Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Tack för alla viktiga berättelser under dessa fyra år. Nu laddar vi för fler.

Idag är det 4 år sedan den första berättelsen publicerades här på #116omdagen och hittills har det publicerats 616 berättelser från människor som nekats eller fått sin sjukpenning indragen.

Det finns dessutom 20 berättelser från de som fått ett förhandsbesked om ett kommande avslag och 23 berättelser från anhöriga som berättat om situationen ur sitt perspektiv. 

Alla de här berättelserna är otroligt viktiga och har bidragit enormt till att upplysa om var bristerna finns, se bara hur de bidrog till Niklas Altermarks viktiga bok ”Avslagsmaskinen”.

Varför tillfrågas inte alla de som nekats sjukpenning i de utredningar som har tillsatts och tillsätts? För oss är det otroligt märkligt och upprörande. För alla dessa människor lever med konsekvenserna av ett system och en myndighet som inte fungerar såsom det är tänkt och har otroligt värdefulla insikter som de bakom skrivbordet mest antar och spekulerar kring. 

Men alla berättelser också tydligt påvisat att bakom de siffror som Försäkringskassan och ansvariga pratar om finns det människor. Vanliga människor som haft oturen att drabbas av sjukdom eller skada. Människor med familj. Människor som är ensamma. Människor som drabbats av sjukdom och dessutom drabbats av ett trygghetssystem som inte fungerar och hjälper dessa människor.

När vi för något år sedan ställde en fråga till de som nekats sjukpenning om vad alla ansåg felade i sjukförsäkringen fick vi dessa svar:

 1. Vansinnigt att beslutsmakten flyttades till Försäkringskassans tjänstemän och fråntogs den sjukskrivande läkaren.
 2. Det måste vara behandlande läkare och deras profession som avgör arbetsförmågan.
 3. Se till att följa specialistläkarens utlåtanden.
 4. Att läkarnas bedömning inte är värt något. De sitter med kompetens om den sjuke och kan allra bäst bedöma personens situation och behov.
 5. Försäkringskassan ”prövar ens arbetsförmåga” mot hittepåjobb – det vill säga jobb som inte finns.
 6. Försäkringskassan behöver idag inte visa på de ”hittepåjobb” som de ”bedömt” att den sjukskrivne kan utföra, vilket gör att deras sk motiveringar är rättsosäkra.
 7. Försäkringskassan följer inte läkarnas sjukskrivningar.
 8. Försäkringskassans handläggare tror att de vet bättre än läkaren.
 9. Försäkringskassan måste samarbeta mer med de aktuella instanserna de idag motarbetar (läkare, sjukvård, Arbetsförmedlingen & arbetsgivare) 
 10. Försäkringskassan arbetar idag uteslutande med att avsäga sig just det ansvar de är skapade att ta.
 11. Försäkringskassan har handläggare som är outbildade gällande sjukdomar och konsekvenserna av sjukdomarna.
 12. Att försäkringskassans handläggare och medicinska rådgivare som inte träffat patienten kan ge avslag på ansökan om sjukpenning/förebyggande sjukpenning, även när man rehabiliteras.
 13. Rehabgränserna 90, 180 etc är ”huggna i sten” och att det inte finns någon flexibilitet i dessa.
 14. Man slussas runt som ett får på bete. 
 15. Man får aldrig prata med samma handläggare.
 16. De försäkringsläkare som handläggarna kan rådfråga saknar oftast specialistkunskaper i det specifika område de ska uttala sig om.
 17. Försäkringskassan fattar beslut utifrån skriftliga dokument där det många ggr blir den sjukskrivande läkarens förmåga att i uttrycka sig skriftlig som blir avgörande om en person saknar arbetsförmåga eller inte. 
 18. Läkare och psykologer behandlas som lögnare som hjälper förmodat arbetsskygga. 
 19. Man kan inte utgå från att alla som blir sjuka simulerar.
 20. Att den som är sjuk måste slåss för sin sjukpenning /sjukersättning alldeles själv och inte ens har rätt till juridisk hjälp.
 21. Att inte egenarbete (egenomsorg, familj, hushåll) och ideellt arbete (anhörigomsorg, olika engagemang) inte värderas i pengar som ett lönearbete.
 22. När du som ung (innan du byggt upp en SGI) skadas på grund av olycka, har du inget skydd och därför inte heller rätt till ersättning. Helt galet.
 23. Det borde vara kriminellt av de så kallade Försäkringsmedicinska rådgivarna att avgöra sjukskrivningar, då de aldrig har träffat patienten.
 24. Varför kan inte min läkare få prata med den Försäkringsmedicinska läkaren (FMR) på Försäkringskassan? Varför får ingen kontakta den där FMR för att ge info, räta ut frågetecken?
 25. Går det att tillsätta en utredning för att utreda om Försäkringskassans handläggare får högre lön vid fler avslag?
 26. Offentliggör lönerna för de så kallade Försäkringsmedicinska rådgivarna och vad de grundas på?
 27. Försäkringskassans personal ska inte längre gömma sig bakom orden ‘Vi bedömer inte hur sjuk någon är, vi bedömer arbetsförmåga’ 
 28. Försäkringskassans handläggare ska inte kunna säga ”jag följde bara direktiven”.
 29. Varför finns det inget ansvarskrav med konsekvenser när Försäkringskassan, dess chefer, handläggare och så kallade läkare beslutar uppenbart fel?

De utredningar vi hittills sett resultat av har inte resulterat i några förändringar av dessa punkter. Det som skett var att i mars 2021 ändrades några ord i regeln kring dag 180. Ord som kan tolkas.

Tillsammans – sammantaget – är vi en
stark och viktig röst väl värd att lyssna på.

Om man nu vågar och vill se oss,
så är vi ett objekt fynd av gigantiska mått.
Ta lärdom av oss alla och uteslut inte våra berättelser.Annons


%d bloggare gillar detta: