Af inte hade någon liggplats) sökte sjukpenning igen hände först ingenting förrän jag efter drygt en månad ringde, man hade tilldelat mitt ärende till en person som var på semester.

När handläggaren (benämns hädanefter som h.l) äntligen tog tag i ärendet begärde hen in komplettering av läkarintyg. Min läkare kompletterade o kompletterade men h.l blev aldrig nöjd och jag blev mer och mer stressad och rädd och bröt mer eller mindre ihop.

Slutligen sade h.l att jag fick en sista chans om jag fick en läkartid och skickade in ett nytt intyg inom tre dagar.., h.l måste ha skrattat rått åt detta tilltag, alla vet att det är en omöjlighet. Denne h.l sade också en annan löjlig sak, ”en läkare ska se redan när denne hämtar patienten i väntrummet vad som är fel på personen”.

Så å ena sidan är läkare synska mirakel som ser allt utan att ens undersöka patienten men å andra sidan kan de ingenting eftersom h.l på Fk kan avfärda allt de för fram. Jag blev nekad sjukpenning och blev tvungen att söka försörjningsstöd som jag tack och lov fick.

Efter att jag begärde omprövning fick jag tillbaka sjukpenningen. Ca ett år senare år 2015 ville min h.l att jag skulle genomgå en försäkringsmedicinsk teamutredning (TMU) och det framgick klart att det inte var frivilligt. Jag skulle bli kompenserad för resorna dit efteråt (tog över ett år att få reseersättningen) men som tur är hade jag färdtjänst, annars hade det aldrig gått (sjukresor var inte någon möjlighet).

TMU visade tydligt mina besvär och min behandlande läkare höll med. På FK letade man efter en orsak att dra in min sjukpenning och en försäkringsmedcinsk rådgivare (FMR) uppfann ett motsatt scenario genom att, som min h.l uttryckte det, läsa mellan raderna.

Strax efter det slutade min h.l och den nya jag fick såg det som sitt stora uppdrag att dra in min sjukpenning till varje pris oavsett vilka intyg eller argument jag framförde, en riktigt otrevlig h.l att ha att göra med. Åter igen indragen sjukpenning och åter till Soc och Af. Arbetsförmedlingen ansåg också nu att jag inte var aktuell på arbetsmarknaden.

Jag fick även denna gång tillbaka min sjukpenning efter min begäran om omprövning. Men säg den lycka som varar, lagom till jul år 2016 fick jag en ny h.l som drog in min sjukpenning med omedelbar verkan (Fk hade (van) tolkat en dom och infört nya regler).

Vid det här laget mådde jag illa bara av att se FK:s logga och blev obstinat, sade i telefon att jag inte ville ha hen som h.l och fick faktiskt efter ett samtal med dennes chef byta. Inom loppet av drygt en månad hade jag fyra olika h.l. Till min häpnad läste den fjärde h.l mitt svar på hotet om indragen sjukpenning, ringde upp och frågade om jag behövde mer tid att svara, vilket jag fick, ringde min läkare, ja, verkligen utredde och beviljade sedan fortsatt sjukpenning, en ängel i min värld av utsatthet.

Tidig vår 2019 fick jag ett telefonsamtal från 
Fk, en ny h.l ville presentera sig, var väldigt trevlig och framstod som intresserad, skulle höra sig för om sjukersättning (förtidspension) samt skicka sina uppgifter per post, någon återkoppling skedde aldrig vare sig per post eller telefon och på grund av tidigare trauma lät jag bli att ringa, ringde först när mitt nyinskickade läkarintyg inte dök upp på ”mina sidor” på Fk:s hemsida och fick veta att hen skulle vara tjänsledig i 3 månader.

December 2019 sände min läkare in ett nytt läkarintyg elektroniskt som började gälla från januari 2020, samma dag sände samma trevliga h.l, som ringde mig i våras, ut en begäran om komplettering till min läkare samt information till mig. Läkaren svarade med ett omdaterat tidigare läk. utlåtande samt ett brev där han förklarade att mina besvär inte förändrats sedan tidigare och hänvisade även till TMU.

Några dagar senare fann jag på ”mina sidor” ett beslut om fortsatt sjukpenning och andades ut. En bit in i januari 2020 kom ytterligare en begäran om komplettering av läkarintyg med innebörden att h.l tillsammans med FMR behövde nytagna röntgen plåtar, en Epikris från 2010 samt ett utlåtande från en ortoped. Jag drar öronen åt mig och inser att Fk är ute efter mig igen och finner deras begäran om komplettering underlig, och inom tidsfristen på två veckor, omöjlig att uppfylla.

Jag ställer mig undrande till varför jag ska ta medicinskt omotiverade röntgenplåtar och dessutom betala för det?! Jag skriver ett brev till min h.l på Fk där jag önskar ett flerpartsmöte, svar på frågor samt få den uppräkning av sjukpenning som uteblivit de senaste två åren.

Jag fick pengarna för den uteblivna uppräkningen men inget svar för övrigt och medan jag inväntar svar får jag ett telefonsamtal från h.l med beskedet att de i sin utredning (visste inte ens att den pågick) bestämt att jag inte längre hade rätt till sjukpenning (och det innan jag ens fått och svarat på komuniceringsbrevet) .

Jag blev chockad och förtvivlad och frågade varför och om man kan ligga ner och arbeta men fick inga svar. H.l bokade in ett möte på Af men när jag sa att det måste finnas en liggplats för mig om jag ska kunna delta påstod hen till min häpnad att det inte stod något om det i mina intyg, jag protesterade och började räkna upp vart och i vilka intyg det fanns skrivet men h.l avbryter mig irriterat med orden att det här samtalet inte leder någonstans och slänger luren i örat på mig..

Försöker ringa h.l eftersom jag har viktiga frågor jag inte hann ställa men hen svarar inte. I slutändan får jag ingen hjälp av vare sig h.l eller dennes chef, jag skickar in fler intyg tillsammans med mitt yttrande men de avvisas med motiveringen att de är för gamla trots att samtliga underlag som Fk haft med i sitt beslut är ännu äldre än de jag sänt in, de uteslöt även läkarutlåtandet från min läkare.

Den här gången fick jag avslag av omprövningsenheten av en mycket kreativ h.l som klippt, klistrat, möblerat om och förvanskat innehållen i intygen och jag får känslan av att de ”tätat leden”. Förvaltningsrätten har även de givit avslag, kanske kan det bero på att de anammat Försäkringskassans attityd, att två av tre nämndemän tillhör partier som ingick i alliansen, att jag står helt ensam utan möjlighet till att få rättshjälp eller har råd att anlita en jurist? Fk har i mitt fall begått ett flertal felaktigheter som går emot Förvaltningslagen och vägledande domar men ingen bryr sig. Kammarrätten har nekat prövningstillstånd och jag måste nu överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen, mina chanser är mycket små men jag måste försöka.


Att vara sjuk i dagens Sverige är detsamma som att stå utanför samhället, att ses som mindre värd och att leva i fattigdom. Grundlagen som fastställer allas lika värde framstår som ett hån och de mänskliga rättigheterna Sverige undertecknat framstår som enbart en kosmetisk utsmyckning. 

Jag känner mig mycket ledsen, arg och ensam och jag gråter för alla som är i samma utsatthet som jag. De som är ansvariga borde skämmas och de som låter det fortgå borde skämmas ännu mer. 

 /Maria 

Annons


%d bloggare gillar detta: