Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

#116omdagen

Sjukas utsatta position ska aldrig användas som slagträ  

När #116omdagen startades så var en av vår gemensamma grund vårt synsätt på andra människor. Vi må ha olika politiska uppfattningar i andra saker, men just människan och sjukförsäkringen var, och är, vårt fokus och centrum. Nu har vi funnits i några år och vi har fortfarande samma fokus och vi är fortfarande vänner med ett mål – att förbättra sjukförsäkringen.


#116omdagen tar därför avstånd från
all form av rasism och främlingsfientlighet
– och alla försök att utnyttja vår kritik mot nuvarande sjukförsäkringspolitik i syfte att gynna
politiska partier med sådana värderingar.

Oftast sprids sådan propaganda vidare med uppenbara brister i kunskapen kring hur samhället styrs, hur demokratiska beslut fattas samt hur sjukförsäkringen fungerar och vad det beror på. Det är i regel mycket känslostyrt i sin retorik med syfte att trigga igång andras känslor. Arga, bittra människor tänker mindre rationellt och det utnyttjas medvetet. Därför främjar inte ett sådant agerande att lösa sjukförsäkringens brister och göra situationen bättre för de som drabbas. Tvärtom. Man blir oftast bara mer arg och än mer otrygg i sin uppfattning och tillvaron blir jobbigare.

Våga vara källkritiska

Något vi lärt oss är att källkritik, samt att kunna visa vidare via länkar mm, är viktigt för att kunna föra saklig och konstruktiv debatt. Börjar det delas ut arga, personliga påhopp eller liknande så slutar andra att lyssna och det upplysningsarbete man startat slutar med motsatt effekt.

Källor för oss är inte tidningsartiklar, filmklipp på Youtube, bloggar, hemsidor, tweetar på Twitter eller inlägg på Facebook. #116omdagen anser sig inte heller vara en källa av den sorten, men berättelserna påvisar systemfelet och tillsammans blir de en otroligt värdefull källa för upplysning och kunskap. #116omdagen är ett verktyg för alla andra att kunna nå ut med sin berättelse, sin upplevelse och de konsekvenser en bristande sjukförsäkring och ett avslag på sjukpenningen inneburit för personen.

En berättelse är viktig och när vi nu samlat över 600 berättelser som gång efter gång tydligt visar på systemfelen, så går det inte att frångå kraften i alla dessa berättelser – eller vi säga kanske ska säga vittnesmålen. För det är en rättssak, en styrning, ett beslutande som brister, en rättssäkerhet som fråntagits människor.

Våga ställa motfrågor, lyssna och tala. Våga vara källkritiska. Tillsammans kan vi påverka för en trygg, mänsklig och rättssäker sjukförsäkring.

Våga vägra rasism.

Genom åren har rasism som begrepp haft olika betydelser och så är det nog även idag. Frågor du olika människor får du olika svar. Att dela in människor i raser där andra anses mer värdefulla är tyvärr ett svar som ofta dyker upp.

Att ha en intolerans mot sina medmänniskor, ofta ihopbuntade som en homogen klonad grupp utan individuella skillnader, beroende på deras hudfärg, etnicitet, kultur eller religon är vanliga förklaringar på ordet rasism.

#116omdagen anser inte att människor som säger att de strider för att förbättra för en utsatt grupp är trovärdiga, om de gör det genom att smutskasta och försämra förutsättningarna för en annan utsatt grupp! 

Att utnyttja sjukas utsatta position som slagträ i en debatt som borde omfatta alla utsatta grupper i vårt samhälle, går rakt mot våra värderingar.Annons


%d bloggare gillar detta: