Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Partiernas budgetförslag är avslöjande

Att läsa partiernas budgetmotioner har varit en omtumlande prövning. Ni har säkert inte missat alla rubriker som just nu redovisar kring det här och man förstår att det verkligen är en berg- och dalbana i tankarna.

#116omdagen skapade en tabell utifrån de budgetar vi hittade från de olika partierna på riksdagens hemsida. Vi länkar till respektive partis motion längre ner i inlägget, men vill göra er uppmärksamma på att länkarna kan brytas då vi själva upplevt att det plötsligt ”möblerats” om bland motionerna.

Tabellen nedan visar hur Regeringen, det vill säga Socialdemokraterna och Miljöpartiet numera, har lagt en budget för 2022 och hur övriga partier utgått från den budgeten och justerat upp eller ner beloppen. Vissa partier har även med andra förslag i sin budget och de redovisas också.

Klicka på tabellen så visas den större i ett nytt fönster.

Siffrorna i budgeten visar bara delar av partiernas inställning till sjukförsäkringen och alla oss som behöver använda den på grund av sjukdom eller skada. Som sagt, fördomar syns även i motionerna och vi tänkte se om partierna vill utveckla sina svar lite mer och vi redovisar det i ett inlägg längre fram.

Men enligt den här tabellen ser man att Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill satsa på de som behöver sjukpenning, aktivitets- eller sjukersättning. Sverigedemokraterna vill satsa mer på att ersätta småföretagen och vad Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna vill framgår tydligt av tabellen. Tyvärr. Det är enormt upprörande att se hur dessa partierna vill förminska och förlöjliga de sjuka, oftast genom att antyda mer eller mindre tydligt, att lathet är ingen sjukskrivningsorsak.

När vi läser budgetunderlagen för de olika partierna så ser vi att vissa anser att kostnaderna för sjukförsäkringen skenat okontrollerat på senare tid och vill genom det legitimera sina nedskärningar i budgeten och sitt förminskande av människorna i sjukförsäkringen. När vi tittar i Försäkringskassans årsredovisning efter kostnaderna så ser vi inga skenande kostnader.

Klicka på diagrammet så öppnar den sig i ett nytt fönster i ett större format.I Försäkringskassans senaste redovisning ”Socialförsäkringen i siffror 2020” så finns det en tabell som visar kostnaderna för socialförsäkringen gentemot BNP. Och den visar snarare en nivå som är den lägsta på 40 år om man jämför mot BNP. År 2020 är en ökning och det är väl ingen som är förvånad med tanke på Covid-19 mm.

Varför tillåts politiker och partier glida på sanningar så för att vinkla saker på sitt sätt? De borde föregå med gott exempel och visa att fakta och kunskap är det som utvecklar, inte bete sig som någon som skulle få underkänt i källkritik och etik och moral.

#116omdagen har som ambition att granska vad partierna egentligen säger och om de menar det. Vi kommer att maila dem olika frågeställningar för att försöka hjälpa till att påvisa vilka som menar sina ord och vilka som är fyllda av fördomar.

Vi återkommer mycket till fördomar kring sjukförsäkringen, för just dessa fördomar finns även i partiernas motioner mm och förstör det konstruktiva och lösningsfokuserade samtalet kring sjukförsäkringen. Och det gynnar inte utvecklingen mot en rättssäker, trygg och mänsklig sjukförsäkring.

Länkar till partiernas budgetar för utgiftsområde 10:
Regeringen
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Liberalerna
Moderaterna
Kristdemokraterna
SverigedemokraternaAnnons


%d bloggare gillar detta: