Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

”jag fråntogs min frihet, min stolthet, min självförsörjning” 

Vilket år fick du avslag på din sjukpenning?
2021

Hur länge hade du varit sjukskriven när du fick avslaget?
6 månader

Vad ville läkaren sjukskriva dig för?
Utmattningssyndrom, ångest, depression.

I vilken omfattning ville läkaren sjukskriva dig?
100%

Hur försörjer/försörjde du dig vid avslaget?
Min man försörjer mig.

Hur motiverar Försäkringskassan avslaget?
Försäkringskassan bedömde att jag inte var sjuk, inte ens 25% trots mina besvär som de beklagade. De motiverade sin bedömning med att det inte fanns medicinska fynd.

• • •

Konsekvenserna av avslaget från Försäkringskassan blev att jag fråntogs min frihet, min stolthet, min självförsörjning. Kände mig helt livegen och utan någon form av möjlighet att påverka min situation. För mina sjukdomar undrade mig från att strida för min rätt, hindrade mig från att arbeta, hindrade mig från att känna mig uppskattad för den jag är.

Samtidigt så förnekade Försäkringskassan mig möjligheterna genom att inte ens vilja bemöta läkare, samtala med läkaren eller mig. De ville inte ens veta av mig kändes som. Jag var luft för dem. Ingenting. Att få den upplevelsen i ansiktet när jag redan var i svår depression hade kunnat sluta illa om jag inte hade min man och mina barn nära mig. Min man tog ledigt de närmsta dagarna efter avslaget för han vågade inte lämna mig ensam, trots att jag bedyrade att jag inte hade några avsikter.

Så konsekvenserna av att få ett avslag från Försäkringskassan har inte bara påverkat mig och min tro kring hur samhället finns där för mig eller andra när det behövs. Avslaget har påverkat hela min familj.

Idag är jag fortfarande sjukskriven till 100%. Jag skickar in mina intyg och har väl inga större förhoppningar på Försäkringskassan. Men genom de kontakter jag har så har jag förstått att man ska inte ge upp, det är inte mig det är fel på och det bästa för att få utlopp för sin frustation och samtidigt kanske kunna ge upplysning till andra är att prata öppet om vad som felas i trygghetssystemen. Alla vill inte förstå, andra förstår inte på grund av att det är så absurt dumt, och en del känner redan till det.

Om någon månad ska jag börja en stressrehab. En rehab där flera läkare och andra är inblandade och man även får träffa andra i liknande situation. Jag känner en förhoppning kring det, men har förstått att det är krävande när man mår dåligt psykiskt.

 /KatrinAnnons


%d bloggare gillar detta: