Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

”Trots läkarintyg fick jag ingenting ”

Vilket år fick du avslag på din sjukpenning?
2021

Hur länge hade du varit sjukskriven när du fick avslaget?
2 månader 

Vad ville läkaren sjukskriva dig för?
Psoriasis. Smärtor i kroppen, samt trötthet.

I vilken omfattning ville läkaren sjukskriva dig?
100%

Hur försörjer/försörjde du dig vid avslaget?
Jag lånade lite pengar och min tjej har csn.

Om avslaget var för en tid sedan, hur försörjer du dig nu?
Just nu är jag pappaledig.

Hur motiverar Försäkringskassan avslaget?
Haft kontakt med arbetsgivaren (samt se nedan)

• • •

Jag blev sjukskriven den 24e maj 2021.

 
Efter covid 19 fick jag mycket allvarligt utslag i hela min kropp och i hårbotten samt mina smärtor blev mycket värre mina ben och min rygg mest . Jag blev mycket trött och har hänt att jag somnar bakom ratten när jag pendlar till jobbet. Och på jobbet det har hänt att jag har somnat. Fick åka akut till sjukhus då jag mådde väldigt dåligt. Efter det träffade jag en överläkare och blev sjukskriven i två månader. Men jag fick ingen ersättning för perioden då Försäkringskassan har haft kontakt med arbetsgivaren och arbetsgivaren har meddelat att dem inte har märkt att jag har somnat. Trots läkarintyg och min sjukdom fick jag ingenting och jag mår nu värre på grund av att jag ska betala tillbaka pengarna jag lånade.

Beslut 
Försäkringskassan beslutar att du inte har rätt till sjukpenning för 
perioden 24 maj – 9 juli 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Du har lämnat in en ansökan om sjukpenning för perioden 24 maj – 9 juli 2021.  Du har fått ta del av de uppgifter som ligger till grund för beslutet och du har lämnat följande synpunkter: Du berättar att dina problem har förvärrats efter covid-19 och att du är väldigt trött. Dessutom har ett nytt läkarintyg lämnats in för samma period som 
tidigare. 

Underlag som beslutet grundas på 
• Läkarintyg utfärdat den 12 maj 2021 av läkare …babak. vid Maria 
Alberts Vårdcentral 
• Läkarintyg utfärdat den 20 juli 2021 av läkare Cxxxxx vid Maria Alberts 
Vårdcentral 
• Telefonsamtal med dig den 21 maj 2021 
• Telefonsamtal med din arbetsgivare den 23 juni 2021 
• Kompletterande intyg utfärdat den 23 juni 2021 av läkare Mxx, xMxxx 
Alberts Vårdcentral 

Motivering till beslutet 
Din läkare beskriver att du har psoriasis och inflammation i leder, och att du har post infektiös trötthet till följd av att du insjuknade i Covid-19 i februari. I ditt läkarintyg framkommer att du berättat för din läkare att du är mycket trött och att din arbetsgivare märkt av att du somnar lätt. I samtal med din arbetsgivare den 23 juni 2021 
framkommer dock att de inte märkt av din trötthet på arbetet. 

Sedan du mottog Försäkringskassans brev och kunde ta del av bedömningen kring din rätt till sjukpenning har ytterligare ett läkarintyg lämnats in. Det nya intyget innehåller ingen ny medicinsk information som förändrar Försäkringskassans bedömning.  Försäkringskassan tvivlar inte på att dina besvär påverkar ditt mående negativt. 


Däremot bedömer utifrån det medicinska underlaget och den samlade informationen i ärendet att din trötthet inte är av den omfattningen att det skulle sätta ned din arbetsförmåga med minst en fjärdedel till följd av sjukdom i ditt ordinarie arbete som är förhållandevis lugnt och inte ställer någon större krav på tidspress. Det innebär att du inte kan få sjukpenning.

/ Jaffar

Annons


%d bloggare gillar detta: