Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

”Försäkringskassan hade en egen uppfattning om vad jag skulle orka göra”

Vilket år fick du avslag på din sjukpenning?
2019

Hur länge hade du varit sjukskriven när du fick avslaget?
2,5 år

Vad ville läkaren sjukskriva dig för?
Utmattningssyndrom

I vilken omfattning ville läkaren sjukskriva dig?
25%

Hur försörjer/försörjde du dig vid avslaget?
Den inkomst jag fick och stöd från föräldrar. Studerar.

Hur motiverar Försäkringskassan avslaget?
Försäkringskassan bedömer utifrån uppgifterna i läkarintygen att din arbetsförmåga inte är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom i förhållande till sådant arbete som normalt förekommer på arbetsmarknaden. Försäkringskassan gör denna bedömning då det i undersökningen av dig inte framkommer uppgifter som bekräftar att du har medicinska hinder att utföra ett arbete som inte ställer krav på en hög förmåga att fokusera, att koncentrera sig och att minnas muntliga instruktioner eller vistas i stressig miljö med mycket folk. Försäkringskassan bedömer att det inte är oskäligt att bedöma din arbetsförmåga i förhållande till sådant arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, eftersom du inte befinner sig i någon situation som anges i Socialförsäkringsutskottets betänkande 2009/10: SfU13. Du har inte en allvarlig sjukdom, en progressiv sjukdom eller genomgår långvarig rehabilitering i samband med en olycka. Villkor för att få sjukpenning När du har varit sjukskriven mer än 365 dagar ska Försäkringskassan bedöma din förmåga att arbeta i förhållande till arbeten som normalt förekommer på arbetsmarknaden. Om du kan klara något sådant arbete har du inte rätt till sjukpenning. Försäkringskassan får inte ta hänsyn till vad du arbetat med tidigare, vilken utbildning du har eller hur arbetsmarknaden ser ut där du bor.

• • •

Efter att ha varit sjukskriven i två och ett halvt år och äntligen orkar börja jobba 75 % (då med hjälp av städning och matlagning för att orka), då tyckte Försäkringskassan att det gått så lång tid som jag varit sjukskriven. Min handläggare uttryckte sig ”att hen varit schysst och låtit mig få ersättning under så lång tid, vilket de normalt inte tillåter”. 

Jag hade ingen ork över till att kriga för att jag verkligen var sjuk, som tur är fick jag hjälp av min mamma med alla administrativa uppgifter. Men Försäkringskassan hade en egen uppfattning om vad jag skulle orka göra. Trots att de aldrig träffat mig och jag hade läkarintyg som påvisade annat. Men det räckte inte… 

”En person ska behöva vara tillräckligt stark för att kunna vara sjuk i Sverige”. 

/AnonymAnnons


%d bloggare gillar detta: